Direct naar de content Direct naar de footer

Kinderafasieteam

Het kinderafasieteam Rijndam heeft ruim 15 jaar ervaring met de behandeling van kinderen met kinderafasie. 

Scroll naar

  Afasie is een taalstoornis als gevolg van hersenletsel. Dit kan een stoornis zijn in het spreken of begrijpen van gesproken taal, maar ook in het lezen of schrijven. Het komt vooral voor bij volwassenen na een beroerte, maar ook kinderen kunnen na niet-aangeboren hersenletsel (NAH) afasie krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hersenletsel door een verkeersongeval of een hersentumor. Kinderen bij wie de taal zich eerst normaal ontwikkelde, kunnen hierdoor plotseling niet goed meer spreken of begrijpen. Dit heet verworven kinderafasie

  Verworven kinderafasie is zeldzaam, maar het heeft grote gevolgen voor zowel het kind als zijn/haar omgeving. Zo wordt bijvoorbeeld alle lesstof op school via taal (mondeling of schriftelijk) aangeboden en getoetst. Het komt voor dat kinderen door hun taal- en communicatieproblemen niet meer kunnen terugkeren naar hun oude schoolniveau, terwijl hun intelligentie niet is verminderd. Bovendien is taal nodig voor het onderhouden van sociale contacten. 

  Zowel bij kinderen als bij hun ouders zijn er veel vragen over deze zo plotseling ontstane taal- en communicatiestoornis. Hoe komt het dat mijn kind de ene keer niet op een woord komt, terwijl hij/zij datzelfde woord gisteren wel zei? Hoe kan ik mijn kind helpen als hij/zij niet op een woord komt? Wat zijn de gevolgen van deze taalproblemen voor de toekomst van mijn kind? Kan de taal weer helemaal herstellen?

  Het kinderafasieteam Rijndam heeft ruim 15 jaar ervaring met de behandeling van kinderen met kinderafasie en maakt in hun werkwijze vaak gebruikt van methoden waarvan is vastgesteld dat ze effectief zijn bij volwassenen met afasie. Uiteraard doen we dat op een manier die past bij je kind. 
   

  Voor wie is het?

  Het team onderzoekt en behandelt kinderen van 2 jaar t/m 18 jaar met (een vermoeden van) taal- en communicatieproblemen na NAH. 

  Het team ziet zowel kinderen die in Rijndam in behandeling zijn als kinderen uit Nederland en Vlaanderen die elders in behandeling zijn. Voor kinderen die van ver komen, bestaat het zogeheten Taalpad. Dit is een onderdeel van het Kinderafasieteam.

  Taalpad

  Behandeling bij Rijndam

  Huisartsen en medisch specialisten kunnen kinderen aanmelden voor het kinderafasieteam. Ook logopedisten kunnen kinderen aanmelden met verwijzing van een arts.

  Ben je een verwijzer en wil je een kind aanmelden voor het kinderafasieteam? Meld het kind dan aan door een e-mail te sturen naar kinderafasie@rijndam.nl.

  Vragen waarvoor een kind naar het kinderafasieteam kan worden verwezen:

  • Differentiaaldiagnostiek; heeft mijn kind kinderafasie of niet?
    
  • Neurolinguïstisch onderzoek (NLO) naar het talig en communicatief functioneren na NAH. Dit onderzoek is maatwerk en verschilt daarom per kind. Mogelijke onderzoeksvragen zijn: wat is de aard en de ernst van de woordvindingsproblemen? Is er sprake van een grammaticale stoornis? Zijn er begripsproblemen? Wat is de beste behandeling bij de gevonden taal- en communicatieproblemen? 
    
  • Neurolinguïstisch onderzoek (NLO) naar verworven lees-en schrijfproblemen na NAH. Kinderen die eerst geen problemen met lezen en schrijven hadden, kunnen dit na hersenletsel wel krijgen. Dit heeft verworven dyslexie. Als kiinderafasieteam kunnen we ook hier onderzoek naar doen en dit behandelen of advies geven voor de behandeling. 

  Een kind met kinderafasie ondervindt hiervan niet alleen thuis, maar ook op school hinder. In overleg met de ouders, adviseren wij vaak ook de leerkrachten van het kind.  

  Het team

  Het kinderafasieteam bestaat uit twee logopedisten, twee klinisch linguïsten en een revalidatie arts.

   

  Lees het ervaringsverhaal van Jay Ano hier