Direct naar de content Direct naar de footer

Algemene ontwikkelingsachterstand

De oorzaak van een algemene ontwikkelingsachterstand of retardatie is vaak onbekend. Wel is duidelijk dat kinderen zich langzamer ontwikkelen dan hun leeftijdgenoten.

Scroll naar

  Vaak valt vertraging in de motorische ontwikkeling het eerst op. Later blijken praten, begrijpen, spelen en leren zich langzamer of anders te ontwikkelen.

  Medische informatie

  Bij een ontwikkelingsachterstand ontwikkelt je kind zich minder snel dan leeftijdsgenoten. Bij ontwikkeling kun je denken aan:

  • motoriek (bewegen)
  • taal en spreken
  • cognitie (denkvermogen)
  • gedrag/sociaal-emotioneel

  Als je kind zich minder snel ontwikkelt op 2 of meer van deze gebieden, dan spreken we van een algemene ontwikkelingsachterstand. 

  Is revalidatie zinvol?

  Revalidatie is bij een algemene ontwikkelingsachterstand eigenlijk altijd zinvol. Als je kind een algemene ontwikkelingsachterstand heeft, is het belangrijk te achterhalen wat zijn of haar capaciteiten en mogelijkheden zijn. Het doel van de revalidatie is om je kind zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Wat we doen is afhankelijk van jullie vragen, de ernst van de achterstand, de leeftijd van jekind en de aan- of afwezigheid van een diagnose.

  Behandeling bij Rijndam

  Bij Rijndam zoeken we naar verrassende oplossingen. We zetten situaties altijd in nieuwe perspectieven. Dat helpt ons met het vinden van nieuwe mogelijkheden en het op maat maken van onze zorg. Ons motto is: VerBaas Jezelf! Verbazing laat zien dat je kind meer kan dan hij of zij eigenlijk dacht. Dat je kind (weer) Baas kan zijn over zijn of haar eigen leven.

  We werken met een multidisciplinair team. Dit betekent dat onze fysotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen en maatschappelijk werkers allemaal samen werken - onder leiding van een revalidatiearts - om het maximaal haalbare uit je kind te halen. We stemmen de revalidatie altijd zo goed mogelijk af op het onderwijs van je kind. Lees hieronder meer over onze aanpak.

  Als je kind een algemene ontwikkelingsachterstand heeft, is het belangrijk te achterhalen wat zijn of haar capaciteiten en mogelijkheden zijn. Het doel van de revalidatie is om je kind zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Wat er nodig of mogelijk is, hangt af van de vragen die jij als ouder hebt, maar ook de leeftijd van je kind, de ernst van de achterstand van je kind en de aan- of afwezigheid van een diagnose.

  Tijdens het eerste gesprek met de revalidatiearts wordt een eerste inschatting gemaakt van de mogelijkheden van de ontwikkeling van je kind. Samen wordt er een behandelplan opgesteld. Het plan richt zich voornamelijk op het stimuleren en trainen van de mogelijkheden die je kind heeft. 

  De samenstelling van het behandelteam verschilt van kind tot kind.

  Kinderen van 0 tot 4 jaar

  Meestal starten we met inschakelen van een ergotherapeut om een aantal praktische vragen samen te bekijken en eventueel voorzieningen te adviseren. Ook de overige leden van het behandelteam kunnen worden ingeschakeld in deze fase. Bijvoorbeeld de orthopedagoog om meer zicht te krijgen op de ontwikkeling.

  Als je kind ongeveer 1 jaar is, is behandeling via de dreumesgroep mogelijk om meer informatie te krijgen over ontwikkelingsstimulatie, voorzieningen en om contacten op te doen met andere ouders.

  Van 2 tot 4 jaar kan gekozen worden voor de therapeutische peutergroep. Tevens kun je een advies krijgen over de keuze voor een speciaal kinderdagcentrum of het eigen kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.

  Tegen de leeftijd van 4 jaar kan er een schooladvies worden gegeven.

  Kinderen van 4 tot 18 jaar

  Als kinderen eenmaal naar school gaan, spelen er vaak andere vragen. Bijvoorbeeld over fietsen, prikkelverwerking en passend onderwijs. Een aantal van deze vragen kunnen we beantwoorden in een kortdurend adviestraject. Voor de meeste kinderen met een ontwikkelingsachterstand geldt dat er minder ondersteuning vanuit kinderrevalidatie nodig is, als de schoolomgeving en de dagbesteding goed aansluiten op de mogelijkheden en behoeften van uw kind. Bij de ondersteuning van je kind werken wij ook samen met de artsen van verstandelijk gehandicapten (ASVZ). Dit omdat zij veel kennis hebben over kinderen en jongeren met een ontwikkelingsachterstand.

  Aanbod 0 - 4 jaar

  Dagrevalidatiegroep Villa Kakelbont
  Focuspoli
  Observatie Groep - dreumes (1 - 2 jaar)
  Observatie Groep - peuter (1,5 - 2,5 jaar)
  PeuterDreumesFocuspoli
  Spreekuur kinderrevalidatie Maasstadziekenhuis
  Spreekuur kinderrevalidatie Erasmus MC
  Therapeutische peutergroep (2 - 4 jaar)
  Woezel en Pip Groep
  ZigZagPoli
  CP op school (ouders)
  CP voor dummies (leerkracht regulier)
  Mini CIMT
  Ouderinstructiegroep "Tips en tricks voor 2"
  Spasticiteitsspreekuur

  Aanbod 4 - 18 jaar

  Wat er nodig of mogelijk is, hangt helemaal af van de vragen die jij als ouder hebt.

  Na de revalidatie

  Na afronden van een behandeltraject blijft je revalidatiearts het aanspreekpunt om jou en je kind te begeleiden in zijn of haar verdere ontwikkeling. Zo kan er in de toekomst van je kind ook ingespeeld worden op vragen van jou, je kind of bijvoorbeeld school.

  Samenwerking en advies

  Om de juiste zorg te bieden werken wij samen met diverse (zorg)organisaties, zoals GGZ instanties en organisaties voor ambulante begeleiding. We geven advies aan eerstelijnspraktijken. (bijvoorbeeld kinderfysiotherapiepraktijken) en bieden schoolondersteuning binnen het speciaal onderwijs.