Direct naar de content Direct naar de footer

Rechten en plichten

Rechten en plichten

Als er met je gezondheid iets aan de hand is, heb je de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. Zodra de behandelaar je gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. Zowel jij als je behandelaar hebben hierbij rechten en plichten. Klik hier voor je volledige 'rechten en plichten'.

Behandelingsovereenkomst

Wanneer je bent aangemeld bij Rijndam ontvangt je een behandelingsovereenkomst.  Het doel van deze afspraken is om voor jou en Rijndam inzichtelijk te maken wat we van elkaar kunnen verwachten. Je kunt hier de tekst van de behandelovereenkomst alvast lezen.

Identificatieplicht

Identificatieplicht Rijndam is verplicht de identiteit van patiënten vast te stellen. Patiënten zijn wettelijk verplicht aan deze identificatie mee te werken. Doel hiervan is om fraude met zorgpassen tegen te gaan. Daarnaast is het voor Rijndam van belang om over actuele verzekeringsgegevens te kunnen beschikken.

Aansprakelijkheid

Rijndam is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw eigendommen. Wij raden je aan geen waardevolle voorwerpen mee te nemen.

Veiligheid

Rijndam is een instelling met een open karakter. Het biedt een ‘leefbaar milieu’ aan patiënten, medewerkers en bezoekers. Er wordt alles aan gedaan om een ieder een zo groot mogelijk gevoel van veiligheid in Rijndam te geven. Ondanks alle inspanningen kunnen zich toch nog veiligheidsincidenten voordoen. Wij vragen je om alle incidenten, hoe klein ook, te melden bij een medewerker van Rijndam