Direct naar de content Direct naar de footer

Wachttijden

Wachttijden

Er zijn twee soorten wachttijden:

  1. Wachttijden bij poliklinieken: de wachttijd tot een geplande afspraak bij de revalidatiearts op de polikliniek.
  2. Wachttijden behandelingen: de wachttijd tot een revalidatiebehandeling per diagnose bij behandelaren.

Je ziet hier een indicatie van de wachttijden binnen Rijndam. De cijfers worden twee wekelijks vernieuwd.

Elke patiënt heeft recht op tijdige en passende zorg. Wij doen er alles aan om de wachttijd zoveel mogelijk te bekorten. De wachttijd verschilt per locatie en is afhankelijk van je zorgvraag.

Er kunnen zich onverwachte gebeurtenissen of uitzonderlijke omstandigheden voordoen die de wachttijd doen verminderen of oplopen. De gepubliceerde wachttijd is een indicatie hoe lang iemand gemiddeld moet wachten. De daadwerkelijke tijd kan om allerlei redenen afwijken dan gepubliceerd: drukte, beschikbaarheid van artsen, de spoedeisendheid van je klacht en andere factoren zoals recent de coronapandemie. 

Wij doen ons best om je zo snel mogelijk te helpen. Wanneer je de wachttijd desondanks te lang vindt, kan je contact opnemen met de polikliniek (locatie) of je huisarts nogmaals om advies vragen.

Wachttijden kinderrevalidatie

Locatie                                        Dagen
Erasmus MC - Sophia             0
De Sitterstraat                        49
Roerdomplaan                       35
Ringdijk                                   35
Westersingel                          49

Wachttijden kliniek (Rijndam locatie Westersingel)

Kind en jongeren: < 1 week
Niet Aangeboren Hersenletsel: < 1 week
Post IC Syndroom: < 1 week
Dwarslaesie/ Heelkunde: 1-2 weken
Amputatie: < 1 week

Wil je meer informatie over de wachttijden voor de kliniek, dan kan je contact opnemen met ons via:
010-2412477opname@rijndam.nl