Direct naar de content Direct naar de footer

Kernwaarden en geschiedenis

Over Rijndam

https://www.rijndam.nl/assets/uploads/images/medewerkers/Guus_-_Zora_-_Angelique_2_klein.jpg

Rijndam heeft een unieke positie als aanbieder van medisch specialistische revalidatie in de regio Rijnmond en Drechtssteden. We zijn dé expert en professional voor kinderen en volwassenen die te maken hebben met de blijvende gevolgen van een ziekte, aandoening of ongeval.

Onze waarden

De kernwaarden van Rijndam geven aan wat wij belangrijk vinden en vormen de basis van waaruit wij handelen.

De wereld verandert en wij veranderen mee. Samen met onze patiënten denken we in mogelijkheden en zoeken we nieuwe oplossingen. Dat doen wij door wetenschappelijk onderzoek, technologie en onderwijs in te passen in onze dagelijkse zorg.

Wij zijn experts in ons vakgebied en hebben alle kennis en vaardigheden in huis om de beste medisch specialistische revalidatie te geven. Wij hebben een open en respectvolle houding naar onze patiënten, hun naasten en onze ketenpartners. We nemen regie wanneer nodig en doen dit altijd in samenspel.

Ons werk is mensenwerk en dat is de basis van onze zorg. Wij kennen onze patiënten en zij kennen ons. Wij zijn oprecht nieuwsgierig naar wat echt belangrijk voor hen is. We dagen patiënten uit en helpen ze het hoogst haalbare te bereiken.

De geschiedenis van Rijndam

In 1912 richtte Maria Johanna de Monchy ter nagedachtenis aan haar vader de Adriaanstichting op. Dit was toentertijd een kliniek voor ‘gebrekkige en mismaakte kinderen’ tot 20 jaar, waar ze terecht konden voor orthopedische operaties en een uitgebreide rustkuur.

In de loop van de jaren groeide de kliniek uit tot een innovatieve ketenorganisatie voor medisch specialistische revalidatiezorg. Tot het huidige Rijndam: een organisatie waarin patiëntenzorg hand in hand gaat met wetenschappelijk onderzoek en innovaties.

Na de overname van de poliklinieken revalidatiegeneeskunde in diverse ziekenhuizen en de fusie met revalidatiecentrum de Waarden in 2010, werken wij op dit moment vanuit 16 locaties in de regio’s Rijnmond, Drechtsteden en Gorinchem. 

In 2012 is Rijndam HKZ-gecertificeerd. Dit betekent dat wij continu bezig zijn met het optimaliseren van de kwaliteit op alle vlakken. In 2013 is de samenwerking met het Erasmus MC geïntensiveerd; de revalidatiezorg hier wordt nu ook uitgevoerd onder regie van Rijndam.
 

Jouw collega's

Onze 800 medewerkers gaan er met passie voor. Samen met jou, op één van onze 16 locaties. Enthousiaste vrijwilligers vinden het fijn om bij Rijndam te werken en stagiaires kunnen bij ons beroeps gerelateerde opleidingen volgen.

Wat wij zoeken zijn mensen met een eigen stem. Mensen met een andere kijk op de wereld. Mensen die kansen zien. En mensen die weten – net als wij – dat als je verschillende mensen bij elkaar brengt, we de beste zorg kunnen leveren aan onze, eveneens diverse, patiënten.

We streven naar een diverse samenstelling van ons personeelsbestand en naar een inclusieve organisatie. We hebben behoefte aan een diversiteit aan meningen. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten kunnen ons namelijk helpen onze eigen missie en visie na te streven.

In een inclusieve werkomgeving komen alle (toekomstige) werknemers tot hun recht, ongeacht hun leeftijd, levensfase, functieverblijfsduur, geslacht of herkomst. Alle medewerkers worden gerespecteerd. 

Wat je er voor terug krijgt

Werken bij Rijndam Revalidatie betekent bijdragen aan de beste revalidatiegeneeskundige zorg voor mensen met een beperking als gevolg van een lichamelijke ziekte, ongeval of aangeboren aandoening. Maar wat krijg jij ervoor terug?

Wij streven ernaar onze medewerkers persoonlijk te kennen en bieden een werkomgeving die uitnodigt om samen te werken. Wij dagen onze medewerkers uit om te (blijven) groeien en helpen daarbij om het hoogst haalbare te bereiken. Dat doen wij omdat we begrijpen dat we daardoor onze patiënten een betere toekomst kunnen bieden.