Direct naar de content Direct naar de footer

ZigZagpoli

Multidisciplinaire screening en advies voor jonge kinderen met achterstand in meerdere ontwikkelingsgebieden

Scroll naar

  Heeft je kind moeite met motorische vaardigheden zoals een bal gooien of springen? Heeft hij moeite om zichzelf aan te kleden en zijn schoenen en sokken aan en uit te trekken? Is je kind moeilijk verstaanbaar of zijn er problemen met het gedrag of het leren?

  Jonge kinderen waarbij het aanleren van (motorische) vaardigheden niet vanzelf gaat kunnen minder goed meekomen in vergelijking met hun leeftijdsgenootjes. Vaak is het op deze jonge leeftijd nog niet duidelijk welke ontwikkelingsgebieden hierop van invloed zijn. Rijndam biedt voor deze kinderen de ZigZagpoli aan. Aan de hand van een screening wordt advies gegeven hoe je kind te ondersteunen is bij zijn ontwikkeling.

  Voor wie is het?

  Jonge kinderen in de leeftijd van 3 jaar tot 5 jaar met motorische problemen in combinatie met problemen op het gebied van spraak, taal, leervaardigheden en/of gedrag. 

  Uw kind beweegt houterig, is onhandig en heeft bijvoorbeeld moeite met klimmen en klauteren in de speeltuin of de gymles op school. Het zelf aantrekken van de kleding als shirtje, broek en jas is nog lastig of niet mogelijk.  Uw kind beleeft weinig plezier aan kleuren en kan het potlood niet goed vasthouden.

  Daarnaast kan je kind problemen hebben met:

  • Leervaardigheden; je kind heeft moeite met het maken van puzzel of vindt het benoemen van de kleuren moeilijk. Je kind heeft moeite met zelf spelen en heeft over de hele dag genomen veel begeleiding nodig.
  • Communcatie; je kind praat onduidelijk en heeft soms moeite om je te begrijpen.
  • Gedrag; je kind wordt snel boos omdat bijvoorbeeld zijn blokkentoren altijd omvalt, niet begrepen wordt of omdat hij het niet begrijpt als het wordt gecorrigeerd. Sommige kinderen vinden het moeilijk wanneer er eisen aan hem gesteld worden.

  Meestal is je kind nog niet eerder bij de revalidatiearts geweest. In sommige situaties is je kind wel al bekend bij de revalidatiearts of een andere medische specialist.

  In bepaalde leeftijdsfases kan het prettig zijn het totaal functioneren van je kind (opnieuw) in kaart te brengen. Bijvoorbeeld wanneer je kind binnenkort naar de (basis)school gaat of wanneer hij van groep 2 naar groep 3 gaat.

  Mogelijk heb je ook zelf hulpvragen ten aanzien van het huidige functioneren thuis, op het kinderdagverblijf/school en in de sociale omgeving.

  Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd vanaf groep 3 is er binnen Rijndam ook een mulitidiscplinaire screening, te weten de Focuspoli.

  Behandeling bij Rijndam

  Voor een screening en advies door de ZigZagpoli is een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist naar de ZigZagpoli noodzakelijk. De revalidatiearts bepaalt welke multidisciplinaire screening het beste bij je kind past.

  Na aanmelding ontvang je per post vragenlijsten. Wij verzoeken je deze zo volledig mogelijk in te vullen. Er zit ook een vragenlijst bij voor de groepsleiding van het kinderdagverblijf/ peuterspeelzaal of de leerkracht van school. Deze vragenlijsten neem je mee naar het eerste bezoek van je kind bij de revalidatiearts of je stuurt deze retour naar de locatie waar je kind komt.

  Wanneer je door de revalidatiearts verwezen wordt naar de ZigZagpoli wordt er een afspraak gemaakt voor observatie door het ZigZagteam. Alle observaties en testen worden bij voorkeur op één dagdeel (circa 2,5 uur) gepland. Tussendoor krijgt je kind de gelegenheid om even te spelen, te eten en te drinken.

  Je kind wordt geobserveerd door de kinderfysiotherapeut, de ergotherapeut en de logopedist. De psycholoog/orthopedagoog kijkt bij sommige observaties mee. Als je kind eenmaal gewend is en indien het lukt, heb jij ondertussen gesprekken met de betrokken teamleden in een andere behandelruimte. Je informatie vinden wij erg waardevol en op deze manier kun je vrijuit praten en wordt je kind niet afgeleid.

  In de teambespreking bespreekt het ZigZagteam de resultaten en bevindingen en wordt er een kernprobleem vastgesteld. Natuurlijk bespreken we ook zijn of haar kwaliteiten en sterke kanten.

  Een advies wordt gevormd waarbij alle aspecten van de ontwikkeling van je kind aandacht krijgen. Binnen 3 weken bespreekt de revalidatiearts het advies met je en krijg je het teamverslag mee naar huis.

  Soms wordt er behandeling binnen Rijndam geadviseerd, maar regelmatig kan je kind ook onder behandeling blijven bij zijn eigen kinderfysiotherapeut, logopedist of ergotherapeut. Behandeling is niet altijd nodig. Het kan voorkomen dat je kind wordt doorverwezen voor aanvullend onderzoek binnen of buiten Rijndam. Het ZigZagteam helpt je hiermee en zorgt voor een goede overdracht.

  Twee weken nadat je op gesprek bent geweest bij de revalidatiearts en het verslag heeft ontvangen, wordt je gebeld door een therapeut van het ZigZagteam. Eventuele vragen naar aanleiding van het gesprek met de revalidatiearts en het verslag kun je dan stellen.

  Wanneer er geen vragen meer zijn, wordt het ZigZagtraject afgerond. Ook staan wij altijd open voor jullie ervaringen en suggesties om het ZigZagtraject te verbeteren.

  Het team

  Bij de ZigZagpoli werkt een team van deskundigen op het gebied van motoriek, leervaardigheden, spraak en taal en het gedrag. Het team bestaat uit een revalidatiearts, kinderfysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en orthopedagoog/psycholoog. Door de bundeling van deze professionals op één plek, wordt tijdens de ZigZagpoli  in korte tijd een samenhangend en advies op maat voor je kind opgesteld.

  • De revalidatiearts is de eindverantwoordelijk voor de Focuspoli en eventuele behandeling van je kind. Binnen de Focuspoli brengt de revalidatiearts de (medische) gegevens van je kind in kaart die van invloed zijn op het functioneren van je kind.
    
  • De ergotherapeut observeert en test de fijne motoriek en het handelen bij uitvoeren van (schoolse) vaardigheden als schrijven/tekenen, een knutselwerkje en/of het bouwen met constructiemateriaal. Mogelijkheden en eventuele problemen op het gebied van dagelijkse vaardigheden zoals schrijven, aan- en uitkleden en het omgaan met bestek worden met je besproken.
  • De logopedist observeert de mondmotoriek, de spontane spraak en taal en het begrip van gesproken opdrachten. Mogelijkheden en eventuele problemen op gebied van taal en spraak, maar ook het eten en drinken komen ter sprake bij het gesprek met jou en de logopedist.
  • De psycholoog/orthopedagoog observeert het gedrag van je kind. Kan je kind zich concentreren, hoe reageert je kind op instructie, aanwijzingen en complimentjes? Welke leerstrategieën hanteert je kind bij het uitvoeren van taken? De psycholoog/orthopedagoog bespreekt met jou de sterke en zwakke kanten van je kind op het gebied van gedrag en cognitie die van invloed kunnen zijn op het dagelijks handelen van je kind zowel thuis als op school.