Direct naar de content Direct naar de footer

Zorgpaden

Ontwikkeling zorgpaden

Rijndam heeft verschillen zorgpaden ontwikkelt. Een zorgpad geeft de patiënt en behandelaar helderheid over de stappen in het zorgproces. Het geeft aan welk traject de patiënt doorloopt, met welk doel en wie op welk moment welke acties onderneemt.

Van de onderstaande zorgpaden is een visuele weergave beschikbaar. 

Volwassenrevalidatie

Dwarslaesie
Neurorevalidatie
Oncologische revalidatie
Chronische pijn
MS
ALS

Kinderrevalidatie

0 - 4 jaar
Focuspoli