Direct naar de content Direct naar de footer

Focuspoli

Op de Focuspoli wordt aan de hand van een screening, advies geboden over hoe je kind te ondersteunen bij zijn of haar ontwikkeling.

Scroll naar

  Heeft je kind een hekel aan knip-, prik-, en plakwerkjes? Lukt het knopen dichtdoen en veters strikken niet?  Stoot je kind tijdens het eten regelmatig zijn glas melk om? Kan de juf alleen als ze heel erg haar best doet lezen wat je kind geschreven heeft? Lukt het je kind niet het eerste zwemdiploma te behalen en is zijn of haar verhaal vaak onsamenhangend?

  Kinderen waarbij niet alles even goed lukt, hebben vaak het gevoel dat ze niets goed doen en worden hier onzeker van. Om te bepalen wat er bij je kind speelt, biedt Rijndam de Focuspoli.

  Een dag met Jessie bij de Focuspoli van Rijndam

  Voor wie is het?

  Kinderen in de leeftijd van vier jaar t/m twaalf jaar met motorische problemen al dan niet in combinatie met problemen op het gebied van de spraak, taal, leervaardigheden en/of gedrag. Je kind beweegt zich houterig, is onhandig, laat dingen uit zijn of haar handen vallen, heeft moeite met de gymles, schrijven of met mes en vork eten.

  Daarnaast kan je kind problemen hebben met:

  • Leervaardigheden; je kind heeft moeite met het maken van een handelingsplan voor het uitvoeren van taken en bij het aanleren van nieuwe vaardigheden zoals fietsen en veters strikken. Je kind vindt het moeilijk om zijn taken en werkjes te ordenen en organiseren.
  • Communicatie; je kind praat onduidelijk en heeft moeite met het begrijpelijk vertellen van een verhaal zoals wat hij of zij heeft meegemaakt op school. Het ontbreekt aan structuur of je kind kan moeilijk op woorden komen.
  • Gedrag; je kind kan gefrustreerd of onzeker zijn en hier op zijn of haar eigen wijze uiting aan geven door zich bijvoorbeeld terug te trekken, clownesk gedrag te vertonen of last te hebben van driftbuien.

  Meestal is je kind nog niet eerder bij een revalidatiearts geweest. In sommige situaties is je kind al bekend bij de revalidatiearts of een andere medische specialist omdat je kind een medische diagnose heeft. In bepaalde leeftijdsfases kan het prettig zijn het totaal functioneren van je kind (opnieuw) in kaart te brengen bij de Focuspoli. Mogelijk heb je ook zelf hulpvragen ten aanzien van het huidige functioneren op school, thuis en in de sociale omgeving.

  Behandeling bij Rijndam

  Voor een screening en advies door de Focuspoli, is een verwijzing van de huisarts of andere medische specialist naar de Focuspoli noodzakelijk. Na de aanmelding ontvang je een aantal digitale vragenlijsten. Wij verzoeken jou en de leerkracht van je kind deze zo volledig mogelijk in te vullen. 

   

  Wanneer je door de revalidatiearts verwezen wordt naar de Focuspoli, wordt er een aparte afspraak gemaakt voor observatie door het Focuspoliteam. Alle observaties en testen worden op één dagdeel (circa 3,5 uur) gepland. Dit wil zeggen dat je kind geobserveerd wordt door de kinderfysiotherapeut, de ergotherapeut en de logopedist. De psycholoog/orthopedagoog kijkt bij sommige observaties mee. Je bent niet bij alle observaties van je kind aanwezig aangezien er tegelijkertijd ook gesprekken met jou en de betrokken behandelaren gepland staan.

  In een teambespreking bespreekt het Focuspoliteam de resultaten en bevindingen en wordt het kernprobleem vastgesteld. Je krijgt duidelijkheid of er bij je kind sprake is van DCD (Developmental Coordination Disorder). 

  Een advies wordt gevormd waarbij alle aspecten van de ontwikkeling van je kind aandacht krijgen. Binnen drie weken bespreekt de revalidatiearts het advies met je en krijg je het teamverslag mee naar huis.

  Soms wordt behandeling binnen Rijndam geadviseerd. Maar je kind kan ook onder behandeling blijven bij de eigen kinderfysiotherapeut, logopedist of ergotherapeut. Behandeling is niet altijd nodig. Het kan voorkomen dat je kind wordt doorverwezen voor aanvullend onderzoek binnen of buiten Rijndam. Het Focuspoliteam helpt je hiermee en zorgt voor een goede overdracht. Daarnaast kunnen we advies geven aan de leerkracht van je kind.

  Twee weken nadat je op gesprek geweest bent bij de revalidatiearts en het verslag heeft ontvangen, wordt je gebeld door een behandelaar van het Focuspoliteam. Eventuele vragen naar aanleiding van het gesprek met de revalidatiearts en het verslag kun je dan stellen. Wanneer er geen vragen meer zijn, wordt het traject bij de Focuspoli afgesloten.

  Hoe ziet de behandeling op de Focuspoli eruit?

  Dit overzicht laat zien wat je als ouder en kind kan verwachten bij de Focuspoli. Zo kun je op elk moment zien waar je je bevindt in het traject.

  Het team

  Bij de Focuspoli werkt een team van deskundigen op het gebied van motoriek, leervaardigheden, spraak en taal en het gedrag. Het team bestaat uit een revalidatiearts, kinderfysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en orthopedagoog/psycholoog. Door de bundeling van deze professionals op één plek, kan de Focuspoli in korte tijd een samenhangend advies op maat voor je kind opstellen.

  • De revalidatiearts is eindverantwoordelijk voor de Focuspoli en eventuele behandeling van je kind. Binnen de Focuspoli brengt de revalidatiearts de (medische) gegevens van je kind in kaart die van invloed zijn op het functioneren van je kind.
    
  • De kinderfysiotherapeut observeert en test de grove motoriek en inventariseert de mogelijkheden en eventuele problemen op het gebied van de gymles, buitenspelen, fietsen en bijvoorbeeld zwemles.
    
  • De ergotherapeut observeert en test de fijne motoriek en het handelen bij uitvoeren van (schoolse) vaardigheden als schrijven/tekenen, een knutselwerkje en/of het bouwen met constructiemateriaal. Mogelijkheden en eventuele problemen op het gebied van dagelijkse vaardigheden zoals schrijven, aan- en uitkleden en het omgaan met bestek worden met je besproken.
    
  • De logopedist observeert de mondmotoriek, de spontane spraak en taal en het begrip van gesproken opdrachten. Mogelijkheden en eventuele problemen op gebied van taal en spraak, maar ook het eten en drinken komen ter sprake bij het gesprek met jou en de logopedist.
    
  • De psycholoog/orthopedagoog observeert het gedrag van je kind. Kan je kind zich concentreren, hoe reageert je kind op instructie, aanwijzingen en complimentjes? Welke leerstrategieën hanteert je kind bij het uitvoeren van taken? De psycholoog/orthopedagoog bespreekt met jou de sterke en zwakke kanten van je kind op het gebied van gedrag en cognitie die van invloed kunnen zijn op het dagelijks handelen van je kind zowel thuis als op school.