Direct naar de content Direct naar de footer

Coronarichtlijnen

Bij Rijndam is de veiligheid van onze patiënten de hoogste prioriteit. Daarom doen we er alles aan verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Omdat we veilige, kwalitatieve zorg willen blijven bieden en niemand onnodig bloot willen stellen aan risico’s, houden we alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en sluiten onze maatregelen hier op aan.

Voorzorgsmaatregelen
Hier vind je alle voorzorgsmaatregelen die wij treffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.  Mocht de informatie die je zoekt er niet tussen staan, neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer 010 - 241 24 12.  Actuele informatie over het coronavirus leest je op de website van het RIVM.

Bezoekers en poliklinische patiënten

Het is voor patiënten niet meer verplicht een mondneusmasker te dragen bij een bezoek aan Rijndam. Het blijft wel noodzakelijk om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. 
Onze medewerkers dragen tijdens de zorg een mondneusmasker of faceshield wanneer zij geen 1,5 meter afstand kunnen houden.

Voelt je je als patiënt of bezoeker prettiger met een mondneusmasker? Geen probleem, we hebben deze beschikbaar bij onze receptie en balie van de polikliniek.

Het is op dit moment onmogelijk om alle patiënten fysiek op onze poliklinieken te ontvangen, omdat we ons aan de 1,5 meter regel moeten houden in de wachtkamers en gangen. Om je veiligheid en die van onze medewerkers te garanderen, bepaalt de revalidatiearts op basis van medische urgentie voor wie een bezoek op de polikliniek nodig is. We kunnen nog niet aangeven, wanneer we onze fysieke zorg op de poliklinieken verder kunnen opschalen. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen van het coronavirus en de versoepeling van maatregelen in de toekomst. Zolang we leven in een 1,5 meter samenleving, zien we u waar nodig op locatie, aangevuld met onze zorg op afstand.

Patiënten die voor een poliklinische afspraak op onze locaties kunnen komen, worden gebeld. Overige poliklinische afspraken worden zoveel mogelijk omgezet in een telefonische afspraak of teleconsult.

Ook als je afspraken hebt om fysiek in Rijndam te komen, betreft dit meestal maar een deel van de behandeling. Overige afspraken vinden telefonisch of via beeldbellen plaats. We maken hierbij gebruik van FaceTalk videoconsulten en het Rijndam Oefenportaal. Hiermee kan de behandeltraject op veilige en uiteraard kwalitatief goede wijze doorgang vinden. 

Patiënten die voor een poliklinische afspraak op onze locaties kunnen komen, worden gebeld. Overige poliklinische afspraken worden zoveel mogelijk omgezet in een telefonische afspraak of teleconsult. We hebben op al onze locaties maatregelen genomen, zodat je veilig de locatie kan bezoeken.

 • De polikliniek is zo ingericht, dat patiënten en medewerkers op veilige afstand van elkaar blijven.
 • Er mogen maximaal 2 volwassen begeleiders met je mee als dit noodzakelijk is. 
 • Kinderen mogen niet mee als bezoeker tijdens een poliklinische afspraak.
 • Patiënten en ouders/begeleiders worden gescreend op klachten passend bij COVID-19. Deze uitvraag kan plaatsvinden tijdens het plannen van de afspraak, bij binnenkomst en/of gedurende de behandeling. 
 • Onze patiënten blijven thuis bij klachten en laten zich testen. Na terugkeer uit een hoog-risicogebied in het buitenland en bij contactonderzoek, blijft de patiënt 10 dagen in thuisquarantaine. Ook bij gezondheidsklachten die kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus, kan de afspraak op locatie niet doorgaan.
 • We vragen je om zo kort mogelijk voor je afspraak naar Rijndam te komen.
 • Wanneer wij tijdens deze controle klachten constateren die passen bij COVID-19, kan je afspraak niet doorgaan.Er mag maar een beperkt aantal mensen in de artsen- en behandelkamers. Als een patiënt samen met een begeleider komt én zij uit hetzelfde huishouden bestaan, wordt dit als 1 persoon gezien. De patiënt en begeleider, mits zij uit één huishouden komen, mogen binnen 1,5 meter bij elkaar zitten. Tussen patiënt/begeleider en de arts moet wel 1,5 meter afstand bewaard blijven.
 • Ontsmet je handen bij binnenkomst en was handen na het bezoek.
 • Risicovolle handelingen vermijden we of we nemen beschermende maatregelen.
 • Volg altijd de aanwijzingen op van onze medewerkers.
 • Verlaat na je afspraak direct de polikliniek.
 • Voor poliklinische patiënten die al een COVID-vaccinatie hebben gehad, maar toch klachten/bijwerkingen ervaren van het vaccin geldt: blijf thuis en zeg je afspraak bij Rijndam af. Is de afspraak niet uit te stellen of meldt de patiënt zich toch in Rijndam, dan geldt directe toepassing van contact-druppel plus isolatie en testen.


Hieronder vindt u de voorzorgsmaatregelen die specifiek per locatie gelden. 

Locatie Albert Schweitzerziekenhuis

Locatie Beatrixziekenhuis

Locatie Erasmus MC

Locatie Franciscus Gasthuis

Locatie Franciscus Vlietland

Locatie IJsselland ziekenhuis

​Locatie Westersingel (Volwassenenrevalidatie)

Locatie Westersingel (Kinderrevalidatie)

Overige locaties Kinderrevalidatie

Heb je vragen over je poliklinische afspraak bij Rijndam, neem dan contact op met het secretariaat van je behandellocatie of die van je kind. 

Alle poliklinische afspraken worden zoveel mogelijk omgezet in een telefonische afspraak of teleconsult. Met alle patiënten die in de nabije toekomst een afspraak hebben, wordt hierover contact opgenomen. We maken hiervoor gebruik van FaceTalk. Een videoconsult via FaceTalk voldoet aan de richtlijnen voor het beschermen van je privacy. Alles wat je bespreekt blijft tussen jou en de revalidatiearts of behandelaar. 

Lees meer over videobellen

Ga je op reis? 
Laat je voor vertrek goed informeren over de geldende coronaregels van je bestemming. Voorkom vervelende verrassingen op reis. Check vóór en tijdens je reis alle risico’s en de kleurcode per land op www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen.  Wees bewust dat het reisadvies voor een land, of voor een regio, snel kan wijzigen. Bij diverse codes heeft dit maatregelen tot gevolg, zoals een bepaalde tijd in quarantaine bij terugkomst of het niet tijdig kunnen terugreizen.

Keer je terug vanuit een hoog risicogebied? 
Dan geldt het dringende advies van het RIVM om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Deze quarantaineplicht geldt ook voor reizigers met een vaccinatiebewijs of herstelbewijs. Met een coronatest op dag 5 kan je de duur van het thuisblijven verkorten. 

Dit advies heeft ook gevolgen voor je afspraken bij Rijndam. Je kunt niet naar de locatie van Rijndam komen voor je behandeling. We verzoeken je in dat geval uw afspraak tijdig bij ons af te zeggen. In overleg met je behandelend arts wordt bepaald hoe je behandeling voortgezet wordt. Dit kan telefonisch of via videoconsult zijn. Zodra je na de quarantaine klachtenvrij bent, is behandeling op locatie van Rijndam weer mogelijk.

Kinderrevalidatie
Voor kinderen die bij ons in behandeling zijn en hun familie bieden we een gesprek aan met een medewerker van de psychosociale vakgroep. Hier kunnen zij laagdrempelig terecht voor bijvoorbeeld vragen over omgaan met de situatie, maar ook om even hun verhaal kwijt te kunnen. Als je hieraan behoefte hebt, kan je dit aangeven bij je revalidatiearts of behandelaar.

Ziekenhuisrevalidatie 
Als je hieraan behoefte hebt, kan je dit aangeven bij je revalidatiearts of behandelaar.

Klinische patiënten

Het dragen van een mondkapje is voor patienten en bezoekers op dit moment niet meer nodig. Het blijft wel noodzakelijk om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. 

Onze medewerkers dragen tijdens de zorg een mondneusmasker of faceshield wanneer zij geen 1,5 meter afstand kunnen houden. Ook bezoekers/ouders die een patiënt ondersteunen bij zelfzorgactiviteiten (bijvoorbeeld eten, aankleden, etc) dragen een mondneusmasker. 

Voelt je je als patiënt prettiger met een mondneusmasker? Geen probleem, we hebben deze beschikbaar op de kliniek. 

Momenteel gelden nog enkele aanpassingen rondom onze revalidatiezorg:

Onze medewerkers dragen tijdens de zorg een mondneusmasker of faceshield wanneer zij geen 1,5 meter afstand kunnen houden.

Groepstherapieën vinden plaats op de volgende voorwaarden: 

 • patiënten beantwoorden gezondheidsvragen voorafgaand en/of tijdens de groepstherapie;
 • patiënten houden onderling 1,5 meter afstand;
 • er is een maximale capaciteit per ruimte vastgesteld.

Gedurende je verblijf bij Rijndam krijg je een mentor (vast aanspreekpunt) aangewezen, welke je tijdens je verpleegkundig revalidatieproces begeleidt. Dagelijkse verpleging/verzorging blijft plaatsvinden door iedere verpleegkundige van de afdeling.

Het weekendverlof is alleen van toepassing op patiënten die volgens het behandelplan hieraan toe zijn en waar de thuissituatie het toelaat. Je wordt, zoals gebruikelijk en opgenomen in je behandelplan, voorbereid op het weekendverlof.

Extra voorzorgsmaatregelen:

Indien je tijdens je verlof klachten ontwikkelt, dien je contact op te nemen met de dienstdoende arts via telefoonnummer 010 - 241 241. Dit doe je voordat je terugkomt naar Rijndam.

Bij terugkomst van je weekendverlof meld je je bij een verpleegkundige, die controleert of je geen COVID-19 verschijnselen hebt. Bij twijfel en klachten die verband houden met COVID-19 moet je in isolatie. 

De maaltijden worden gegeten op de afdeling. Klinische patiënten en hun bezoekers zijn daarnaast welkom in het in het restaurant tussen 17.30-19.00 uur met inachtneming van de 1,5 meter afstand.

 • Je kan vrij door Rijndam bewegen. Houd daarbij 1,5 meter afstand van ander epatienten, medewerkers en bezoekers.
 • Je mag zelfstandig van de tuin gebruik maken aan de achterkant van het gebouw.
 • In het kader van je behandeling (supermarkt, verkeerstraining, enz.) mag je onder begeleiding van een behandelaar van het Rijndam terrein af.
 • Je mag deelnemen aan aangepaste groepsprogramma’s. Met aangepast wordt bedoeld: kleinere groep of grote ruimte waardoor de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden.
 • Maak in je eentje gebruik van de lift, tenzij een begeleider noodzakelijk is.

Een aantal eenvoudige maatregelen die u zelf kunt nemen om verspreiding van het virus te voorkomen:

 • Houd minimaal 1,5 meter (2 armlengtes) afstand elkaar;
 • Was je handen regelmatig, minstens 30 seconden, met water en zeep;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij verkoudheid;
 • Schud geen handen

Wanneer je positief getest bent op COVID-19, wordt u in isolatie verpleegd en vindt er een contactenonderzoek plaats. Tijdens dit onderzoek wordt geïnventariseerd of er onbeschermd contact is geweest met andere patiënten en medewerkers. Afhankelijk van het soort contact worden de benodigde maatregelen getroffen.

Wanneer de patiënt in contact is geweest met een besmet persoon blijft hij/zij in contact-druppel plus isolatie tot 10 dagen na de laatste blootstelling. Vanaf dag 5 wordt de patiënt getest.

Bij een negatieve testuitslag hoeft de patiënt die met weekendverlof mag thuis niet meer in quarantaine. Gaat de patiënt niet op weekendverlof, dan blijft hij tot 10 dagen na laatste blootstelling in contact druppel plus isolatie om contact te vermijden met andere patiënten die een verhoogd risico op gecompliceerd beloop hebben.

Als je behoefte hebt aan een (extra) gesprek met een psycholoog, maatschappelijk werker en/of geestelijk verzorger, dan kunt je dit aangeven bij de verpleging, je behandelaar of arts. Voor onze patiënten op de afdeling Dwarslaesie/Heelkunde is tevens een ervaringsdeskundige bereikbaar.

Wij vragen alle poliklinische patiënten en bezoekers tijdens bezoekuren op onze locaties een vragenlijst in te vullen. Wanneer wij tijdens deze controle klachten constateren die passen bij COVID-19, kan de afspraak of het bezoek niet doorgaan.

Let op: negatieve zelftest niet geldig

Een zelftest is een test die je thuis kan afnemen om erachter te komen of je corona hebt. Deze testen zijn onvoldoende betrouwbaar en daarom niet geldig als ‘toegangsbewijs’ voor Rijndam Revalidatie.  Patiënten en bezoekers die zo’n zelftest hebben gedaan, en een negatieve uitslag hebben, moeten daarom toch altijd de coronavragenlijst over eventuele klachten invullen. wij kunnen helaas geen toegang verschaffen als er sprake is van klachten die duiden op COVID-19. Het is dus niet nodig om een zelftest te doen voordat je naar Rijndam Revalidatie komt.