Direct naar de content Direct naar de footer

Zorgkosten en vergoedingen

Kosten van vervoer

Je kunt zelf een machtiging voor zorgvervoer aanvragen met hulp van je revalidatiearts (formulieren zijn te downloaden van de website van je zorgverzekering). De zorgverzekeraar vergoedt soms een deel van de vervoerskosten. Nadere informatie hierover kan je vinden in de polisvoorwaarden of de folder van de zorgverzekeraar. Er zijn verschillende vormen van vervoer van en naar de polikliniek en kliniek. En ook verschillende vergoedingen. Klik hier voor uitgebreide informatie.
 

Kosten van behandeling

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Rijndam levert momenteel alleen zorg die onder het basispakket valt, dat wil zeggen dat je geen aanvullende kosten voor rekening krijgt. Wel belast de zorgverzekeraar het deel van de kosten dat onder je verplichte eigen risico valt, aan je door. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico.

Rijndam staat onder contract bij alle Nederlandse zorgverzekeraars.
 

Ja, je betaalt dus alleen je eigen risico. Rijndam Revalidatie heeft voor 2022 een contract met alle Nederlandse verzekeraars en alle behandelingen die wij uitvoeren vallen onder het basispakket. Wel moet je daarvoor vanaf het begin van de behandeling wettelijk verzekerd zijn; ben je dit niet, dan betaal je per definitie zelf. Bij een buitenlandse verzekering kan het zijn dat je verzekeraar aanvullende eisen stelt, en raden wij aan om hier vooraf naar te informeren. Vaak volgt er dan een garantstelling of een voorschot.

Het wettelijk verplichte eigen risico is per 2022 €385,- en geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder. Naast dit verplichte minimum kun je ervoor kiezen om dit bedrag te verhogen naar €885,- in ruil voor een lagere premie. Afhankelijk van andere zorg die je in een jaar ontvangt, kan het zijn dat je revalidatiebehandeling volledig of gedeeltelijk binnen dit eigen risico valt. Verwacht je in een bepaald jaar een revalidatiebehandeling te ondergaan, dan kan het verstandig zijn om je eigen risico tot het minimum te beperken.

De begindatum van de DBC (Diagnose-Behandel-Combinatie) is leidend voor in welk jaar uw eigen risico zal worden verrekend. Kom je voor je eerste afspraak, dan is dit ook de begindatum van uw DBC. Kom je voor een jaarlijkse controle, houd er dan rekening mee dat je afspraken onder een nog lopend zorgtraject kunnen vallen. Ook als je een afspraak in de eerste maanden van het nieuwe jaar plant, kan het zijn dat deze in een DBC van het voorgaande jaar vallen. Als dit financiële consequenties voor je heeft, raden we aan om bij het inplannen van je afspraak na te gaan wat de begindatum van de openstaande DBC is. Zo voorkom je verrassingen achteraf.

Mijn behandeling valt binnen mijn eigen risico. Hoeveel moet ik betalen?

Binnen de medisch-specialistische revalidatie worden zorgproducten (DBC’s: Diagnose-Behandel-Combinatie) bepaald op basis van het aantal gewogen behandeluren. De maximale tarieven hiervoor worden landelijk vastgelegd en liggen buiten de controle van de zorginstelling. Onderga je een volledig behandeltraject, dan kan je ervan uitgaan dat je volledige eigen risico hiervoor wordt aangesproken. Houd er daarbij rekening mee dat behandelaars (andere dan revalidatieartsen) ook administratietijd registreren. De behandeluren die op je factuur belanden kunnen dus meer zijn dan alleen de tijden waarop je zelf aanwezig was.

De tijd die een revalidatiearts aan je besteedt, wordt wettelijk met drie vermenigvuldigd om het aantal gewogen behandeluren te bepalen. Eén consult van een half uur leidt dus tot 1,5 gewogen behandeluren. Hiermee kom je in een DBC van 0 tot 4 uur terecht. Je betaalt ongeveer €310 in je eigen risico. De tarieven genoemd in de tabel kunnen per verzekeraar licht verschillen.

Zorgproduct                              Gewogen behandeluren           Tarief in 2023

Consultair behandelen              0 tot 4 uur                                     €307,37

Beperkt behandelen                  4 tot 9 uur                                     €1.047,63

Volledige behandeling               + 9 uur                                           +€3000* 

*afhankelijk van diagnose en aantal gewogen behandeluren

Let op: ook een telefonisch consult met de revalidatiearts geldt als directe behandeltijd. Deze minuten kunnen dus op de factuur van je verzekeraar terecht komen. De wet vereist echter wel dat het telefonisch consult een reëel alternatief is op een fysiek consult. Dat betekent dat het telefonische consult zorginhoudelijk en qua tijdsduur moet voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor een face-to-face bezoek. Heb je vragen over telefonische consults die binnen je eigen risico in rekening zijn gebracht, neem dan contact op met zorgadministratie@rijndam.nl

Je verzekeraar ontvangt voor iedere DBC één factuur, die afhankelijk van je eigen risico op je kan worden verhaald. Een DBC (Diagnose-Behandel-Combinatie) sluit uiterlijk 42 dagen na de laatst geregistreerde zorgactiviteit, en 120 dagen na opening. Per DBC wordt opnieuw berekend hoeveel gewogen behandeluren zijn geregistreerd. Het kan dus zijn dat je voor 3 consults – verspreid over het jaar – 3 facturen krijgt van ongeveer 280 euro.

Als je een vraag hebt over je factuur of de hoogte van het bedrag, dan raden wij aan om eerst contact op te nemen met je verzekeraar. Als die geen onregelmatigheden constateert, dan kan je contact opnemen met de afdeling waar je in behandeling bent geweest. Wij kijken dan graag met je mee welke zorgactiviteiten zijn geregistreerd en hoe deze in de DBC’s (Diagnose-Behandel-Combinatie) zijn opgenomen. Eventueel kunnen er correcties uitgevoerd worden, maar houd er rekening mee dat Rijndam geen controle heeft over de systematiek en de hoogte van de landelijk bepaalde tarieven.

Als je toch niet beschikbaar bent op het moment dat je afspraak staat ingepland, dan verzoeken we je om dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan ons door te geven. Doe je dit niet, dan hanteert Rijndam een wegblijftarief van EUR 42,50. Dit tarief wordt maximaal één keer per dag in rekening gebracht. Heb je een factuur ontvangen maar wil je hier bezwaar tegen maken (bijv. omdat sprake was van overmacht)? Neem dan contact op met de afdeling waar je in behandeling bent.

Kosten van voorzieningen

Tijdens je revalidatie kan blijken dat je voorzieningen, aanpassingen en/of hulpmiddelen nodig hebt. Vergoeding hiervan vindt meestal plaats door:

  • je zorgverzekeraar
  • je gemeente op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). op basis van de Wet maatschappelijkendersteuning (WMO)