Direct naar de content Direct naar de footer

Specialisten in revalidatie

Wij zijn experts en professionals in de medisch specialistische revalidatie voor kinderen, jongeren en volwassenen in de regio Rijnmond en Drechtsteden.
Vooruitstrevend, professioneel en persoonlijk.

Waar staat Rijndam voor?
Wij richten ons op dat wat echt belangrijk is voor onze patiënten en helpen daarbij om het hoogst haalbare te bereiken. Wij werken samen met onze patiënten, hun naasten en ketenpartners, altijd gericht op betere kwaliteit van leven. Wij helpen mogelijkheden te (her)vinden door onze zorg te verbinden met wetenschappelijk onderzoek, technologie en onderwijs.

Wat mag je van ons verwachten?
Wij bieden veilige en goede kwaliteit van zorg, maar het allerbelangrijkste is dat onze patiënten meerwaarde ervaren. Dat betekent dat niet alleen de zorg en behandeluitkomsten belangrijk zijn, maar ook helderheid over het doel van de behandeling, de keuzevrijheid van de patiënt en kwaliteit van leven. Wij bieden waardegedreven zorg.

VerBaas Jezelf

Bij Rijndam is verbazing onze motivatie. Verbazing brengt je naar plaatsen waar je nooit gedacht had te komen. Het laat je versteld staan van je eigen kunnen. 

Verbazing en motivatie zijn bij Rijndam als Yin en Yang aan elkaar verbonden. Motivatie is voor revalidatie van levensbelang. Het geeft  je perspectief. Het laat je inzien dat het maximaal haalbare dichterbij is dan je denkt. Het doet je verbazen over je eigen doorzettingsvermogen en kracht. 

Wij zijn altijd op zoek naar verbazing. Het zit verweven in onze manier van werken. Daarom zijn we nieuwsgierig naar nieuwe oplossingen, willen we onszelf scherp houden en constant blijven verbeteren. Met als doel om uiteindelijk onze patiënten te verbazen. Verbazen over hun eigen kunnen. Dat zij weer Baas kunnen zijn over hun eigen leven. De persoon kunnen zijn die ze graag zijn. De vader die voorleest aan zijn kinderen, de sporter die weer kan hardlopen, de oma die weer kan koken voor haar kleinkinderen. Verbazing laat zien dat je meer kan dan je eigenlijk dacht.

Verbazing maakt het verschil.

Lid van verenigingen

Rijndam is lid van de branchevereniging Revalidatie Nederland (RN) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Ook participeert Rijndam in de Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ). Onze revalidatieartsen zijn bovendien lid van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA).

Certificeringen

https://www.rijndam.nl/assets/uploads/images/ManagementsysteemCertificatie_HKZ-ISO_9001_zw.jpg

We laten onze zorg periodiek toetsen door instanties die geen direct belang bij ons hebben. 

Nadat Rijndam op 22 februari 2012 HKZ gecertificeerd is, is het certificaat per 10 juni 2021 verlengd. In april 2023 hebben wij opnieuw het certificaat behaald.  Het certificaat van Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Het HKZ-certificaat laat zien dat we serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders.  

In april 2023 is Rijndam gecertificeerd voor de NEN norm patientveiligheid (8009: 2018). In deze norm staan de eisen beschreven waaraan veiligheidsmanagementsystemen van ziekenhuizen en revalidatiecentra moeten voldoen. Een veiligheidsmanagementsysteem richt zich op het beheersen van risico’s met als doel de kans op onbedoelde patiëntschade te verkleinen. Ook ligt de focus op het benutten van kansen voor het minimaliseren van vermijdbare schade aan patiënten. 

Onze ambities

Waar Rijndam voor staat? En welke opgaven Rijndam zichzelf stelt? Wij willen een wendbare, slagvaardige en resultaatgerichte organisatie zijn. Daarom werkt Rijndam continu aan een hoge kwaliteit van zorg en dienstverlening. Ook staat klantgerichtheid bij ons hoog in het vaandel. In onze meerjarenstrategie ‘Samen duurzaam in beweging’ lees je meer over de ambities van Rijndam.

Rijndam financieel

Rijndam is een ANBI (Algemeen Nut Beoogende Instelling). Dit betekent dat je eventuele gift aftrekbaar is van de belasting.
Ons Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is 002766589.
 Bekijk hier de meest recente jaarrekening.

Toen en nu

In 1912 richtte Maria Johanna de Monchy ter nagedachtenis aan haar vader de Adriaanstichting op. Dat was toen een kliniek voor ‘gebrekkige en mismaakte kinderen’ tot 20 jaar. Ze konden er terecht voor orthopedische operaties en een uitgebreide rustkuur.
In de loop van de jaren groeit de kliniek uit tot een innovatieve ketenorganisatie voor medisch specialistische revalidatiezorg. Tot het Rijndam van nu: een revalidatiecentrum waarin patiëntenzorg hand in hand gaat met wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden.

Door de overname van de poliklinieken revalidatiegeneeskunde in diverse ziekenhuizen en de fusie met revalidatiecentrum de Waarden (in 2010) werkt Rijndam nu vanuit 16 locaties in de regio’s Rijnmond en Drechtsteden. In februari 2012 is Rijndam HKZ-gecertificeerd. Dat betekent dat Rijndam continu bezig is haar kwaliteit te optimaliseren. In 2013 is de samenwerking met het Erasmus MC geïntensiveerd, wat betekent dat de revalidatiezorg hier nu ook uitgevoerd wordt onder regie van Rijndam.

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)

Rijndam is een ANBI (Algemeen Nut Beoogende Instelling). Dit betekent dat een eventuele gift aftrekbaar is van de belasting.

Ons Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is 002766589