Direct naar de content Direct naar de footer

Voorbereiden op je afspraak

De behandeling

De revalidatiearts heeft je verwezen voor poliklinische behandeling. Dat betekent dat je één of meer dagdelen per week naar Rijndam komt voor je behandeling. Dit kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. Het komt soms voor dat er een wachtlijst is en dat u niet onmiddellijk kan starten. 

Revalidatie voor volwassenen

Een ziekte, operatie, ongeluk of chronische lichamelijke klachten kunnen het dagelijks leven behoorlijk ontwrichten. Lopen, fietsen, werken en het uitoefenen van hobby’s blijken ineens minder vanzelfsprekend te zijn. Ook niet zichtbare functies, zoals het geheugen en de concentratie, kunnen problemen geven. Revalidatie is bedoeld om de gevolgen van de aandoening te beperken, zodat het leven van vóór de aandoening zoveel mogelijk hervat kan worden. Soms blijkt dat volledig herstel niet mogelijk is of er is sprake van geleidelijke achteruitgang. In die gevallen richt de revalidatie zich op het leren omgaan met de beperkingen, zowel praktisch als emotioneel.

Behandelingsovereenkomsten

Wanneer je bent aangemeld bij Rijndam ontvang je een behandelingsovereenkomst. Doel van deze afspraken is om voor jou en Rijndam inzichtelijk te maken wat we van elkaar kunnen verwachten. Je kan hier de tekst van de behandelovereenkomst alvast lezen.
 

Identificatieplicht

Rijndam is verplicht de identiteit van patiënten vast te stellen. Patiënten zijn wettelijk verplicht aan deze identificatie mee te werken. Het doel hiervan is om fraude met zorgpassen tegen te gaan. Daarnaast is het voor Rijndam van belang om over actuele verzekeringsgegevens te kunnen beschikken.
 

Start van de behandeling

Als je bij de revalidatiearts bent geweest en je bent het eens met de voorgestelde behandeling dan:

  • vraagt de revalidatiearts je verzekeringsmaatschappij toestemming voor de behandeling, de zogenaamde machtiging
  • meldt de revalidatiearts je aan bij de planning
  • verstrekt de revalidatiearts informatie aan de medewerkers die je gaan behandelen

De medewerker van de planning neemt telefonisch of schriftelijk contact met je op voor de eerste behandeling. Als er een wachtlijst is, krijg je een bevestiging van aanmelding. Revalidatieartsen houden spreekuur op alle locaties. Zij geven adviezen of behandelen samen met andere specialisten in de ziekenhuizen. Wanneer de revalidatiearts het poliklinisch behandelteam inschakelt, vindt dit plaats in Rotterdam, locatie Westersingel.

Invullen van vragenlijsten

Rijndam vraagt patiënten voorafgaand, of tijdens het behandeltraject om vragenlijsten in te vullen. Bijvoorbeeld over hun algemene gezondheid of specifieke klachten. Ook worden er metingen afgenomen. Met de uitkomsten kan de revalidatiearts de behandeling afstemmen op de persoonlijke wensen van de patiënt. Daarnaast wil Rijndam met de uitkomstinformatie haar zorgverlening verder verbeteren. 

We vinden het belangrijk om uit te leggen wat we met deze informatie doen en waarvoor deze gebruikt wordt, daarom hebben we een animatie gemaakt. Ook hebben we een overzicht met tips voor patiënten gemaakt.

Vervoer van en naar de polikliniek

Als je een eenmalige afspraak hebt bij de revalidatiearts, regel je zelf het vervoer. Als je door de revalidatiearts doorverwezen bent voor poliklinische revalidatiebehandeling, kom je gedurende een aantal weken of maanden één of meer keren per week naar Rijndam. Als je niet met eigen vervoer kan komen, kom je mogelijk in aanmerking voor zittend ziekenvervoer. Zie 3: Vervoer van en naar een zorgverlener/zittend ziekenvervoer.

Bespreek tijdig de mogelijkheden van vergoeding voor vervoer als je vanuit klinische revalidatiebehandeling naar poliklinische revalidatiebehandeling gaat.

Bewijs van aanwezigheid
Sommige zorgverzekeraars vragen een bewijs van aanwezigheid. De baliemedewerker van de polikliniek kan je deze geven.

Waar moet je op letten?
In Nederland geldt de Code Veilig Vervoer van Rolstoelinzittenden (VVR), die geeft richtlijnen om rolstoelen veilig te vervoeren. Hierin staat onder andere dat je of je begeleider ervoor moet zorgen dat de rolstoel veilig wordt vervoerd of goed vast te zetten is als je erin blijft zitten tijdens het vervoer. Ook mag de rolstoel geen gebreken vertonen. Je loopt anders het risico dat je niet meegenomen wordt.

Meer informatie over VVR kan je vinden op www.veiligvervoer.nl, onder publicaties. Hier kan je de toelichting en checklist Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden downloaden.

Patiëntenportaal

Mijn Rijndam biedt toegang tot je persoonlijke online patiëntendossier. We willen graag dat je nauw betrokken bent bij je eigen revalidatietraject. Met het patiëntenportaal kan je, je nog beter voorbereiden op de afspraken en behandeling. 

Ontdek ook wat het patiëntenportaal Mijn Rijndam voor jou kan betekenen! 

Videobellen

We werken met zogeheten blended care behandelprogramma's: waarbij je gesprekken voert of therapie volgt bij ons op locatie, maar ook begeleiding op afstand krijgt via beeldbellen of Oefenportaal Rijndam. We noemen dit ook wel 'Zorg op afstand'. De revalidatiearts overlegt met jou of je behandelprogramma ook deels op afstand kan plaatsvinden en of je dit wil.

Uitleg videobellen 

Oefenportaal

We werken met zogeheten blended care behandelprogramma's: waarbij je gesprekken voert of therapie volgt bij ons op locatie, maar ook begeleiding op afstand krijgt via beeldbellen of Oefenportaal Rijndam. We noemen dit ook wel 'Zorg op afstand'. De revalidatiearts overlegt met jou of je behandelprogramma ook deels op afstand kan plaatsvinden en of je dit wil.

 Uitleg Oefenportaal Rijndam 

Oefenportaal Rijndam voldoet aan de richtlijnen voor het beschermen van uw privacy.