Direct naar de content Direct naar de footer

Het Ondersteunde Communicatie (OC) adviesteam

Wanneer je kind zich door een beperking onvoldoende verstaanbaar kan maken.

Scroll naar

  Communicatie is voor iedereen belangrijk. We maken contact met elkaar met onze mimiek, met gebaren, door te praten of te schrijven. Kan je kind zich door een beperking onvoldoende verstaanbaar maken? Op het spreekuur Ondersteunde Communicatie bekijkt een multidisciplinair team op welke wijze hij of zij daar het best in ondersteund kan worden.  

  Er zijn verschillende vormen van ondersteunde communicatie. Je kunt hierbij denken aan gebaren of het aanwijzen van foto’s en symbolen. Vaak met gebruik van hulpmiddelen, zoals een communicatiemap of een spraakcomputer. Tijdens de observatie wordt bekeken welke ondersteuning het beste bij je kind past.

  Voor wie is het?

  Het team is voor kinderen en jongvolwassenen die als gevolg van een motorische beperking zich niet of moeizaam verstaanbaar kunnen maken. Zo zien wij veel kinderen met neuromusculaire aandoeningen (spier- en zenuwziekten), Cerebrale Parese en verschillende syndromen.

  Behandeling bij Rijndam

  Om je aan te melden heb je een verwijzing van je huisarts of medisch specialist nodig. Dit kan ook jullie revalidatiearts bij Rijndam zijn.

  Je kind komt samen met jou één uur per week (minimaal drie keer en maximaal vijf keer) op de polikliniek. Tijdens deze afspraken observeren de logopedist, de ergotherapeut en de GZ-psycholoog gezamenlijk. Ook kunnen verschillende hulpmiddelen en technieken worden uitgeprobeerd. De maatschappelijk werker heeft een gesprek met jou als ouder of verzorger. Het team verzamelt alle gegevens en komt tot een advies. Met dit advies kunnen je kind en de mensen eromheen aan de slag om de communicatie te verbeteren. Het adviesteam blijft, op afstand, beschikbaar voor begeleiding van familieleden en begeleiders.

  Na onderzoek en observatie stelt het team een OC-advies op. In dit advies staat onder andere welke communicatievorm of communicatiehulpmiddel het beste aansluit bij de mogelijkheden van je kind.

  Het team

  Het team Ondersteunde Communicatie bestaat uit een revalidatiearts, logopedist, ergotherapeut, GZ-psycholoog en maatschappelijk werker. Door de samenwerking van deze professionals ontvang je snel een advies op maat, waarbij de mogelijkheden en beperkingen vanuit de verschillende expertises samengebracht zijn.

  • De revalidatiearts beoordeelt de hulpvraag en zal jullie aanmelden bij het OC-adviesteam.
  • De logopedist doet gedurende de eerste afspraak van een uur de intake en bespreekt met jullie de procedure. In de volgende afspraken beoordeelt de logopedist de communicatie mogelijkheden.
  • De ergotherapeut observeert met name de handmotoriek en het gezichtsscherpte.
  • De GZ-psycholoog verzamelt alle relevante ontwikkelingsgegevens.
  • De maatschappelijk werker spreekt met jou over je kind in de thuissituatie.