Direct naar de content Direct naar de footer

Verwijzen bij chronische pijn

Rijndam biedt medisch specialistische pijnrevalidatie voor patiënten met chronische pijn aan het houding- en bewegingsapparaat. Hier vind je meer informatie voor verwijzers en andere zorgprofessionals. Informatie voor patiënten is hier op onze website vinden. 

Aanbod en locaties pijnrevalidatie

Pijnrevalidatie voor volwassenen vindt plaats op 4 locaties van Rijndam:

 • locatie Westersingel in Rotterdam 
 • locatie IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel
 • locatie Franciscus Vlietland in Schiedam
 • locatie Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht.

Locatie Westersingel heeft zowel klinische al poliklinische pijnrevalidatie; de overige locaties alleen poliklinisch. Ouderen met medische comorbiditeit kunnen het beste terecht op één van onze 4 ziekenhuis locaties; jong-volwassenen (18 tot ca 25 jaar) het beste aan de Westersingel. Kinderen en jongeren met chronische pijn aan het houding- en bewegingsapparaat worden behandeld op de locaties Westersingel in Rotterdam en Sitterstraat in Dordrecht.

Doelgroep

Pijnrevalidatie is voor mensen met chronische pijn (minstens 6 maanden) die:

 • beperkt zijn in hun functioneren;
 • gemotiveerd zijn om hier verandering in aan te brengen;
 • niet meer zoeken naar een medische oorzaak en behandeling voor hun klachten.

Pijnrevalidatie is niet geschikt voor patiënten met:

 • een functioneel neurologische stoornis;
 • een taalbarrière; 
 • hoge doseringen opioïden;
 • (de verdenking op) ernstige psychiatrische stoornissen, tenzij diagnostiek en advies door psychiater heeft plaatsgevonden en deze pijnrevalidatie haalbaar acht.

Voor welke patiënten kan MSR in Rijndam zinvol zijn?

Pijnrevalidatie kan zinvol zijn voor patiënten met chronische pijn in het houding- en bewegingsapparaat die:
 • beperkt zijn in hun dagelijks functioneren; 
 • gemotiveerd en in staat zijn om hier verandering in aan te brengen; 
 • niet meer zoeken naar een medische oorzaak en behandeling voor hun klachten;
 • adequate paramedische behandeling hebben gehad die niet effectief was.

Op onze locatie Westersingel bieden wij pijnrevalidatie voor patiënten die in hun dagelijks leven erg vastgelopen zijn en een laag activiteitenniveau hebben. Of bij wie psychosociale factoren een belangrijke rol lijken te spelen.

Pijnrevalidatie is niet geschikt voor patiënten met:
 • patiënten met hoofdpijn, buikpijn, aangezichtspijn, genitale pijn en andere vormen van pijn buiten het houding-en bewegingsapparaat;
 • een functioneel-neurologische stoornis;
 • een taalbarrière;
 • hoge doseringen opioïden (> 60 mg MED);
 • (de verdenking op) ernstige psychiatrische stoornissen, tenzij diagnostiek en advies door psychiater heeft plaatsgevonden en deze pijnrevalidatie haalbaar acht.

Globale adviezen in afwachting van eventuele revalidatiebehandeling

Zie ook de NHG standaard chronische pijn en www.thuisarts.nl.

 • Geruststellen: leg uit welke diagnoses op welke manier zijn uitgesloten; dat het vaak voor komt dat artsen geen oorzaak (meer) vinden voor de klachten. Vraag of er nog specifieke ziektes zijn waar ze aan denken, dan kan je daar nader op ingaan. 
 • Opstap tot activeren: leg uit dat opbouwen van activiteiten veilig kan. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld het sensitisatie model.
 • Moedig patiënt aan om in een goed dag/nachtritme te komen: dagelijks op dezelfde tijd opstaan en iets gaan doen, en ’s avonds altijd op dezelfde tijd naar bed. 
 • Moedig patiënt aan om in beweging te komen, zowel lichamelijk (bijvoorbeeld de hond uit laten), mentaal (bijvoorbeeld puzzelen, administratie) als sociaal (contact met werk, vrienden).
 • Start met een lage belasting die de patiënt dagelijks aan kan: kort van duur; laag van intensiteit; hoogfrequent. Laat patiënt zelf verantwoordelijkheid nemen voor de precieze invulling. Bijvoorbeeld 3x per dag 10 minuten buiten wandelen, of dagelijks een half uur wandelen (maar dan wel echt elke dag!).

Netwerk Pijnrevalidatie Nederland

Rijndam Revalidatie is lid van Netwerk Pijnrevalidatie Nederland (NPN). Als netwerk doen we wetenschappelijk onderzoek en delen we onze kennis om samen de pijnrevalidatie te verbeteren. We dragen bij aan het vormen en ontwikkelen van regionale zorgketens met de 1e en 2e lijn om de patiënt de juiste zorg op de juiste plaats te bieden. Met de regionale zorgketens delen we onze expertise over pijn en pijnrevalidatie. Kijk voor meer informatie op www.npn.nu.