Direct naar de content Direct naar de footer

Coronarichtlijnen

Bij Rijndam is de veiligheid van onze patiënten de hoogste prioriteit. Daarom doen we er alles aan verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Omdat we veilige, kwalitatieve zorg willen blijven bieden en niemand onnodig bloot willen stellen aan risico’s, houden we alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en sluiten onze maatregelen hier op aan.

Voorzorgsmaatregelen
Hier vind je alle voorzorgsmaatregelen die wij treffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Mocht de informatie die je zoekt er niet tussen staan, neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer 010 - 241 24 12

Bezoekers en poliklinische patiënten

Klachten die op corona kunnen wijzen? Neem het zekere voor het onzekere en verplaats je afspraak.

Het is noodzakelijk om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Onze medewerkers dragen tijdens patientcontact een mondneusmasker of faceshield. omdat hier geen afstand kan worden gehouden.

Bij onze locaties die bij een school gevestigd zijn is een mondkapje alleen verplicht als er langer dan 15 minuten geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden.
In de 'wandelgangen' en bij voldoende afstand is dit niet meer nodig. Het mag uiteraard wel. Mondkapjes zijn beschikbaar. 

Patiënten die voor een poliklinische afspraak op onze locaties kunnen komen, worden gebeld. Overige poliklinische afspraken worden vaak omgezet in een telefonische afspraak of teleconsult. We hebben op al onze locaties maatregelen genomen, zodat je veilig de locatie kan bezoeken.

 • De polikliniek is zo ingericht, dat patiënten en medewerkers op veilige afstand van elkaar blijven.
 • Er mogen maximaal 2 begeleider met je mee.
 • Kinderen mogen niet mee als bezoeker tijdens een poliklinische afspraak.
 • Als een patiënt samen met een begeleider komt én zij uit hetzelfde huishouden komen, worden zij als 1 persoon gezien. De patiënt en begeleider, mits zij uit één huishouden komen, mogen binnen 1,5 meter bij elkaar zitten. Tussen patiënt/begeleider en de arts moet wel 1,5 meter afstand bewaard blijven.
 • Ontsmet je handen bij binnenkomst en was handen na het bezoek.
 • Risicovolle handelingen vermijden we of we nemen beschermende maatregelen.
 • Volg altijd de aanwijzingen op van onze medewerkers.

Heb je vragen over je poliklinische afspraak bij Rijndam, neem dan contact op met het secretariaat van je behandellocatie of die van je kind. 

Alle poliklinische afspraken worden zoveel mogelijk omgezet in een telefonische afspraak of teleconsult. Met alle patiënten die in de nabije toekomst een afspraak hebben, wordt hierover contact opgenomen. We maken hiervoor gebruik van FaceTalk. Een videoconsult via FaceTalk voldoet aan de richtlijnen voor het beschermen van je privacy. Alles wat je bespreekt blijft tussen jou en de revalidatiearts of behandelaar. 

Lees meer over videobellen

Kinderrevalidatie
Voor kinderen die bij ons in behandeling zijn en hun familie bieden we een gesprek aan met een medewerker van de psychosociale vakgroep. Hier kunnen zij laagdrempelig terecht voor bijvoorbeeld vragen over omgaan met de situatie, maar ook om even hun verhaal kwijt te kunnen. Als je hieraan behoefte hebt, kan je dit aangeven bij je revalidatiearts of behandelaar.

Ziekenhuisrevalidatie 
Als je hieraan behoefte hebt, kan je dit aangeven bij je revalidatiearts of behandelaar.

Klinische patiënten

Momenteel gelden nog enkele aanpassingen rondom onze revalidatiezorg:

Onze medewerkers dragen tijdens de zorg een mondneusmasker of faceshield wanneer zij geen 1,5 meter afstand kunnen houden.

Groepstherapieën vinden plaats op de volgende voorwaarden: 

 • patiënten beantwoorden gezondheidsvragen voorafgaand en/of tijdens de groepstherapie;
 • patiënten houden onderling 1,5 meter afstand;
 • er is een maximale capaciteit per ruimte vastgesteld.

Gedurende je verblijf bij Rijndam krijg je een mentor (vast aanspreekpunt) aangewezen, welke je tijdens je verpleegkundig revalidatieproces begeleidt. Dagelijkse verpleging/verzorging blijft plaatsvinden door iedere verpleegkundige van de afdeling.

Het weekendverlof is alleen van toepassing op patiënten die volgens het behandelplan hieraan toe zijn en waar de thuissituatie het toelaat. Je wordt, zoals gebruikelijk en opgenomen in je behandelplan, voorbereid op het weekendverlof.

Extra voorzorgsmaatregelen:

Indien je tijdens je verlof klachten ontwikkelt, dien je contact op te nemen met de afdeling via telefoonnummer 010 - 241 2412. Dit doe je voordat je terugkomt naar Rijndam.

Bij terugkomst van je weekendverlof meld je je bij een verpleegkundige, die controleert of je geen COVID-19 verschijnselen hebt. Bij twijfel en klachten die verband houden met COVID-19 moet je in isolatie. 

De maaltijden worden gegeten op de afdeling. Klinische patiënten en hun bezoekers zijn daarnaast welkom in het in het restaurant tussen 17.30-19.00 uur met inachtneming van de 1,5 meter afstand.

 • Je kan vrij door Rijndam bewegen. Houd daarbij 1,5 meter afstand van andere patienten, medewerkers en bezoekers.
 • Je mag zelfstandig van de tuin gebruik maken aan de achterkant van het gebouw.
 • In het kader van je behandeling (supermarkt, verkeerstraining, enz.) mag je onder begeleiding van een behandelaar van het Rijndam terrein af.
 • Je mag deelnemen aan aangepaste groepsprogramma’s. Met aangepast wordt bedoeld: kleinere groep of grote ruimte waardoor de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden.

Een aantal eenvoudige maatregelen die u zelf kunt nemen om verspreiding van het virus te voorkomen:

 • Houd minimaal 1,5 meter (2 armlengtes) afstand elkaar;
 • Was je handen regelmatig, minstens 30 seconden, met water en zeep;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij verkoudheid;
 • Schud geen handen

Wanneer je positief getest bent op COVID-19, word je in isolatie verpleegd en vindt er een contactenonderzoek plaats. Tijdens dit onderzoek wordt geïnventariseerd of er onbeschermd contact is geweest met andere patiënten en medewerkers. Afhankelijk van het soort contact worden de benodigde maatregelen getroffen.

Mede-patiënten van dezelfde afdeling hoeven niet in isolatie, maar testen wel direct en op dag 5. 

Bij een negatieve testuitslag hoeft de patiënt die met weekendverlof mag thuis niet meer in quarantaine. Gaat de patiënt niet op weekendverlof, dan blijft hij tot 10 dagen na de positieve test in isolatie om contact te vermijden met andere patiënten die een verhoogd risico op gecompliceerd beloop hebben.

Als je behoefte hebt aan een (extra) gesprek met een psycholoog, maatschappelijk werker en/of geestelijk verzorger, dan kunt je dit aangeven bij de verpleging, je behandelaar of arts. 

Let op: negatieve zelftest niet geldig

Een zelftest is een test die je thuis kan afnemen om erachter te komen of je corona hebt. Deze testen zijn onvoldoende betrouwbaar en daarom niet geldig als ‘toegangsbewijs’ voor Rijndam Revalidatie. Patiënten en bezoekers die zo’n zelftest hebben gedaan, en een negatieve uitslag hebben, moeten daarom toch altijd de coronavragenlijst over eventuele klachten invullen. wij kunnen helaas geen toegang verschaffen als er sprake is van klachten die duiden op COVID-19. Het is dus niet nodig om een zelftest te doen voordat je naar Rijndam Revalidatie komt. 

De thuis-/ zelftest is wel betrouwbaar als hij positief is. Bijna altijd is er dan ook sprake van een positieve uitslag als een PCR test wordt afgenomen bij de GGD. Als u een thuistest deed en die is positief, dan verzoeken wij je wel jezelf als coronapatient te zien.