Direct naar de content Direct naar de footer

Aangeboren arm- of handaandoening

Je bent geboren met één hand/arm of geen handen/armen. Het missen van een hand of arm kan problemen geven in je dagelijks leven. Ons Expertise Team Rotterdam Arm Hand (EXTRAH) is een gespecialiseerd team dat met jou op zoek gaat naar oplossingen voor praktische en emotionele problemen of vragen.

Scroll naar

  Welke aandoeningen komen in aanmerking voor revalidatie?

  Camptodactylie is een aangeboren aandoening, een kromme vinger. De aandoening kan voorkomen bij zeer jonge kinderen, maar kan verergeren tijdens of na een groeispurt. Hoewel in de wetenschappelijke literatuur meerdere oorzaken worden beschreven, is men het er nog niet over eens over wat oorzaak en de gevolgen zijn. Er is sprake van een balansverstoring tussen het buig- en strekmechanisme van de vinger. Vaak worden er ook afwijkende huidstrengen of een tekort aan huid gezien. De behandeling bestaat uit (vaak langdurige) spalktherapie en bij de oudere kinderen ook aanvullende oefentherapie.

  Polydactylie is een verzamelnaam voor een aangeboren aandoening waarbij een kind wordt geboren met verdubbeling van een vinger of vingerkootje. Allereerst wordt met de handchirurg besproken wat de beste chirurgische behandeling is en wanneer deze het beste kan worden uitgevoerd. In dit gesprek kan meestal een prognose gegeven worden van de functie na de operatie. De revalidatiebehandeling kan bestaan uit een handfunctieanalyse, voordat tot een eventuele operatie wordt beslist. Als de operatie eenmaal is uitgevoerd, bestaat de revalidatie vooral uit postoperatieve spalktherapie en oefentherapie.

  Radiusdysplasie is een aangeboren aandoening aan de onderarm waarbij het spaakbeen en de bijbehorende weefsels niet of minder goed is aangelegd. Allereerst wordt met de handchirurg besproken wat de beste chirurgische behandeling is en wanneer deze het beste kan worden uitgevoerd. In dit gesprek kan meestal een prognose gegeven worden van de functie na de operatie. De revalidatiebehandeling kan bestaan uit een handfunctieanalyse, voordat tot een eventuele operatie wordt beslist. Als de operatie eenmaal is uitgevoerd, bestaat de revalidatie vooral uit postoperatieve spalktherapie en oefentherapie.

  Syndactylie is een aangeboren aandoening waarbij het scheiden van de vingers niet of slechts gedeeltelijk voltooid is tijdens de ontwikkeling in de baarmoeder. Allereerst wordt met de handchirurg besproken worden wat de beste chirurgische behandeling is en wanneer deze het beste kan worden uitgevoerd. In dit gesprek kan meestal een prognose gegeven worden van de functie na de operatie. Als de operatie eenmaal is uitgevoerd, bestaat de revalidatie vooral uit postoperatieve spalktherapie en oefentherapie.

  Bij een aangeboren triggervinger of -duim blijft de vinger of duim in een gebogen stand staan of klikt deze als hij weer gestrekt wordt. Allereerst wordt met de handchirurg en revalidatiearts besproken wat de beste behandeling is. In de meeste gevallen wordt een triggervinger of -duim behandeld door middel van langdurige spalktherapie, gedurende de nacht. Wanneer de vinger/duim niet volledig te strekken is, wordt over het algemeen eerst gekozen om dit operatief te herstellen.

  Behandeling bij Rijndam

  Bij Rijndam zoeken we naar verrassende oplossingen. We zetten situaties altijd in nieuwe perspectieven. Dat helpt ons met het vinden van nieuwe mogelijkheden en het op maat maken van onze zorg. Bekijk hoe wij je helpen met het heruitvinden van jezelf. Ons motto is: VerBaas Jezelf! Wij helpen jou je te verbazen door onze unieke werkwijze met een multidisciplinair team. Fysotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen en maatschappelijk werkers: allemaal werken ze samen - onder leiding van een revalidatiearts - aan jouw herstel. Lees hieronder meer over onze aanpak.

  Wij zijn er van overtuigd dat revalidatie altijd zinvol is als je te maken hebt met een aangeboren arm- of handaandoening. Ons team helpt bij lichamelijke en emotionele problemen of vragen.
  We begeleiden en adviseren bij:
  •    het optimaal leren functioneren met je aangedane arm of hand;
  •    de verwerking van het missen van je hand of arm;
  •    het al dan niet gaan dragen van een prothese, de keuze van het type prothese en het gebruik van prothese en hulpmiddelen;
  •    lotgenotencontact en hulp bij contact met verschillende instanties.
   

  Conservatieve (niet operatieve) behandeling

  De conservatieve behandeling van een aangeboren aandoening kan bestaan uit spalktherapie of oefentherapie. Als je wordt verwezen voor spalktherapie, dan meet de handtherapeut de spalk direct aan. In de weken er op volgend wordt de spalk gecontroleerd. Vervolgens vinden de afspraken in een lage frequentie plaats. Dit is gemiddeld iedere zes tot acht weken, tenzij eerder problemen optreden of de spalk te klein wordt.

  Behandeling na een operatie

  Revalidatiebehandeling na een operatie kan bestaan uit beschermen van de geopereerde weefsels door middel van een spalk, maar ook uit oefentherapie. Je handtherapeut begeleid je bij wat belangrijk is om te beschermen of juist te oefenen.

  Handfunctieanalyse

  Bij sommige meer uitgebreide vraagstukken of aandoeningen van de arm en of hand, vraagt het handenteam een handfunctieanalyse aan. Je wordt dan uitgenodigd om in een uitgebreide sessie alle aspecten van de handfunctie te analyseren. Afhankelijk van je vraag, kijken we naar je hulpvraag, het huidige functioneren op alle niveaus, een voorspelling van de toekomstige handfunctie en wat een operatie of revalidatie kan toevoegen aan je handfunctie. De artsen bespreken met jou de uitslag, waarna jij kunt aangeven welke behandeling de voorkeur heeft.

  De behandelduur is afhankelijk van de aard en complexiteit van de hulpvraag. We streven er altijd naar deze periode zo kort mogelijk te houden. Als de reisafstand tot onze polikliniek voor jou te groot is, dan kijken we of de behandeling helemaal of voor een deel bij je in de buurt kan plaatsvinden. Je blijft dan wel onder controle bij onze revalidatiearts.

  Het Expertise Team Arm Hand Rotterdam (EXTRAH) is het hooggespecialiseerde revalidatiebehandelteam van Rijndam voor kinderen en volwassenen met een aangeboren aandoening of amputatie van de hand/arm. Dit team, werkzaam op onze locatie Erasmus MC, is door de zorgverzekeraars aangewezen als één van de vier expertisecentra van Nederland. We nemen actief deel aan en ondersteunen wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan de verbetering van de behandeling van patiënten met een aangeboren aandoening of amputatie van de arm/hand.

  Je kunt bij dit multidisciplinaire team terecht voor zowel kinder- als volwassenenrevalidatie. Uniek aan ons team is dat de teamsamenstelling gelijk blijft gedurende je hele leven. Zodra een kind de volwassen leeftijd heeft bereikt, blijft hij of zij bij hetzelfde team. Dit noemen we levensloopbestendige zorg. Het behandelteam staat onder leiding van een revalidatiearts. Het team kijkt welke doelen voor jou haalbaar zijn. Afhankelijk daarvan betrekken we behandelaren met een bepaald specialisme. Hierbij kun je denken aan de ergotherapeut, medisch maatschappelijk werker en orthopedisch adviseur en op afroep de fysiotherapeut. 

  Extra informatie

  KorterMaarKrachtig 

  Ondersteunt mensen die een prothese hebben of een amputatie moeten ondergaan doe het verstrekken van informatie, belangenbehartiging en lotgenotencontact.