Direct naar de content Direct naar de footer

Onderzoek & Innovatie

Al meer dan honderd jaar is Rijndam de specialist in complexe revalidatievraagstukken. Door te investeren in wetenschappelijk onderzoek, innovatie en onderwijs, werken we actief mee aan de ontwikkeling van revalidatiegeneeskundige topzorg. Ons uiteindelijke doel is om de zorg voor u nog beter te maken. Rijndam werkt hierbij nauw samen met het Erasmus MC.

Innovatie is belangrijk. We willen gebruik kunnen blijven maken van de nieuwste ontwikkelingen en ook de ideeën van onze eigen medewerkers goed kunnen toepassen in de praktijk. Op deze manier kan Rijndam topzorg leveren en de behandeling van patiënten blijven verbeteren. Binnen Rijndam lopen diverse projecten gericht op innovatie of (sterke) verbetering van revalidatiezorg. Deze projecten leveren regelmatig inzichten op die belangrijk zijn voor de praktijk en leiden tot producten die worden gebruikt in de praktijk.

Bekijk het jaarverslag

We hebben ouders met kinderen actief betrokken bij de ontwikkeling van de Groei-Wijzer.

Lees meer over het onderzoek van Nicole

Wetenschappelijk onderzoek binnen Rijndam

Rijndam werkt op het gebied van wetenschappelijk onderzoek samen met de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Erasmus MC als strategische partner.
Onder leiding van de hoogleraar Revalidatiegeneeskunde wordt in dit samenwerkingsverband onderzoek verricht naar de gevolgen van complexe en chronische aandoeningen op het functioneren, gezondheid, en kwaliteit van leven. En naar interventies om dit te verbeteren.

Speerpunten zijn:

 • Dwarslaesie revalidatie (mobiliteit) 
 • Revalidatie bij niet-aangeboren hersenletsel
 • Kinderrevalidatie (ontwikkelingsdiagnostiek)

Overkoepelende thema’s zijn:

 • Data-gedreven revalidatiezorg
 • Monitoring van fysiek/beweeggedrag 
 • Innovatieve revalidatie technologie
 • Gezondheidsgerelateerde fysieke fitness & leefstijl interventies

Voor meer (engelstalige) informatie over de onderzoeksafdeling Revalidatiegeneeskunde van het Erasmus MC kunt u terecht op de volgende internet pagina’s: https://www.erasmusmc.nl/en/research/departments/rehabilitation-medicine en https://www.erasmusmc.review/

Toetsingsprocedure bij externe verzoeken tot medewerking aan wetenschappelijk onderzoek
Ook vanuit andere samenwerkingsverbanden wordt onderzoek verricht binnen de muren van Rijndam. Rijndam wordt regelmatig door externe partners benaderd om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek. Onze rol kan variëren van het patiënten attenderen op onderzoek tot het verrichten van metingen en het aanbieden van interventies bij patiënten. Het uitgangspunt is om een positieve houding te hebben ten aanzien van medewerking aan wetenschappelijk onderzoek vanuit andere instellingen. Vanwege de relatief kleine patiëntpopulaties hebben verschillende partijen elkaar nodig om hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek te kunnen blijven verrichten.

Bij verzoeken aan Rijndam als partner in wetenschappelijk onderzoek geldt een toetsingsprocedure. In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven waarop in deze procedure getoetst wordt, wie bij de verschillende toetsingsonderdelen betrokken zijn, welke informatie er aangeleverd moet worden voor de toetsing en wat de voorwaarden zijn om een onderzoek te kunnen starten.

Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen WMO plichtig en niet WMO-plichtig onderzoek (zie https://www.ccmo.nl). De uitgebreidheid van de toetsing is afhankelijk van wat er van Rijndam gevraagd wordt. Een onderzoek kan pas starten nadat de toetsingsprocedure is doorlopen en de raad van bestuur heeft ondertekend. 

Relevante documenten
De links naar de toelichting en de door de onderzoeker aan te leveren documenten kun je in de infographic aanklikken of via de links hieronder downloaden:

 1. TOELICHTING Aanvraag medewerking Rijndam WMO-plichtig-onderzoek
 2. FORMULIER Aanvraag medewerking Rijndam WMO-plichtig-onderzoek
 3. TOELICHTING Aanvraag medewerking Rijndam NIET WMO-plichtig-onderzoek
 4. FORMULIER Aanvraag medewerking Rijndam NIET WMO-plichtig-onderzoek

De toetsingsprocedure voor onderzoeksactiviteiten waarbij Rijndam (potentieel) betrokken is, is onderdeel van ons kwaliteitsmanagement systeem (verantwoordingsplicht in het kader van de AVG).
De uitgebreidheid van de toetsing is afhankelijk van wat er van Rijndam gevraagd wordt als partner in wetenschappelijk onderzoek.

Contact
Vragen over de toetsingsprocedure of aanvragen voor medewerking van Rijndam aan (extern) wetenschappelijk onderzoek kunnen worden gestuurd naar de coördinator van de toetsingsprocedure via onderzoekscoordinator@rijndam.nl.

Lees onze laatste nieuwsbrief

Wij geven zo'n 4x per jaar een nieuwsbrief uit, speciaal voor professionals. De meest recente is van 3 november 2022. 

Ik wil hem lezen!

Ik wil hem ook ontvangen!