Direct naar de content Direct naar de footer

Voor jongeren tussen de 16 en 24 biedt Rijndam aanvullend op het reguliere pijnprogramma groepsbehandelingen. Tijdens de bijeenkomsten wordt ingegaan op thema’s als werk, studie, vrije tijd, huishouden, wonen en contact met anderen. Er is veel aandacht voor het delen van ervaringen en het leren van elkaar.

Aanmelden: De groepsbehandeling is een aanvulling op het reguliere pijnprogramma. Om in aanmerking te komen voor revalidatiebehandeling met daarin deze groepsbehandeling is een verwijzing naar de revalidatiearts nodig. De revalidatiearts beoordeelt of de behandeling geschikt is of dat behandeling binnen de kinderrevalidatie of de volwassenenrevalidatie beter aansluit.