Direct naar de content Direct naar de footer

Opleiding tot revalidatiearts  

Als één van de grootste medisch specialistische geneeskundige revalidatiecentra van Nederland biedt Rijndam Revalidatie kwalitatief hoogstaande zorg. Dit doen we door continue ontwikkeling van onze patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en de opleiding van (para-)medische professionals. Onze opleiding tot revalidatiearts speelt hierbij een belangrijke rol.

De opleiding tot revalidatiearts duurt in de meeste gevallen zo’n 3,5 tot 4 jaar (afhankelijk van eerdere relevante ervaring) en wordt altijd gevolgd in een opleidingscircuit: een combinatie van een revalidatiecentrum met revalidatieafdelingen van ziekenhuizen. De AIOS in het opleidingscircuit Rotterdam zijn werkzaam binnen de erkende opleidingslocaties van Rijndam (Westersingel, Ringdijk/Sitterstraat en Erasmus MC) en een deel van de opleiding wordt gevolgd in het Maasstad Ziekenhuis bij de afdeling revalidatiegeneeskunde.

Opleider is Klaske Nieuwenhuis, kinderrevalidatiearts locatie Ringdijk, samen met plaatsvervangend opleider Margriet van der Werf, revalidatiearts locaties Erasmus MC. De revalidatieartsen van locatie Westersingel zijn onder andere werkzaam op het gebied van (hoge) dwarslaesie, beenamputatie, niet-aangeboren hersenletsel, chronische pijn en klinische kinderrevalidatie. Op locatie Erasmus MC wordt gewerkt in een academische revalidatiesetting op het gebied van (acute) traumarevalidatie, amputatie en prothesiologie bovenste extremiteit en op het gebied van neuromusculaire aandoeningen en klinische bewegingsanalyse.

De locaties Kinderrevalidatie (meerdere locaties o.a. Ringdijk) bieden poliklinische kinderrevalidatie voor alle diagnosegroepen (o.a. cerebrale parese en ernstige meervoudige beperkingen). Het opleidingscircuit Rotterdam (Rijndam Revalidatie en Maasstad Ziekenhuis) valt binnen de Opleidings- en Onderwijs Regio Zuid West Nederland.

De AIOS doen als onderdeel van hun opleiding wetenschappelijk onderzoek. In de meeste gevallen binnen een van de onderzoeksthema’s van de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Erasmus MC, maar er zijn ook andere mogelijkheden binnen Rijndam.

Er zijn AIOS die, gebruikelijk in de laatste fase van de opleiding, een verdiepingsstage volgen bij Rijndam. Dit is een verdieping/differentiatie in de laatste fase van de opleiding die ook gevolgd kan worden door AIOS uit andere opleidingscircuits. Rijndam organiseert de volgende verdiepingsstages (samen met eventuele partnerinstellingen):

  • Amputatie en revalidatie
  • Academische en klinische kinderrevalidatie
  • Pijnrevalidatie
  • Arm-hand problematiek in de revalidatiegeneeskunde

Kijk op opleidingsetalage.nl voor meer verdiepingsstages

Zie ook de website van de Vereniging van Revalidatieartsen (VRA).

En deze pagina

Benieuwd naar de ervaringen van onze AIOS? We gingen het gesprek aan. Lees hieronder een interview met een eerste- en vierdejaars AIOS en laat je inspireren!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Klaske Nieuwenhuis via opleidingsbureau@rijndam.nl

Er is een mentorsysteem waarbij je als nieuwkomer aan een oudere jaars AIOS gekoppeld wordt, zodat je de mogelijkheid krijgt om al je vragen te stellen. Fijn, toch!’

Lees het hele interview