Direct naar de content Direct naar de footer

Dwarslaesie

Rijndam is één van de 8 instellingen in Nederland die mensen met een dwarslaesie mogen behandelen. In deze regio is Rijndam de enige. In het behandelkader dwarslaesie revalidatie, officieel document van de Vereniging van Revalidatieartsen in Nederland, is vastgelegd dat niet alle revalidatie-instellingen mensen met een dwarslaesie mogen behandelen. Revalidatie bij een dwarslaesie (voor beschreven groepen) vindt plaats in instellingen waarin voldoende expertise en volume aanwezig is voor deze hooggespecialiseerde zorg. Zoals dus bij ons! 

Scroll naar

  Medische informatie

  Bij een dwarslaesie zijn de zenuwbanen in het ruggenmerg beschadigd. Door deze beschadiging is het contact tussen hersenen, zenuwen, spieren en organen verstoord. Dat maakt onder andere bewegen en voelen moeilijk of onmogelijk. Naast problemen met voelen en bewegen kunnen er ook andere stoornissen optreden. Hierbij kun je denken aan ontregeling van de darmen, blaas, bloeddruk en temperatuur. Ook seksuele functies kunnen beschadigd raken door een dwarslaesie.

  De plek in het ruggenmerg waar de schade zich bevindt en de mate van beschadiging bepalen de ernst van de dwarslaesie en daarmee of iemand rolstoelgebonden is of niet. Naast de functionele beperkingen die een dwarslaesie met zich meebrengt, heeft een dwarslaesie ook vaak grote emotionele gevolgen.

  Wanneer is revalidatie zinvol?

  Tijdens de revalidatie leer je hoe je je mogelijkheden zo goed mogelijk kunt benutten en hoe je om kunt gaan met je beperkingen. Met als doel weer zoveel mogelijk activiteiten zelfstandig te doen. Vaak op een aangepaste manier. Omdat de ‘doorsnee dwarslaesie patiënt’ niet bestaat is jouw inbreng en die van je naasten hierbij van groot belang. Daarnaast leren wij je, door veel informatie, oefeningen en adviezen te geven, complicaties te voorkomen en zo goed mogelijk te functioneren.

  Heb je pas sinds kort een dwarslaesie? Dan is revalidatie eigenlijk altijd zinvol. Maar ook wanneer je je dwarslaesie al langer geleden opliep, is het van belang onder controle te blijven bij een revalidatiearts. Wanneer er nieuwe problemen of mogelijkheden ontstaan kan er een nieuwe behandelperiode gestart worden.
   

  Iets voor jou?

  Ben je benieuwd of revalidatie ook iets voor jou kan betekenen? Bekijk onze informatieve film.

  Behandeling bij Rijndam

  Bij Rijndam zoeken we altijd naar verrassende oplossingen. We zetten situaties altijd in nieuwe perspectieven. Dat helpt ons met het vinden van nieuwe mogelijkheden en het op maat maken van onze zorg. Bekijk hoe wij je helpen met het heruitvinden van jezelf. Ons motto is: VerBaas Jezelf! Wij helpen jou je te verbazen door onze unieke werkwijze met een multidisciplinair team. Fysotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen en maatschappelijk werkers: allemaal werken ze samen - onder leiding van een revalidatiearts - aan jouw herstel. Lees hieronder meer over onze aanpak.

  Binnen de revalidatie staat jouw hulpvraag centraal. Aan het begin van de revalidatie vindt er een intake plaats door de revalidatiearts. Hierbij wordt een voorlopig behandelplan opgesteld. In de weken die volgen start het behandelteam met gedetailleerdere inventarisatie van je vragen, wensen, mogelijkheden en beperkingen. En natuurlijk wordt er tegelijkertijd al behandeld. Tijdens de eerste teambespreking worden alle gegevens die zijn verzameld besproken en maakt het behandelteam een behandelplan voor de komende periode. Ook langere termijn doelen en de prognose worden besproken.

  Tijdens de klinische revalidatie ben je samen met naaste(n) bij de teambesprekingen aanwezig. Jouw eigen inbreng is daarin van groot belang. Bij poliklinische behandeling kun je helaas niet bij teambesprekingen aanwezig zijn. Je mening en ervaringen worden wel tijdig door therapeuten geïnventariseerd door de therapeuten. En andersom wordt achteraf door de revalidatiearts met jou besproken wat er in het team besproken is.

  Het behandelplan omvat naast de behandeldoelen ook de behandelaren die je zullen begeleiden. Om de 4 tot 6 weken wordt het behandelplan bijgesteld.

  Het behandelteam staat onder leiding van de revalidatiearts. Afhankelijk van jouw doelen bevat een team een fysiotherapeut, ergotherapeut, bewegingsagoog, maatschappelijk werker, psycholoog en een of meerdere verpleegkundigen. Allen zijn gespecialiseerd op het gebied van dwarslaesie.

  Wanneer er recent een dwarslaesie is ontstaan wordt er bijna altijd gekozen voor opname. Poliklinische behandeling is ook mogelijk, maar door praktische problemen vaak niet haalbaar.

  Opname

  De klinische behandeling richt zich op het zo snel mogelijk weer thuis functioneren, al dan niet met hulp of hulpmiddelen en het initiëren van een adequate vervolgbehandeling. Tijdens de opname ligt de nadruk dan ook op het verbeteren en behouden van functies, het opdoen van nieuwe vaardigheden en het voorkomen van complicaties. Kortom, we begeleiden en adviseren je bij het verkrijgen van zoveel mogelijk zelfstandigheid. Gedurende de hele revalidatieperiode is er aandacht voor educatie en ondersteuning van jou, je partner en/of familie.

  Vóór ontslag zal er geoefend worden met het zelfstandig wonen door het opbouwen van weekendverloven. Soms is een verblijf in onze proefwoning zinvol. Ook overlegt het behandelteam met je hoe en waar je de behandeling voortzet. Soms is verwijzing naar een fysiotherapeut of ergotherapeut in de eigen woonplaats voldoende. In de meeste gevallen wordt de behandeling echter voorgezet op onze polikliniek, omdat vaak specifieke kennis vereist is. Je blijft in ieder geval onder controle van een revalidatiearts.

  Je moet er rekening mee houden dat ontslag naar huis vaak al aan de orde is voor aanpassingen in huis zijn gedaan. Er wordt dan met je meegedacht om deze periode met tijdelijke hulpmiddelen of thuiszorg te overbruggen

  Poliklinische behandeling

  Als het niet meer nodig is om opgenomen te zijn, kun je naar huis. Eenmaal thuis ondervind je waarschijnlijk andere problemen dan tijdens de opname. Onderwerpen die in de kliniek (nog) niet relevant waren, komen aan bod bij een poliklinische behandeling. Aan doelen die nog niet bereikt zijn, kun je doorwerken. Het accent ligt meer op onderwerpen als maatschappelijke participatie, werk en dagbesteding. Ook tijdens de poliklinische behandeling worden de hulpvragen van naastbetrokkenen zoveel mogelijk in behandeling genomen, als jij dat goed vindt. 
   

  Hoe lang de revalidatie duurt, hangt af van de hoogte van de dwarslaesie en de ernst van de uitval. En van de doelen die je wilt en kunt bereiken. De opnameduur ligt ergens tussen de 1 en 9 maanden. Al vroeg in het traject kunnen wij een inschatting maken van de verwachting. Aansluitend wordt vrijwel altijd een poliklinisch behandeltraject gestart. Ook hier wordt de lengte van de behandeling bepaald door de te behalen doelen.

  Jouw omgeving

  Niet alleen voor degene die het krijgt, maar ook voor de omgeving van de patient is kanker een heftige diagnose. Ook de eventuele partner en kinderen krijgen vaak een flinke klap te verwerken, juist ook na de eerste schrik en na de behandelingen. Ook tijdens de revalidatie betrekken wij naasten daarom graag en kunnen ook zij rekenen op ondersteuning. 

  Na de revalidatie

  Na je behandeling blijf je onder controle, bij Rijndam of elders. Op die manier bieden we structurele begeleiding. Wanneer er zich nieuwe (of terugkerende) problemen voordoen, wordt er een nieuw behandeltraject gestart. Dit kan afhankelijk van de problemen zowel klinisch als poliklinisch zijn.

  De ernst van de dwarslaesie bepaalt hoe lang deze controles doorlopen. Voor mensen met een complexe dwarslaesie is Rijndam levenslang als vangnet beschikbaar.
   

  Nooit gedacht dat ik het tot het nationale team kon schoppen!

  Peter

  Peter revalideerde bij Rijndam nadat hij een motorongeluk had en een complete dwarlaesie opliep. Peter kwam revalideren bij Rijndam locatie Westersingel en schopte het tot het nationale team als rolstoelbasketballer..

  Lees het verhaal van Peter

  Veelgestelde vragen

  Revalidatie bij Rijndam valt binnen de basisverzekering en Rijndam heeft contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Je verzekeraar brengt slechts het deel van de kosten in rekening dat binnen je eigen risico valt. 

  Dan is er de nazorgpolikliniek. Ons team in deze polikliniek heeft gespecialiseerde kennis en adviseert en ondersteunt je lokale behandelaren bij problemen met bijvoorbeeld continentie, handfunctie, rolstoelgebruik, zitten, decubitus, voorzieningen of transfers. Uiteraard bespreekt het team de bevindingen ook met jou.

  Lees er meer over

  Dwarslaesie ervaringen

  Ter ondersteuning van patient en behandelteam heeft Rijndam een ervaringsdeskundige in dienst. Deze ervaringsdeskundige kan u ondersteunen bij diverse vraagstukken die samenhangen met het revalideren bij een dwarslaesie, maar ook over het leven met een dwarslaesie. Met zijn kennis en ervaring kan hij u helpen bij praktische en fysieke zaken, maar is hij er ook voor een gesprek. Of u gebruik wilt maken van zijn ervaring, bepaalt u zelf. De ervaringsdeskundige is wekelijks een aantal dagdelen aanwezig op de kliniek.

  Ter ondersteuning van patient en behandelteam heeft Rijndam een ervaringsdeskundige in dienst. Deze ervaringsdeskundige kan u ondersteunen bij diverse vraagstukken die samenhangen met het revalideren bij een dwarslaesie, maar ook over het leven met een dwarslaesie. Met zijn kennis en ervaring kan hij u helpen bij praktische en fysieke zaken, maar is hij er ook voor een gesprek. Of u gebruik wilt maken van zijn ervaring, bepaalt u zelf. De ervaringsdeskundige is wekelijks een aantal dagdelen aanwezig op de kliniek.

  Leestip

  Het boek 'Hoe blijf je fit met een dwarslaesie' is voor mensen met een dwarslaesie die fit en gezond willen worden en blijven. Hoe reageert jouw lichaam op inspanning? Welke mogelijkheden heb je om actief te zijn en wat levert het op? Hoe kun je het beste trainen en hoe voorkom je blessures? Hoe houd je je gewicht onder controle?

  De interviews, door het boek heen, laten zien hoe en waarom anderen in beweging zijn gebleven. Dit zijn recreatieve sporters en topsporters van verschillende leeftijden, met een hoge of lage laesie die recent of jaren geleden een dwarslaesie hebben gekregen. Fit blijven met een dwarslaesie is een permanente uitdaging en betekent vaak ook het overwinnen van hindernissen. geeft mogelijke oplossingen en tips waarmee je direct aan de slag kunt.

  Je kunt het boek 'Hoe blijf je fit met een dwarslaesie' bestellen door het aankoopbedrag (zie hieronder) over te maken op rekeningnummer NL26 RABO 0159026237 t.n.v. Rijndam Revalidatie te Rotterdam o.v.v. 2300060/10010. Zodra wij de betaling binnen hebben sturen wij je het boek toe.

  Tarieven

  binnen Nederland € 17,10
  binnen Europa (EUR 1) € 21,80
  binnen Europa (EUR 2) € 24,50 
  buiten Europa € 31,50
  (Bovenstaande tarieven gelden per exemplaar, inclusief verzending)

  (IBANnr: NL26 RABO 0159026237, BICcode: RABONL2U)

  Je kunt het boek ook kopen bij Café Antilope, gevestigd op onze locatie Westersingel, voor een bedrag van € 12,50.

  Bestelformulier

  voor als wij vragen hebben over de bestelling

  Bedankt!

  Het formulier is succesvol verzonden.

  Er is iets mis gegaan, probeer het nogmaals