Direct naar de content Direct naar de footer

Behandelteam

Om een zo goed mogelijk resultaat te behalen werkt Rijndam met gecombineerde behandelteams.

Een kenmerk van multidisciplinaire behandeling is dat alle behandelaren hetzelfde hoofddoel nastreven. Revalidatieartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, maatschappelijk werkers en bewegingsagogen worden op basis van je behoefte opgenomen in dit team. Eventueel wordt ook een orthopedisch instrumentmaker (voor prothesen en spalken), orthopedisch schoenmaker of een revalidatietechnicus bij de behandeling betrokken. In onderling overleg wordt bekeken wat je (nog) zelf kan doen, wat er geoefend moet worden en welke hulpmiddelen er eventueel nodig zijn.

Wie doet wat tijdens de revalidatie?

Op de afdeling werken verschillende artsen. De revalidatiearts is eindverantwoordelijk voor de gehele behandeling. De revalidatiearts werkt soms samen met één of twee arts-assistenten. De arts-assistent is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg voor de patiënten en houdt op de afdeling regelmatig spreekuur. De revalidatiearts en arts-assistent worden door de therapeuten op de hoogte gehouden van de behandeling en spreken de vorderingen met je door op het daarvoor bestemde controlespreekuur.

De Physician Assistent werkt nauw samen met de revalidatiearts en de arts-assistenten en ondersteunt en adviseert je tijdens de behandeling. Je kunt bij de PA terecht met je hulpvragen en voor extra informatie. Wanneer je op de locatie Westersingel klinisch bent opgenomen is zij verantwoordelijk voor de dagelijkse, medische  zorg en houdt regelmatig spreekuur. Wanneer je op de locatie Franciscus Gasthuis komt voor revalidatie bij een beenamputatie krijg je tijdens je intake en/of behandeltraject ondersteuning van de PA.

De ergotherapeut leert je alledaagse handelingen zelfstandig uit te voeren, zoals jezelf verzorgen, rolstoel rijden en praktische vaardigheden voor het huishouden en je vrijetijdsbesteding. Je leert allerlei handelingen opnieuw of anders te doen. Soms zijn voorzieningen nodig en leer je hiermee om te gaan.

De fysiotherapeut ondersteunt je in het onderhouden en/of verbeteren van je kracht en algehele conditie. Daarnaast oefent de fysiotherapeut bewegingsvaardigheden met je, zoals het maken van transfers van bed naar rolstoel en van rolstoel naar auto, het van en naar de grond komen en de stabalans op één been. Andere zaken die je met de fysiotherapeut traint zijn het verplaatsen met en zonder prothese binnen- en buitenshuis. In overleg met de fysiotherapeut ga je ook zelf oefenen en aan andere activiteiten deelnemen.

De maatschappelijk werker begeleidt jou en je eventuele partner als er psychosociale problemen zijn als gevolg van je handicap en helpt je bij het vinden van een evenwicht hierin. Ook kan hij je adviseren over actuele regelingen voor vergoedingen of compensatie van kosten die je maakt door je handicap.

Een psycholoog kan jou en je familie ondersteunen en helpen om psychische problemen anders aan te pakken, emoties te verwerken en beter zicht te krijgen op je eigen manier van omgaan met je nieuwe situatie. Ook begeleidt en adviseert de psycholoog andere teamleden.

Als  je voor behandeling opgenomen wordt krijg je te maken met de verpleegkundige en verpleegassistenten. Zij helpen je bij het leren uitvoeren van zelfverzorgingstaken. Zij ondersteunen je bij het in praktijk brengen van wat je tijdens de behandeling leert. Daarnaast is de mentor gedurende de opname je vaste aanspreekpunt.

Als onderdeel van de revalidatiebehandeling houdt de logopedie zich met name bezig met communicatie (spreken, begrijpen, lezen en schrijven), slikproblemen (eten en drinken) en ademhaling. Deze problemen zijn over het algemeen ontstaan na een CVA (ook wel beroerte of herseninfarct/bloeding genoemd) of bij (progressieve) neurologische ziektebeelden (bijvoorbeeld MS, Ziekte van Parkinson, ALS). Na uitgebreid onderzoek maakt de logopedist in overleg met jou een behandelplan. De doelen kunnen uiteenlopen van volledig herstel tot het leren omgaan met beperkingen.

De therapie-assistent kan je, op instructie van de revalidatiearts en/of fysiotherapeut, bij je behandeling ondersteunen en helpen trainen.

Bij de activiteitenbegeleiding kun je, zowel op therapeutische als recreatieve basis, aan de slag met diverse activiteiten. Therapeutisch gaat het met name om het oefenen van vaardigheden en handelingen. Dit is opgenomen in je weekplanning. Bij recreatief gaat het om de vrijetijdsbesteding tijdens je verblijf, maar ook wanneer je weer thuis bent. Je kunt onder begeleiding kijken of je je oude hobby’s weer op kunt pakken of nieuwe kunt ontdekken.
Naast activiteitenbegeleiding beschikt Rijndam ook over de afdeling ‘houtbewerking’, bij de locatie Westersingel. Onder begeleiding van een werkmeester kun je hier aan de slag met een project van je keuze.

Bewegen neemt een belangrijke plaats in tijdens je revalidatie. Om weer vertrouwen te krijgen in je eigen bewegingsmogelijkheden, is sporten of zwemmen meestal onderdeel van je behandelplan. Daarnaast kunnen sport en spel bevorderlijk zijn voor het opbouwen van je algehele kracht en conditie, maar kan het ook helpen om te ontspannen.
Tijdens je revalidatie bij Rijndam kun je kennismaken met verschillende sporten en zwemactiviteiten, of een jou bekende sport opnieuw oppakken. Indien nodig helpt de bewegingsagoog je met het vinden van een passende sport. Hij/zij kijkt, naast de persoonlijke wensen, ook naar de fysieke mogelijkheden en wat er in je eigen woonomgeving te doen is.

De geestelijk verzorger praat met jou over wat je bezig houdt, ongeacht je levensovertuiging of geloofsrichting. Zij richt zich op wat voor jou belangrijke waarden zijn in het leven, zingeving, betekenis en spiritualiteit als vorm van geestelijk leven. Als je bij Rijndam opgenomen bent, krijgt je een uitnodiging voor een gesprek met haar.

Een diëtist kan met je over je voeding/voedingsgewoonten spreken. Je krijgt een advies dat toegepast is op jouw situatie. Als je een gesprek met de diëtist wilt, kun je hierom vragen bij je behandelend arts. In de poliklinische fase wordt verwezen naar een diëtist in uw eigen woonomgeving.

De instrumentmaker werkt nauw samen met de patiënt, de revalidatiearts en de fysiotherapeut. Hij adviseert in keuze van protheseonderdelen, neemt de maten op en produceert de prothese. Correcties aan de prothese worden door de orthopedisch instrumentmaker uitgevoerd. Wij werken samen met verschillende orthopedische instrumentmakerijen, waaronder Rijndam Orthopedietechniek, gevestigd binnen de muren van Rijndam.