Direct naar de content Direct naar de footer

Disclaimer

Website

Rijndam Revalidatie besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de informatie die op haar website is geplaatst. Desondanks is het mogelijk dat er eventuele fouten en/of onvolkomenheden in de website voorkomen. Rijndam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die hierdoor ontstaat en/of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie afkomstig van de website. 
 

E-mail 

De inhoud van de e-mailberichten die door of namens Rijndam Revalidatie  worden verstuurd zijn vertrouwelijk. De e-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de ontvanger niet de geadresseerde is, wordt deze verzocht de afzender op de hoogte te stellen.