Direct naar de content Direct naar de footer

Sensory Processing Disorder (SPD)

Heeft je kind moeite met het verwerken van informatie via de zintuigen, zoals zicht, gehoor, reuk, smaak, tast, evenwicht of lichaamsprikkels en reageert je kind daardoor anders op de omgeving? Het kan zijn dat dit veroorzaakt wordt door SPD.

Scroll naar

  Wat is SPD?

  SPD is een overkoepelende term voor het niet goed waarnemen, verwerken en passend reageren op informatie, die we met onze zintuigen waarnemen. SPD staat voor Sensory Processing Disorder, ook wel problemen in de sensorische informatieverwerking (SI) genoemd.

  Kinderen met SPD reageren bovenmatig of juist minder op informatie die ze via de zintuigen, zoals zicht, gehoor, reuk, smaak, tast en evenwicht binnenkrijgen. Ook informatie vanuit interne prikkels, zoals als een vol gevoel of een volle blaas, vallen hieronder.

  Medische informatie over SPD

  Hoe kan revalidatie helpen?

  Bij Rijndam ziet het SPD team kinderen van 0 t/m 18 jaar met motorische ontwikkelingsproblemen, die óók belemmeringen in het dagelijks leven ervaren als gevolg van problemen in de sensorische informatieverwerking.

  Het is ons doel om jou de expert te maken in de sensorische informatieverwerkingsproblemen van je kind. En om jou en de mensen in jullie omgeving, zoals andere gezinsleden en leerkrachten, de handvatten te geven om goed om te kunnen gaan met de sensorische uitdagingen van je kind in de dagelijkse praktijk.

  "We wilden en willen Joëlle op de beste plek."

  Na een normale, voldragen zwangerschap gedroeg Joëlle zich bij de geboorte als een te vroeg geborene. Ze kon niet drinken, huilde heel zacht en sliep heel veel. Daarbij had ze een hele lage spierspanning. Dat er iets mis was, was duidelijk, maar wat? Dit wordt in de jaren daarop pas stap voor stap duidelijk. 

  Lees het verhaal van Joëlle

  De behandeling bij Rijndam

  In het eerste gesprek gaat de revalidatiearts samen met jou kijken welke problemen zich voordoen in de ontwikkeling van je kind. Hierbij wordt de hele ontwikkeling en (medische) voorgeschiedenis van je kind doorgenomen en worden je hulpvragen besproken. Wanneer er een vermoeden is van sensorische informatieverwerkingsproblemen, dan kan een screening door ons SPD team volgen.

  Als er op meerdere vlakken ontwikkelingsproblemen gezien worden, waarbij niet duidelijk is welke invloed deze hebben, dan is het belangrijk om je kind eerst op alle ontwikkelingsvlakken te beoordelen. De revalidatiearts kan dan besluiten eerst een algemene focusscreening te doen.

  Omdat er verschillende behandeltrajecten mogelijk zijn, is het aantal behandelsessies moeilijk van te voren aan te geven. We bepalen de behandelduur waar mogelijk in overleg met jou.

  Behandelvormen

  De behandeling bij Rijndam is poliklinisch. Als onderdeel van de behandeling kun je contact met de therapeuten via beeldbellen hebben en kunnen er adviesgesprekken met bijvoorbeeld school zijn. We werken met een multidisciplinair team. Dit betekent dat onze fysotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen en maatschappelijk werkers allemaal samen werken - onder leiding van een revalidatiearts - om het maximaal haalbare uit je kind te halen. 

  Rijndam kent drie behandel / adviestrajecten bij SPD, namelijk:

  1. Kort adviserend traject SPD: een kort adviserend traject bestaat uit 1 tot 3 contactmomenten met ouders en/of school. 
    
  2. Kort behandel traject SPD: in een kort behandeltraject zijn er 3 behandelmomenten met je kind en een afsluitend oudergesprek
    
  3. Intensief behandeltraject SPD: in een intensief behandeltraject zijn er 3-12 behandelmomenten met je kind en meerdere oudergesprekken tussentijds.

  Tijdens de behandeling staat het coachen van ouders, kind en school of andere pedagogische begeleiding altijd centraal. Je krijgt geen standaard handleiding, maar inzicht in de problematiek en de wisselwerking tussen het gedrag van je kind en de reactie van de omgeving. We kijken samen met jou welke manier van handelen goed bij jullie aansluit.