Direct naar de content Direct naar de footer

Medische informatie

SPD staat voor Sensory Processing Disorder, ook wel problemen in de sensorische informatieverwerking (SI) genoemd. Sensorische informatieverwerking (SI) is een ingewikkeld proces. Het bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Ons vermogen om informatie op te nemen via onze zeven zintuigen: de vijf meest bekende zintuigen (voelen, ruiken, proeven, zien, horen) en de twee ‘verborgen’ zintuigen: houding- en bewegingsgevoel (sensaties van lichaamsdelen in relatie tot elkaar) en evenwicht (gevoel van waar het lichaam is in de ruimte in relatie tot de zwaartekracht).
  • Ons vermogen om de sensorische informatie die we ervaren te organiseren in het brein en deze informatie te begrijpen.
  • Ons vermogen om adequaat te reageren op de sensorische informatie die onze hersenen binnenkomt.

Voor de meeste mensen gaat dit proces automatisch. Kinderen met problemen in de sensorische informatieverwerking ervaren dit proces niet op dezelfde manier. Problemen in de sensorische informatieverwerking noemen we ook wel SPD, Sensory Processing Disorder. Bij SPD kunnen de symptomen vaak lijken op emotionele-, aandacht- en motorische problemen. 

Kinderen met SPD reageren bovenmatig of juist minder op informatie die ze via de zintuigen, zoals zicht, gehoor, reuk, smaak, tast en evenwicht binnenkrijgen. Ook informatie vanuit interne prikkels, zoals als een vol gevoel of een volle blaas, vallen hieronder.

Je kind kan anders dan leeftijdsgenootjes op de omgeving reageren en zich minder goed ontwikkelen, doordat hij / zij sensorische prikkels gaat vermijden of juist de sensorische prikkels opzoekt.

Wanneer je kind problemen heeft met het waarnemen van de informatie, deze te filteren en op de juiste manier te reageren, kan dit dus duiden op een probleem in de sensorische informatieverwerking (SI).