Direct naar de content Direct naar de footer

Sensory Processing Disorder (SPD)

Als je kind moeite heeft met het verwerken van informatie via de zintuigen is het lastig voor hen en/of omgeving om passend te reageren. Dit kan problemen geven.

Scroll naar

  Deze bundeling van problemen heet SPD, Sensory Processing Disorder, oftewel problemen in de sensorische informatieverwerking.

  Medische informatie

  Onder zintuigen wordt verstaan het gezichtsvermogen, gehoor, reukzin, smaakzin, tastzin, evenwichtszin en positiezin. Wanneer je kind problemen heeft met het waarnemen van de informatie, deze te filteren en op de juiste manier te reageren, kan dit duiden op een probleem in de sensorische informatieverwerking (SI).

  Is revalidatie zinvol?

  Behandeling is geschikt voor kinderen waarbij tijdens de screening door het SPD-team gebleken is dat het de SI-problematiek is die uw kind in het dagelijks leven en de ontwikkeling belemmert.

  Behandeling bij Rijndam

  Bij Rijndam zoeken we naar verrassende oplossingen. We zetten situaties altijd in nieuwe perspectieven. Dat helpt ons met het vinden van nieuwe mogelijkheden en het op maat maken van onze zorg. Ons motto is: VerBaas Jezelf! Verbazing laat zien dat je kind meer kan dan hij of zij eigenlijk dacht. Dat je kind (weer) Baas kan zijn over zijn of haar eigen leven.

  We werken met een multidisciplinair team. Dit betekent dat onze fysotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen en maatschappelijk werkers allemaal samen werken - onder leiding van een revalidatiearts - om het maximaal haalbare uit je kind te halen. We stemmen de revalidatie altijd zo goed mogelijk af op het onderwijs van je kind. Lees hieronder meer over onze aanpak.

  Rijndam kent drie behandel/adviestrajecten bij SPD, namelijk:

  • Kort adviserend traject SPD;
  • Kort behandel traject SPD;
  • Intensief behandeltraject SPD.

  Belangrijk om te weten is dat tijdens de verschillende behandel/adviestrajecten, het coachen van ouders, kind en school centraal staat. Het is ons doel om jou de expert te maken in de SPD problematiek.

  Wanneer uit de screening gebleken is dat de SI-problematiek niet op de voorgrond staat, is behandeling door het SPD-team niet de juiste keuze op dit moment. In dat geval wordt je kind, in overleg met jou, doorverwezen naar een andere instelling of therapeut.

  Omdat er verschillende behandeltrajecten mogelijk zijn, is ook het aantal behandelsessies moeilijk op voorhand aan te geven. We bepalen de behandelduur waar mogelijk in overleg met jou en je kind.

  Je kind start met een multidisciplinaire screening. Daarbij kunnen we vaststellen of er sprake is van DCD.  Wanneer uit de screening blijkt dat behandeling bij Rijndam wenselijk is dan zal dit poliklinisch zijn. Dit betekent dat je kind op afspraak naar Rijndam komt.

  Aanbod 0 - 4 jaar

  SPD Team

  Aanbod 4 - 18 jaar

   

  "We wilden en willen dat Joëlle op de beste plek komt en niet dat ze zo lang mogelijk ´gewoon´ blijft voor ons."

  Joëlle

  Na een normale, voldragen zwangerschap gedroeg Joëlle zich bij de geboorte als een te vroeg geborene. Ze kon niet drinken, huilde heel zacht en sliep heel veel. Daarbij had ze een hele lage spierspanning. Dat er iets mis was, was duidelijk, maar wat? Dit wordt in de jaren daarop pas stap voor stap duidelijk. 

  Lees het verhaal van Joëlle

  Na de revalidatie

  Na afronden van een behandeltraject blijft je revalidatiearts het aanspreekpunt om jou en je kind te begeleiden in zijn of haar verdere ontwikkeling. Zo kan er in de toekomst van je kind ook ingespeeld worden op vragen van jou, je kind of bijvoorbeeld school.

  Leven met...

  Samenwerking en advies

  Om de juiste zorg te bieden werken wij samen met diverse (zorg)organisaties, zoals GGZ instanties en organisaties voor ambulante begeleiding. We geven advies aan eerstelijnspraktijken. (bijvoorbeeld kinderfysiotherapiepraktijken) en bieden schoolondersteuning binnen het speciaal onderwijs.