Direct naar de content Direct naar de footer

Vervoer van en naar Rijndam

Vervoer van en naar de polikliniek

Als je een eenmalige afspraak hebt bij de revalidatiearts, regel je zelf het vervoer. Als je door de revalidatiearts doorverwezen bent voor poliklinische revalidatiebehandeling, komt je gedurende een aantal weken of maanden één of meer keren per week naar Rijndam. Als je niet met eigen vervoer kunt komen, kom je mogelijk in aanmerking voor zittend ziekenvervoer. Zie 3: Vervoer van en naar een zorgverlener/zittend ziekenvervoer.

Bespreek tijdig de mogelijkheden van vergoeding voor vervoer als je vanuit klinische revalidatiebehandeling naar poliklinische revalidatiebehandeling gaat.

Bewijs van aanwezigheid
Sommige zorgverzekeraars vragen een bewijs van aanwezigheid. De baliemedewerker van de polikliniek kan je deze geven.

Waar moet je op letten?
In Nederland geldt de Code Veilig Vervoer van Rolstoelinzittenden (VVR), die geeft richtlijnen om rolstoelen veilig te vervoeren. Hierin staat onder andere dat je of je begeleider ervoor moet zorgen dat de rolstoel veilig wordt vervoerd of goed vast te zetten is als je erin blijft zitten tijdens het vervoer. Ook mag de rolstoel geen gebreken vertonen. Je loopt anders het risico dat je niet meegenomen wordt.

Meer informatie over VVR kunt u vinden op www.veiligvervoer.nl, onder publicaties. Hier kunt je de toelichting en checklist Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden downloaden.

Vervoer bij opname kliniek

Tijdens je revalidatieperiode in Rijndam kan het zijn dat je vervoer nodig hebt. Je moet misschien naar het ziekenhuis of je gaat met weekendverlof. Welke mogelijkheden er zijn, lees je hieronder.:

Afspraken in het ziekenhuis
Rijndam brengt je ziekenhuisafspraken in kaart. De (revalidatie)arts beoordeelt of het nodig is dat geplande afspraken tijdens je opname in Rijndam doorgaan. Afspraken die kunnen wachten tot na ontslag uit Rijndam zegt de secretaresse voor je af.

Vergeet niet om zelf een nieuwe afspraak te maken als je thuis bent.

De afdelingssecretaresse regelt vervoer als je naar het ziekenhuis moet voor afspraken die wel door moeten gaan. Als je liggend vervoert moet worden, regelt de arts van de afdeling vervoer voor je.

Vervoer bij weekendverlof
Tijdens het revalidatieproces ga je, in overleg met de arts en behandelaren, regelmatig met weekendverlof naar huis. Kijk voor de mogelijkheden bij het kopje ‘mogelijkheden van vervoer’. Als je hier vragen over hebt, kan je dit bespreken met je behandelend ergotherapeut.

Vervoer bij ontslag
Als je na de klinische periode met ontslag naar huis gaat, moet je zelf voor vervoer zorgen. Neem tijdig contact op met je ergotherapeut om de mogelijkheden te bespreken als je zelf niet voor vervoer kunt zorgen.

Vervoer naar een andere instelling
Als je naar een andere instelling gaat (interklinisch vervoer), is het mogelijk dat Rijndam voor je vervoer regelt. Neem hiervoor tijdig contact op met de baliemedewerker van de afdeling.

Mogelijkheden van vervoer

Gedurende je revalidatieperiode zijn er een aantal mogelijkheden voor vervoer en de vergoedingen. Heb je hier vragen over? Dan kan je deze stellen aan je behandelend ergotherapeut.

Dit is mogelijk als je familie en/of kennissen hebt die je kunnen brengen en halen. Voorwaarde is dat je zelfstandig de transfer in en uit de auto kan en mag maken.

De procedure en vergoedingen bij eigen vervoer
Voor vergoeding van eigen vervoer heb je ook toestemming nodig van je zorgverzekeraar. De procedure verloopt veelal hetzelfde als bij taxivervoer. Dit kan je navragen bij je zorgverzekeraar, net zoals de wijze van declareren en de bewijzen die nodig zijn. Je stuurt de benodigde informatie zelf op naar je verzekering.

Wat gebeurt er als u geen vergoeding krijgt?
Als de zorgverzekeraar geen vergoeding toekent, ontvang je hiervan schriftelijk bericht. Rijndam treedt hierover niet in discussie met de zorgverzekeraar.

Je kan proberen een vervoersvoorziening bij de gemeente aan te vragen. Dit verloopt via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze wet zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven functioneren. Het vervoer is in eerste instantie gericht op het onderhouden van sociale contacten. Een aantal gemeenten staat ook medische doeleinden toe. Houd rekening met de tijd die de gemeente nodig heeft om je aanvraag af te wikkelen. Regel tijdelijk alternatief vervoer als je met de behandeling wil starten.

Rijndam heeft een aangepaste auto om rolstoelen mee te vervoeren. Deze auto is te huur voor patiënten voor bijvoorbeeld een huisbezoek of weekendverlof. De baliemedewerker heeft informatie over de beschikbaarheid, procedure en huurvoorwaarden..

Als je naar het ziekenhuis moet voor een afspraak, poliklinisch verder wordt behandeld of je mag met weekeindverlof, kan je zittend ziekenvervoer aanvragen. Je hebt hiervoor vooraf toestemming nodig van je zorgverzekeraar.

Vergoeding
De vergoeding is afhankelijk van je medische problemen, fysieke mogelijkheden, verzekeraar en polis. Er is altijd vooraf toestemming nodig van je zorgverzekeraar. Voor het aanvragen van deze toestemming heb je een medische verklaring nodig van je behandelend arts.
De basisverzekering vergoedt ziekenvervoer bij nierdialyse, blindheid of slechtziendheid waardoor begeleiding nodig is, volledige rolstoelgebondenheid en/of chemotherapie of radiotherapie.

Sommige verzekeraars vergoeden bij een aanvullende verzekering ook vervoer bij andere aandoeningen. Vraag hiernaar bij je zorgverzekeraar. Als je langdurig ziek bent en niet in aanmerking komt voor vergoeding, kan je een beroep doen op de hardheidsclausule. Vraag hiernaar bij je zorgverzekeraar.

Kosten
Er is sprake van een eigen bijdrage op jaarbasis, naast het eigen risico van je basisverzekering. De zorgverzekeraar brengt achteraf de eigen bijdrage in rekening. De hoogte van dit bedrag kan je navragen bij uw zorgverzekeraar.

Aanvragen
Als je schriftelijk goedkeuring hebt ontvangen van de zorgverzekeraar, ontvangt je een machtigingsnummer. Met dit nummer kan je een taxirit reserveren. Als je wilt dat het taxibedrijf de ritten rechtstreeks aan de zorgverzekeraar declareert, moet je een rit reserveren met het gecontracteerde taxibedrijf dat je zorgverzekeraar aangeeft. Als je zelf wilt bepalen met welk taxibedrijf je reist, moet je de ritten zelf betalen en vervolgens de rekeningen bij je zorgverzekeraar indienen.

Deze voorziening (meestal een taxibus of deeltaxi) kan je gebruiken voor maatschappelijke en sociale activiteiten, bijvoorbeeld familiebezoek, bezoek aan huisarts, vervoer naar de sportclub, kapper of bioscoop. Als je dit vervoer wil gebruiken voor je weekendverlof tijdens je verblijf in Rijndam, is dit alleen mogelijk als je in de gemeente Rotterdam woonachtig bent.

Je kan deze vorm van vervoer aanvragen bij je gemeente via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Vergoeding
De gemeente bepaalt of en voor welk soort vervoer je in aanmerking komt. De meeste gemeenten werken met een aanvraagformulier op papier of digitaal op hun website, andere gemeenten handelen een aanvraag soms ook telefonisch af. Overleg over deze aanvraag met je ergotherapeut. Op het aanvraagformulier staan namelijk ook andere voorzieningen, het is vaak handig om alle voorzieningen in één keer aan te vragen.

Kosten
De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk.

Hoe werkt het?
Je besteld via de taxicentrale waarmee je gemeente werkt een rit naar de gewenste locatie binnen je regio. Je reist over het algemeen via een omweg, omdat er meerdere mensen opgehaald of weggebracht kunnen worden. Voor deze ritten wordt meestal een maximum aantal ritten op jaarbasis vastgesteld.