Direct naar de content Direct naar de footer

Specialisten in revalidatie

Wij zijn experts en professionals in de medisch specialistische revalidatie voor kinderen, jongeren en volwassenen in de regio Rijnmond en Drechtsteden.
Vooruitstrevend, professioneel en persoonlijk.

Waar staat Rijndam voor?
Wij richten ons op dat wat echt belangrijk is voor onze patiënten en helpen daarbij om het hoogst haalbare te bereiken. Wij werken samen met onze patiënten, hun naasten en ketenpartners, altijd gericht op betere kwaliteit van leven. Wij helpen mogelijkheden te (her)vinden door onze zorg te verbinden met wetenschappelijk onderzoek, technologie en onderwijs.

Wat mag je van ons verwachten?
Wij bieden veilige en goede kwaliteit van zorg, maar het allerbelangrijkste is dat onze patiënten meerwaarde ervaren. Dat betekent dat niet alleen de zorg en behandeluitkomsten belangrijk zijn, maar ook helderheid over het doel van de behandeling, de keuzevrijheid van de patiënt en kwaliteit van leven. Wij bieden waardegedreven zorg.

VerBaas Jezelf

Bij Rijndam is verbazing is onze motivatie. Verbazing brengt je naar plaatsen waar je nooit gedacht had te komen. Het laat je versteld staan van je eigen kunnen. 

Verbazing en motivatie zijn bij Rijndam als Yin en Yang aan elkaar verbonden. Motivatie is voor revalidatie van levensbelang. Het geeft  je perspectief. Het laat je inzien dat het maximaal haalbare dichterbij is dan je denkt. Het doet je verbazen van je eigen doorzettingsvermogen en kracht. 

Wij zijn altijd op zoek naar verbazing. Het zit verweven in onze manier van werken. Daarom zijn we nieuwsgierig naar nieuwe oplossingen, willen we onszelf scherp houden en constant blijven verbeteren. Met als doel om uiteindelijk onze patiënten te verbazen. Verbazen over hun eigen kunnen. Dat zij weer Baas kunnen zijn over hun eigen leven. De persoon kunnen zijn die ze graag zijn. De vader die voorleest aan zijn kinderen, de sporter die weer kan hardlopen, de oma die weer kan koken voor haar kleinkinderen. Verbazing laat zien dat je meer kan dan je eigenlijk dacht.

Verbazing maakt het verschil.

Lid van verenigingen

Rijndam is lid van de branchevereniging Revalidatie Nederland (RN) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Ook participeert Rijndam in de Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ). Onze revalidatieartsen zijn bovendien lid van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA).

Certificering en keurmerken

We laten onze zorg periodiek toetsen door instanties die geen direct belang bij ons hebben.

Nadat Rijndam op 22 februari 2012 het HKZ-keurmerk heeft ontvangen, is het certificaat per 22 december 2014 verlengd. En op 6 december 2017 hebben wij opnieuw het certificaat behaald. Het keurmerk van Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Het HKZ-keurmerk laat zien dat we serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders.

Op 4 december 2015 is Rijndam gecertificeerd voor de Norm Technische Afspraak 8009 (NTA). In deze norm staan de eisen beschreven waaraan veiligheidsmanagementsystemen van ziekenhuizen en revalidatiecentra moeten voldoen. Een veiligheidsmanagementsysteem richt zich op het beheersen van risico’s met als doel de kans op onbedoelde patiëntschade te verkleinen. Inmiddels is dit certificaat op op 13 december 2017 opnieuw behaald.

Begin mei 2016 heeft Rijndam het predicaat Veiligezorg® ontvangen. Met het programma Veilige Publieke Taak beoogt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de aanpak van agressie en geweld tegen werkgevers en werknemers met een publieke taak, zoals de zorgsector, te versterken. Als werkgever is Rijndam verantwoordelijk voor de bescherming van haar medewerkers tijdens de uitvoering van hun werk. Dit betekent dat Rijndam ook verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, implementatie en borging van het veiligheidsbeleid in de bedrijfsvoering. Daarin werkt Rijndam nauw samen met politie en justitie in de regio.

Onze ambities

Waar Rijndam voor staat? En welke opgaven Rijndam zichzelf stelt? Wij willen een wendbare, slagvaardige en resultaatgerichte organisatie zijn. Daarom werkt Rijndam continu aan een hoge kwaliteit van zorg en dienstverlening. Ook staat klantgerichtheid bij ons hoog in het vaandel. In onze meerjarenstrategie 2021 - 2023 Gericht Vooruit lees je meer over de ambities van Rijndam.

Rijndam financieel

Rijndam is een ANBI (Algemeen Nut Beoogende Instelling). Dit betekent dat je eventuele gift aftrekbaar is van de belasting.
Ons Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is 002766589.

Toen en nu

In 1912 richtte Maria Johanna de Monchy ter nagedachtenis aan haar vader de Adriaanstichting op. Dat was toen een kliniek voor ‘gebrekkige en mismaakte kinderen’ tot 20 jaar. Ze konden er terecht voor orthopedische operaties en een uitgebreide rustkuur.
In de loop van de jaren groeit de kliniek uit tot een innovatieve ketenorganisatie voor medisch specialistische revalidatiezorg. Tot het Rijndam van nu: een revalidatiecentrum waarin patiëntenzorg hand in hand gaat met wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden.

Door de overname van de poliklinieken revalidatiegeneeskunde in diverse ziekenhuizen en de fusie met revalidatiecentrum de Waarden (in 2010) werkt Rijndam nu vanuit 16 locaties in de regio’s Rijnmond en Drechtsteden. In februari 2012 is Rijndam HKZ-gecertificeerd. Dat betekent dat Rijndam continu bezig is haar kwaliteit te optimaliseren. In 2013 is de samenwerking met het Erasmus MC geïntensiveerd, wat betekent dat de revalidatiezorg hier nu ook uitgevoerd wordt onder regie van Rijndam.

Bekijk onze introductiefilm

Een korte inleiding op de revalidatiezorg van Rijndam, vanuit het perspectief van de medewerker en patiënt.

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)

Rijndam is een ANBI (Algemeen Nut Beoogende Instelling). Dit betekent dat een eventuele gift aftrekbaar is van de belasting.

Ons Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is 002766589