Direct naar de content Direct naar de footer

Rechten en plichten

Rechten en plichten

Als er met je gezondheid iets aan de hand is, heb je de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. Zodra de behandelaar je gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. Zowel jij als je behandelaar hebben hierbij rechten en plichten. Lees hier de geldende 'rechten en plichten'.

Identificatieplicht

Identificatieplicht Rijndam is verplicht de identiteit van patiënten vast te stellen. Patiënten zijn wettelijk verplicht aan deze identificatie mee te werken. Doel hiervan is om fraude met zorgpassen tegen te gaan. Daarnaast is het voor Rijndam van belang om over actuele verzekeringsgegevens te kunnen beschikken.

Aansprakelijkheid

Rijndam is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van je eigendommen. Wij raden je aan geen waardevolle voorwerpen mee te nemen.

Veiligheid

Rijndam is een instelling met een open karakter. Het biedt een ‘leefbaar milieu’ aan patiënten, medewerkers en bezoekers. Er wordt alles aan gedaan om een ieder een zo groot mogelijk gevoel van veiligheid in Rijndam te geven. Ondanks alle inspanningen kunnen zich toch nog veiligheidsincidenten voordoen. Wij vragen je om alle incidenten, hoe klein ook, te melden bij een medewerker van Rijndam

Tarief niet verschijnen

Als je toch niet beschikbaar bent op het moment dat je afspraak staat ingepland, dan verzoeken we je om dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan ons door te geven. Doe je dit niet, dan hanteert Rijndam een wegblijftarief van EUR 42,50. Dit tarief wordt maximaal één keer per dag in rekening gebracht. Heb je een factuur ontvangen maar wil je hier bezwaar tegen maken (bijv. omdat sprake was van overmacht)? Neem dan contact op met de afdeling waar je in behandeling bent.