Direct naar de content Direct naar de footer

Expertisecentrum Kind & Communicatie

Een oplossing op maat voor ieder kind

Scroll naar

  Rijndam Revalidatie beschikt over drie specialistische expertiseteams op het gebied van taal, spraak en communicatie. Deze teams bieden zowel diagnostiek als behandeling aan kinderen in de leeftijdscategorie 2-18 jaar met problematiek op het gebied van verstaanbaarheid, taal uiten en/of begrijpen en (ernstige) communicatieproblemen. Daarbij is er regelmatig een (vermoeden van) een neurologisch, genetisch of andere medisch onderliggende oorzaak.

  De teams hebben ieder hun eigen kennisgebieden en expertise. Vanuit het Expertisecentrum Kind & Communicatie wordt onder ‘één paraplu’ nauw samengewerkt, waarbij het mogelijk wordt snel en doeltreffend de juiste zorg aan het kind en de ouders te kunnen bieden. Overlappende trajecten en samenwerking tussen de teams rondom een kind behoort tot de mogelijkheden. Mocht je twijfelen naar welk team je een kind het best kunt verwijzen, neem dan contact op met één van de drie teams. Zij hebben onderling nauw contact en zullen ervoor zorg dragen dat een kind verwezen wordt naar het juiste expertise team.

  De teams

  Kinderafasieteam 

  Diagnostiek en behandeling van kinderen met spraak, taal- en communicatieproblemen na niet-aangeboren hersenletsel.

   

  Het Ondersteunde Communicatie (OC) adviesteam

  Hulp in de ondersteuning van communicatie bij kinderen die zich door een beperking onvoldoende verstaanbaar kunnen maken.

   

  Spraak-Taal Expertiseteam (STET) 

  Diagnostiek en advies voor kinderen met complexe spraak- en taalproblematiek welke vanaf de vroege ontwikkeling is ontstaan.