Direct naar de content Direct naar de footer

Scroll naar

  Diagnostiek en therapieadvies voor kinderen met taal- en communicatieproblemen na niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

  Verworven afasie is een taalstoornis na niet-aangeboren hersenletsel (NAH), bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte of  een ongeluk. Het komt meestal voor bij volwassenen, maar soms ook bij kinderen. Bij deze kinderen ontwikkelde de taal zich normaal, maar door het hersenletsel zijn er plotseling taalproblemen. Het kind kan bijvoorbeeld niet meer op het goede woord komen of spreekt de woorden verkeerd uit. Afasie bij kinderen is zeldzaam en kan veel verschillende oorzaken hebben. 

  Afasie heeft grote gevolgen voor zowel het kind als het gezins- en schoolsysteem. Zo wordt bijvoorbeeld alle lesstof op school via taal (mondeling of schriftelijk) aangeboden en getoetst. Het komt voor dat kinderen door hun taal- en communicatieproblemen niet meer kunnen terugkeren naar hun oude schoolniveau, terwijl hun intelligentie niet is verminderd. Bovendien is taal nodig voor het onderhouden van sociale contacten. Zowel bij kinderen als bij hun ouders zijn er veel vragen over deze zo plotseling ontstane taal- en communicatiestoornis.

  Omdat kinderafasie zeldzaam is, bouwen veel logopedisten weinig ervaring op met de zeer specifieke taalproblemen van deze kinderen. Het kinderafasieteam van Rijndam is een expertiseteam op het gebied van kinderafasie en heeft veel ervaring met de diagnostiek en de behandeling van kinderen met kinderafasie.

  Voor wie is het?

  Het Taalpad is een onderdeel van het kinderafasieteam. Het is bedoeld voor kinderen en jongeren van 2 jaar t/m 18 jaar in Nederland en Vlaanderen met taalproblemen na NAH, die niet in Rijndam in behandeling zijn. Als expertiseteam kunnen we de behandelend logopedist van deze kinderen helpen in de behandeling.

  Behandeling bij Rijndam

  Huisartsen en medisch specialisten kunnen kinderen online aanmelden voor het Taalpad. Ook logopedisten kunnen kinderen aanmelden met verwijzing van een arts.

  Ben je een verwijzer en wil je een kind aanmelden voor het Taalpad? Meld het kind dan aan door een mail te sturen naar kinderafasie@rijndam.nl.

  Na aanmelding nemen wij telefonisch contact op met de ouders om meer duidelijkheid te krijgen over de vraagstelling en of het Taalpad hierin kan voorzien. Als het kind is ingepland voor het Taalpad, dan ontvangen ouders een informatiebrief met daarin onder andere beschreven wat ze moeten meenemen.

  Het Taalpad bestaat uit uitgebreide diagnostiek, gedurende twee aaneengesloten dagen. Deze vindt plaats in Rotterdam, op de locatie Westersingel. Een gratis overnachting in Rijndam behoort tot de mogelijkheden. 

  Met verschillende taaltests wordt gekeken naar de zwakke, maar ook naar de sterke kanten van taal en communicatie. Het testonderzoek wordt verdeeld over meerdere sessies, waarbij rekening wordt gehouden met de belastbaarheid van het kind. Tussendoor kunnen we een sportieve activiteit plannen ter ontspanning, zoals bijvoorbeeld zwemmen. 

  Aan het einde van de tweede dag wordt uitgebreid uitleg gegeven aan zowel ouders als kind en een gedetailleerd therapieadvies verstrekt aan de behandelend logopedist. Ook worden adviezen voor het kind, ouders en school gegeven. Tevens wordt de behandelend logopedist, indien gewenst, een jaar lang begeleid door het kinderafasieteam.

  Het team

  Het team bestaat uit twee logopedisten, twee klinisch linguïsten en een revalidatie arts.