Direct naar de content Direct naar de footer

Kanjers in de Keuken

Participatie van jongeren met ernstige motorische of meervoudige beperkingen. Meedoen in de keuken!

Scroll naar

  Het programma Kanjers in de Keuken is gericht op het informeren, adviseren en enthousiasmeren van alle mensen die werken met, of zorgen voor jongeren met zeer beperkte motorische mogelijkheden zodat zij (nog) actiever mee kunnen doen in de keuken. 

  Actief meedoen is belangrijk voor iedereen. Dit geldt ook voor jongeren met ernstige motorische of meervoudige beperkingen.  En dan niet alleen bij sport en spel, maar ook bij het bereiden van eten en drinken in de keuken. Deze jongeren hebben vaak veel hulp nodig van hun omgeving, maar dit betekent niet dat zij geen actieve rol willen spelen!

  Voor wie is het?

  Er zijn tal van manieren om actief mee te doen in de keuken. Ook wanneer een jongere fysiek niet in staat is om te roeren, met een mes kan snijden of eet via een sonde. Het gaat over méédoen, ruiken, proeven, kiezen en voelen. Er zijn steeds meer hulpmiddelen om je kind actiever te betrekken, je zal merken hoe het enthousiasme toeneemt. Niet alleen bij jou als ouder. maar zeker ook bij je kind zelf!

  Behandeling bij Rijndam

  Een van de onderdelen van het programma is een boek, speciaal bestemd voor behandelaars en therapeuten. Uiteraard kunnen ook ouders, verzorgers en begeleiders baat hebben bij de achtergrondinformatie, uitleg en inspirerende recepten.

  Onderdeel van het programma is ook een workshop waar deelnemers (1) uitleg krijgen over de verschillende hulpmiddelen en bedieningsmogelijkheden en (2) leren hoe je op maat specifieke jongeren meer kunt betrekken bij activiteiten in de keuken.

  Ga voor meer informatie naar de website van Kanjers in de Keuken.