Direct naar de content Direct naar de footer

Verwijzen na hoofd-/nektrauma

Doorverwijzing voor revalidatie na licht hoofd(/nek) trauma

Op deze pagina willen we je informeren over de revalidatiemogelijkheden vanuit Rijndam Revalidatie voor patiënten met restklachten na licht hoofd/nek trauma (postcommotioneel syndroom en/of whiplash associated disorder type I en II).

Vanuit de medisch specialistische revalidatie (MSR) richten wij ons met name op patiënten die ondanks behandeling(en) in de eerste lijn onvoldoende herstellen. Wij adviseren je om in de vroege fase na licht hoofd/nek trauma het ‘stepped care’ principe te hanteren. In bijgevoegde bijlage vind je nadere toelichting. Wanneer de eerstelijns revalidatiezorg (te) complex wordt en niet meer volstaat kan een verwijzing naar de  Revalidatiegeneeskunde overwogen worden.

Je kunt hierover ook met ons overleggen.

Samenvattend is er een indicatie voor verwijzing naar de revalidatiearts door de huisarts bij patiënten die:

  • voorheen volop in de maatschappij participeerden, én
  • ten gevolge van restklachten na licht hoofd(/nek) trauma meervoudige en complexe klachten hebben en ernstige problemen ondervinden in het hervatten van hun leven, én
  • bij wie eerstelijns behandeling niet voldoende kan bereiken en bij wie specifieke multidisciplinaire behandeling onder leiding van een revalidatiearts is gewenst.

Contra-indicaties zijn: ernstige psychiatrische en/of pre morbide cognitieve problematiek, onderliggende progressieve aandoening of SOLK, onvoldoende motivatie voor revalidatie.

Mocht je twijfelen of een eventuele verwijzing of andere vragen hebben, dan zijn wij laagdrempelig bereikbaar voor overleg via het secretariaat:

Franciscus Gasthuis
010-4616026 Karlijn van Oeijen, revalidatiearts

Franciscus Vlietland 
010-8938040 Nicole van Kleef, revalidatiearts

IJsselland Ziekenhuis 
010-2585604 Carola Van Dijk, revalidatiearts

Albert Schweitzer Ziekenhuis 
078-6523000 Vera de Vries, revalidatiearts

Beatrix Ziekenhuis
0183-644329 Vera de Vries, revalidatiearts