Direct naar de content Direct naar de footer

Arbeidsmodule

Voor revalidanten in loondienst met vragen over werk en re-integratie in werk wordt de module arbeid aangeboden. Eens per 6 weken kunnen patiënten die revalideren bij onze ziekenhuislocaties Franciscus Vlietland, IJsslland Ziekenhuis en Fransicus Gasthuis deelnemen aan deze module. Op het moment vind deze online plaats via een webinar. 

Doel van de arbeidsmodule
  • Het verstrekken van Informatie over arbeid aan de revalidanten van Rijndam Revalidatie (volwassenen noord) door uitleg van wet Poortwachter
  • Stimuleren van de revalidant tot regie name in het proces van re-integratie in werk 
  • Empowerment van de deelnemers door uitwisseling van ervaringen met lotgenoten. 
Inhoud

Twee online bijeenkomsten voor patiënten van 45 minuten.

Tijdens de eerste online bijeenkomst wordt uitleg gegeven over de wet verbeterde poortwachter, rechten en plichten en de eigen rol die je hebt als werknemer.
De tweede online bijeenkomst staat in het teken van communicatie (hoe en wat bespreek je met collega’s, leidinggevende, ARBO/bedrijfs-arts). Daarnaast krijg je informatie over het opbouwen van je werk. 

Voor en door wie?           

De module is geschikt voor iedereen die vragen heeft over arbeid en re-integratie naar werk (in loondienst).

De module wordt gegeven door Lies Valkema-Vreugdenhil (ergotherapeut) en Betty Schendel-Eindhoven (ergotherapeut).

Groepsgrootte: maximaal 6 deelnemers online.  

Aanmelden?

Wil je meedoen? Geef dit dan aan bij je revalidatiearts, ergotherapeut of maatschappelijk werker. 

Nooit gedacht dat ik het hele team mee kon krijgen!

Mariëlle Degeling, deelnemers aan de arbeidsmodule

Heel verassend vond Mariëlle de arbeidsmodule die ze naast haar hand- en polsrevalidatie volgde bij Rijndam. 

Lees hier haar ervaring