Direct naar de content Direct naar de footer

Onze organisatie

Raad van Bestuur: Evelyn Lindeman

https://www.rijndam.nl/assets/uploads/images/medewerkers/Evelyn_Lindeman_voorzitter_RvB_rijndam_RevalidatieNederland.jpg

Onze Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over onze organisatie. We werken met elkaar op 16 locaties aan excellente revalidatiezorg. Die locaties vindt u hier. De Raad van Bestuur krijgt bij het uitvoeren van haar taak advies van de Raad van Toezicht en een aantal interne adviesorganen. De voorzitter van de Raad van Bestuur is Evelyn Lindeman (foto).

Raad van Bestuur: Joris Uges

https://www.rijndam.nl/assets/uploads/images/medewerkers/Joris_Uges_klein.jpg

Sinds 1 april 2022 werkt Joris Uges bij Rijndam als medisch bestuurder. Eerder werkte hij als ziekenhuisapotheker en medisch manager van de vakgroep apothekers bij het Haga Ziekenhuis en Langeland Ziekenhuis en als voorzitter van het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) en vicevoorzitter van Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA).

Rijndam, gericht vooruit

In januari 2021 verscheen de nieuwe meerjarenstrategie van Rijndam Revalidatie. Deze strategie beschrijft onze ambities voor de periode 2021 - 2023. Wij zijn experts en professionals in de medisch specialistische revalidatie voor kinderen en volwassenen in de regio Rijnmond en Drechtsteden. Vooruitstrevend, professioneel en persoonlijk. Met de strategie “Gericht vooruit” houden we vast aan onze ambities om van toegevoegde waarde te zijn voor onze patiënten: actieve behandeling en ondersteuning naar zelfredzaamheid en eigen regie.

We doen dat niet alleen, maar in samenwerking met onze patiënten en onze (regionale) netwerkpartners. Het wetenschappelijk onderzoek is hierbij onveranderd één van onze drijvers en wordt samen met innovatie, opleiding en onderwijs ingezet voor het continu verbeteren van de kwaliteit van onze zorg. Samen met een nieuw besturingsmodel, dat parallel aan de meerjarenstrategie is geïntroduceerd, kan Rijndam als unieke aanbieder van revalidatiegeneeskundige zorg impact houden en uitbouwen. Impact op onze patiënten, op onze ketenpartners en op onze medewerkers.

Organisatiestructuur

Rijndam is ingedeeld aan de hand van divisies en een aantal stafdiensten. Deze zijn met elkaar verantwoordelijk voor het leveren van afgestemde en kwalitatief hoogwaardige zorg.

Download hier het organogram.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid. De raad telt 4 leden die allemaal voldoen aan de criteria van onafhankelijkheid volgens de Zorgbrede Governance Code. Bovendien heeft de raad voldoende bestuurlijke, juridische en financiële deskundigheid en kennis van de profitsector en de gezondheidszorg. Tot slot is 1 lid van de raad op bindende voordracht van de cliëntenraad benoemd.

Samenstelling van de Raad van Toezicht:

  • Mevrouw drs. J. (Jeltje) Schraverus MHA, voorzitter Raad van Toezicht. Jeltje Schraverus is een ervaren bestuurder en consultant binnen de gezondheidszorg. Zij is op dit moment lid Raad van Bestuur a.i. van De Noorderbrug en daarnaast lid van de Raad van Toezicht KNGF.
  • De heer drs. D. (Douwe) van Riet, lid, met de portefeuille bedrijfsvoering. Douwe van Riet heeft jarenlange ervaring in de zorgsector in verschillende directierollen van Amsterdam UMC. Sinds februari 2019 is Douwe van Riet bestuurder bij woonzorgorganisatie HVO-Querido in Amsterdam, waar hij sinds afgelopen juni de rol van voorzitter bekleedt. Daarnaast is hij lid van de Raad van Toezicht van Zorggroep de Vechtstreek en bestuurslid bij Valente en bij SIGRA.
  • Mevrouw drs. M.C. (Marleen) Kloppers RA, lid, voorzitter Commissie Financien en Informatievoorziening. Marleen Kloppers is een ervaren financieel manager/bestuurder en toezichthouder in met name de financiële, vastgoed- en zorgsector. Sinds 2020 is zij CFO/lid Raad van Bestuur van auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra.
  • Mevrouw dr. C. (Carmen) Vleggeert-Lankamp, lid op voordracht van de Cliëntenraad. Carmen Vleggeert is als neurochirurg verbonden aan zowel het Leids Universitair Medisch Centrum als aan het Spaarne Gasthuis. In het Spaarne Gasthuis is zij tevens medisch manager neurochirurgie.
  • De heer S.A.J.J. (Bas) Rikken, lid van de raad van toezicht. Bas is bestuurder, adviseur/consultant, interimmananger en toezichthouder in de Zorg. Hij heeft een uitgebreide medische achtergrond, onder andere als huisarts.

Management en divisies

Rijndam is ingedeeld aan de hand van divisies en een aantal stafdiensten. Deze zijn met elkaar verantwoordelijk voor het leveren van afgestemde en kwalitatief hoogwaardige zorg.
Elke divisie wordt aangestuurd door een algemeen divisiemanager en medisch divisiemanager(s). Rijndam kent de volgende divisies en stafafdelingen.

Algemeen divisiemanager: dhr. A.R. (Alex) Dirks
Medisch divisiemanager: dhr. R.G.M. (Remco) Timmermans (voor het gedeelte Neurologie, Dwarslaesie/heelkunde en Erasmus MC)
Medisch divisiemanager: mevr. dr. S.C. (Sylvia) Remerie (voor het gedeelte ziekenhuislocaties Noord en Zuid)
Afdelingsmanager Neurologie: mevr. H.A.C. (Jetty) Koks
Afdelingsmanager Dwarslaesie/heelkunde: dhr. R.F.P. (René) van Loon
Afdelingsmanager Erasmus MC: mevr. M.M.C. (Miranda) Lansbergen
Afdelingsmanager Ziekenhuizen Noord: mevr. M. (Maxime) Delhez
Afdelingsmanager Ziekenhuizen Zuid: mevr. M.D. (Daniëlle) van Asch  

Algemeen divisiemanager: dhr. drs. A.E.M. (Arjan) van den Boom
Medisch divisiemanager: dhr. dr. R.F. (Robert) Pangalila
Afdelingsmanager Roerdomplaan/De Sitterstraat: mevr. K.D. (Kirsten) Verhoef
Afdelingsmanager Ringdijk: mevr. H.N. (Hanneke) van der Ende - Pijper
Afdelingsmanager Westersingel/Erasmus MC-Sophia: mevr. M.H. (Marleen) van der Krogt 

Rijndam Orthopedietechniek is een orthopedische instrumentmakerij gevestigd binnen de muren van Rijndam Revalidatie.
Vestigingsmanager: dhr. E. (Edwin) Verbrugge.

Finance & control - Manager: dhr. I. (Ivo) Servaas
Human Resources - Manager: mevr. D.F. (Diana) Tisseur - Smeets
Marketing & Communicatie - Manager: mevr. M.E. (Mariëlle) den Heijer
Facilitair & Huisvesting - Manager: dhr. R.P.J. (Robin) Los
Bestuursbureau - Manager: mevr. A. (Anniek) Peelen
Informatiemanagement - Manager: dhr. T. (Tino) Scherpenzeel

Adviesraden

Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen hebben we in Rijndam een actieve cliëntenraad. Die raad behartigt de belangen van de patiënten en adviseert de Raad van Bestuur over onderwerpen op het gebied van patiëntenbeleid. Op eigen verzoek, maar ook vaak op uitnodiging wordt de cliëntenraad betrokken bij ontwikkelingen binnen de organisatie, om mee te denken vanuit het patiëntenperspectief of zich te kunnen profileren naar medewerkers en patiënten.

Klik hier voor het jaarverslag 2021.
Klik hier voor het jaarverslag 2022.

Samenstelling van de cliëntenraad per 1 juni 2023:

de heer J. (Jan) de Borst, voorzitter
mevrouw H. (Hilma) van Asperen, ambtelijk secretaris

Leden:
de heer H. (Herman) Ferguson
mevrouw Duivenvoorde
mevrouw A. (Anne-Mieke) Makel
mevrouw R. (Ria) Severijns
de heer H. (Hans) Postmus

Bekijk de flyer

Wat is de Kinderadviesraad?

In de Kinderadviesraad denken kinderen samen met de medewerkers van Rijndam mee over onderwerpen die zij belangrijk vinden. De Kinderadviesraad wordt gevormd door (ex)patiënten. Deze kinderen komen regelmatig in bij Rijndam en weten hierdoor heel goed hoe het hier is. Zij kunnen vertellen wat ze hebben meegemaakt en wat hun ideeën zijn om de revalidatie beter en leuker te maken. De medewerkers van Rijndam vinden de mening van de Kinderadviesraad heel belangrijk en luisteren daarom goed naar ze.

Waarom een Kinderadviesraad?

Iedereen die bij Rijndam werkt, wil graag dat de kinderen die bij ons revalideren zich zo prettig mogelijk voelen. Het is dus logisch dat kinderen zélf zeggen wat zij belangrijk vinden en hoe zij zich het meest op hun gemak voelen bij ons. Daarom is er een Kinderadviesraad.

Ben je benieuwd wie de Kinderadviesraad vormen en wat ze doen? 

Lees alles over de KAR

Op grond van de Wet op de Ondernemingsraden hebben we binnen Rijndam een Ondernemingsraad. Die Ondernemingsraad behartigt de belangen van de medewerkers en adviseert de Raad van Bestuur over onderwerpen die voor het personeel van belang zijn. De Ondernemingsraad heeft instemmingrecht bij het vaststellen van regelingen van personeelsbeleid en bij personele gevolgen van beleidsbeslissingen.

Samenstelling van de Ondernemingsraad per 1 januari 2022:

Dagelijks bestuur
mevrouw M.M.E.M. (Martine) Eckhardt, voorzitter
mevrouw M.J. (Marieke) de Bruin, vice-voorzitter
mevrouw G. (Geke) Boersma algemeen lid
mevrouw J.J.P.M. (Jolanda) Bloem-Heijnen, ambtelijk secretaris

Overige leden ondernemingsraad
de heer A. (Armand) Galle
mevrouw J.J. (Jacqueline) Fraanje
mevrouw S.W.P. (Stella) Verschure
mevrouw L. (Laurette) Pasman
mevrouw A.K.K. (Anna) Schmidt
mevrouw IJ.P. (IJda) Seton
mevrouw M. (Michelle) Beijer
mevrouw J.M. (Jane) van Gelder
mevrouw N.E. (Elly) Wijnmaalen 

Alle revalidatieartsen die bij ons in dienst zijn en eindverantwoordelijkheid dragen voor een medische behandeling zijn lid van de Vereniging Medisch Specialisten Rijndam (VMSR). Assistent-geneeskundigen, Physician Assistents, GZ-psychologen en andere medici die voor Rijndam werken, kunnen op voordracht van de VMSR als buitengewoon lid toetreden tot de VMSR. De leiding van de VMSR berust bij het bestuur van de vereniging.

De VMSR adviseert de Raad van Bestuur over zaken die het medisch beleid, kwaliteit en patiëntveiligheid van de zorg betreffen. De VSMR heeft bovendien instemmingsrecht als er regelingen vastgesteld worden die de positie van de medisch specialisten betreffen.

Samenstelling bestuur van de vereniging per 1 januari 2019:

mevrouw drs. L.E (Laura) Haffmans, voorzitter
mevrouw drs. D.C.M. (Daniëlle) de Wit, lid
mevrouw drs. M.L. (Marieke) Rich, lid
de heer drs. R.G.M. (Remco) Timmermans, lid
mevrouw drs. B. (Bieke) Geraerts, sr. Beleidsadviseur
mevrouw J.J.P.M. (Jolanda) Bloem, ambtelijk secretaris

De verpleegkundige adviesraad (VAR) is een onafhankelijk adviesorgaan dat door de raad van bestuur is ingesteld. De VAR zet zich in voor het waarborgen van excellente verpleegkundige zorg binnen Rijndam. De missie van de VAR is het ontwikkelen van visie en beleid voor onze patiënten en het stimuleren van verpleegkundige leiderschap.

Waarom de VAR bij Rijndam?

De VAR gelooft dat verpleegkundigen binnen Rijndam als medebehandelaar een onmisbare schakel zijn in het bieden van veilige en patiëntgerichte zorg. Verpleegkundigen bij Rijndam blijven zich continu ontwikkelen en hebben plezier in het werk. De VAR van Rijndam zet zich in als stem van de verpleegkundige beroepsgroep om dit te realiseren.

Hoe doet de VAR dat?

Dit doet de VAR door verbinding te leggen tussen de verpleegkundige beroepsgroep en de verschillende lagen van de organisatie, gevraagd en ongevraagd advies aan te bieden, bij te dragen aan beleidsontwikkelingen, up-to-date te blijven over ontwikkelingen in de zorgsector en door namens Rijndam te netwerken binnen en buiten de regio.

Wat doet de VAR?

De VAR van Rijndam vergadert 2 keer per maand, schrijft adviezen, blijft zichzelf ontwikkelen met trainingen, heidagen en het bezoeken van congressen en symposia en onderhoudt contacten.

Samenstelling VAR per 1 maart 2023:

Esther van Leeuwen, verpleegkundige Dwarslaesie/Heelkunde (voorzitter)
Willemijn Kramer, verpleegkundige Dwarslaesie/Heelkunde
Maaike Radder, verpleegkundige Neuro 2
Gerdien Aarsen-Romijn, verpleegkundige Neuro 1 
Robin Anker, verpleegkundige Dwarslaesie/Heelkunde

Contact

Je vragen, opmerkingen en suggesties voor verbetering van onze verpleegkundige zorg zijn van harte welkom. Je kunt je reactie doorgeven via e-mail var@rijndam.nl.