Direct naar de content Direct naar de footer

Cerebrale Parese

Bij Cerebrale Parese (CP) is er sprake van een hersenbeschadiging. Deze beschadiging ontstaat voor, tijdens of tot één jaar na de geboorte. 

Scroll naar

  Bij CP kan je kind zich langzamer of anders ontwikkelen als het gaat om bewegen, spreken, eten en drinken, leren of sociale ontwikkeling en gedrag. De mate en soort ontwikkelingsproblemen die voorkomen is sterk afhankelijk van de ernst en type van CP en voor ieder kind verschillend. 

  Medische informatie

  Het woord cerebraal betekent hersenen. Het woord parese betekent krachtverlies. Bij cerebrale parese (CP) is er sprake van een probleem met bewegen als gevolg van schade aan de hersenen.

  CP komt voor bij één tot drie op de 1.000 kinderen. Het ene kind heeft moeite met rennen en springen, maar kan prima gymmen en sporten met andere kinderen, terwijl het andere kind een hulpmiddel nodig heeft.

  Er worden drie typen CP onderscheiden aan de hand van het type bewegingsproblemen wat op de voorgrond staat:

  Kinderen met spastische CP hebben veel last van spierstijfheid.

  Kinderen met dyskinetische CP hebben last van bewegingen die ze eigenlijk niet willen maken, deze kinderen zijn heel bewegelijk.

  Kinderen met atactische CP hebben met name problemen met het coordineren van hun bewegingen en het bewaren van het evenwicht.

  Is revalidatie zinvol?

  We stemmen onze revalidatie af op de leeftijd en mogelijkheden van je kind. Gezamenlijk bepalen we welke extra hulp of advies er nodig is. Tijdens de revalidatie zullen jullie geïnformeerd en geadviseerd worden hoe je kind zich zo optimaal en zelfstandig mogelijk kan ontwikkelen.

  Behandeling bij Rijndam

  Bij Rijndam zoeken we naar verrassende oplossingen. We zetten situaties altijd in nieuwe perspectieven. Dat helpt ons met het vinden van nieuwe mogelijkheden en het op maat maken van onze zorg. Ons motto is: VerBaas Jezelf! Verbazing laat zien dat je kind meer kan dan hij of zij eigenlijk dacht. Dat je kind (weer) Baas kan zijn over zijn of haar eigen leven.

  We werken met een multidisciplinair team. Dit betekent dat onze fysotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen en maatschappelijk werkers allemaal samen werken - onder leiding van een revalidatiearts - om het maximaal haalbare uit je kind te halen. We stemmen de revalidatie altijd zo goed mogelijk af op het onderwijs van je kind. Lees hieronder meer over onze aanpak.

  In een gesprek bekijkt de revalidatiearts samen met jou en je kind welke beperkingen er zijn en wat voor behandeling er nodig is. Per kind wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld. Daarin staat wat we willen bereiken. We werken bijvoorbeeld aan vaardigheden als lopen, zitten en de ademhaling; maar ook adviseren we t.a.v. sporten, school en vrijetijdsbesteding. Daarnaast ondersteunen we het hele gezin.

  Aan de hand van de ernst van de problematiek en de leeftijd van je kind, bepalen we hoe we gaan behandelen: een consult bij de revalidatiearts, individuele poliklinische behandeling of dagbehandeling.

  Poliklinische behandeling

  Bij behandeling in de polikliniek komt je kind op afspraak voor behandeling naar Rijndam.

  Dagbehandeling

  Bij dagbehandeling komt je kind één of meer dagdelen naar Rijndam. Afhankelijk van de leeftijd en situatie krijgt je kind dan een plaats in één van de volgende groepen:

  • therapeutische dreumesgroep van 1  tot 2 jaar
  • therapeutische peutergroep van 2 tot 4 jaar
  • dagrevalidatiegroep Villa Kakelbont van 0 tot 6 jaar
  • Polikliniek Jongvolwassenen (van 16 tot 26 jaar)
  Onderwijs en CP

  Voor een deel van de kinderen met CP is er veel extra ondersteuning  nodig op school, meer dan op een reguliere school geboden kan worden. Dan kan een mytyl- of tyltylschool een goede leeromgeving bieden voor kinderen We stemmen de begeleiding  goed af met school.

  De duur van de behandeling verschilt, afhankelijk van de gestelde doelen. Bij peuters en dreumesen zijn er verschillende behandelprogramma’s. Wanneer je kind naar school gaat is een belangrijk deel van de poliklinische begeleiding gericht op het stellen van een diagnose en het geven van advies. Dit zijn kortere trajecten van ongeveer 10 behandelingen of minder.

  Er kunnen meerdere periodes in de jeugd van je kind zijn, waarin het belangrijk is om aanvullend advies of behandeling te krijgen. Bijvoorbeeld: je kind komt naar een peutergroep, stroomt erna door naar de basisschool en komt terug voor advies voor het schrijven en voor opleiding- en beroepskeuze. Tussen deze periodes is er contact met de revalidatiearts, maar volgt je kind geen behandelingen.

  Nooit gedacht dat ik zoveel zelfvertrouwen zou krijgen!

  Anne-Fleur

  ''Ik zwem en doe ik graag aan hardlopen. Ik vond het alleen altijd heel erg moeilijk als ik moest plassen. Ik kon het niet ophouden.”

  Lees het verhaal van Anne-Fleur 

  Na de revalidatie

  Na afronden van een behandeltraject blijft je revalidatiearts het aanspreekpunt om jou en je kind te begeleiden in zijn of haar verdere ontwikkeling. Zo kan er in de toekomst van je kind ook ingespeeld worden op vragen van jou, je kind of bijvoorbeeld school.

  Leven met...

  CP register

  Rijndam is een van de deelnemende centra aan het CP register. In het Nederlands CP register staat belangrijke informatie over alle kinderen met cerebrale parese in Nederland. De revalidatiearts, ouders en het kind zelf, vullen hier geanonimiseerd gegevens in over het kind, zoals welke behandeling is toegepast, hoe gaan de dagelijkste activiteiten en hoe voelt een kind zich. Door informatie over behandelingen en de resultaten te verzamelen, willen we landelijk de zorg voor kinderen met cerebrale parese verbeteren.

  We benaderen ouders of zij en hun kind interesse hebben om deel te nemen aan het CP register. Je kunt ook zelf bij je revalidatiearts aangeven dat je geïnteresseerd bent of een e-mail sturen naar cpregister@rijndam.nl. We informeren je dan graag hoe dit in zijn werk gaat.

  Samenwerking en advies

  Om de juiste zorg te bieden werken wij samen met diverse (zorg)organisaties, zoals GGZ instanties en organisaties voor ambulante begeleiding. We geven advies aan eerstelijnspraktijken. (bijvoorbeeld kinderfysiotherapiepraktijken) en bieden schoolondersteuning binnen het speciaal onderwijs.