Direct naar de content Direct naar de footer

Nazorgpolikliniek hersenaandoeningen

Scroll naar

  Waarom een nazorgpoli hersenaandoeningen?

  Heb je recent licht hersenletsel opgelopen en ervaar je bijvoorbeeld problemen met je geheugen en concentratie, in vrijetijdsbesteding en werk? Of zijn er veranderingen in hoeveel je kunt, de rol binnen het gezin, het accepteren dat er veranderingen zijn en de verwerking hiervan? Een bezoek aan de nazorgpolikliniek kan dan zinvol zijn. Dan kun je voor ondersteuning terecht op onze nazorgpolikliniek hersenaandoeningen. Je krijgt een gesprek met een maatschappelijk werker. Samen met de revalidatiearts bespreekt hij of zij daarna een vervolgplan met je.

  Voor wie is nazorgpolikliniek hersenaandoeningen bedoeld?

  Sommige patiënten ervaren in het ziekenhuis al problemen. Zij worden direct doorverwezen naar een revalidatieafdeling voor behandeling. De nazorgpolikliniek is bedoeld voor patiënten die niet direct zijn verwezen naar een revalidatieafdeling of andere hulpverlener. Ook naasten of andere betrokkenen van patiënten met hersenletsel kunnen met hun vragen en problemen op de nazorgpolikliniek terecht.

  Wat is de werkwijze van de nazorgpolikliniek?

  Na verwijzing heeft u een gesprek met de maatschappelijk werker van de nazorgpolikliniek. Het gesprek duurt maximaal een uur en gaat vooral over uw dagelijks functioneren na het hersenletsel. De volgende punten worden onder andere met u besproken:

  • hoe gaat het thuis
  • hoe gaat het met bewegen/lopen
  • hoe gaat het met uw denken (geheugen, concentratie)
  • hoe gaat het met uw vrijetijdsbesteding en werk
  • De maatschappelijk werker van de nazorgpolikliniek stelt ook een aantal vragen aan uw eventuele partner of naaste. Aan het eind is er overleg met de revalidatiearts.

  Als u ergens problemen mee heeft, wordt samen met u naar een oplossing gezocht. Wellicht kunt u binnen Rijndam geholpen worden. Het is ook mogelijk dat u gewezen wordt op andere geschikte hulpverleners of bijvoorbeeld een patiëntenvereniging. Na dit eerste gesprek zijn nog twee vervolggesprekken mogelijk. Dit vindt verspreid over een periode van een half jaar plaats. Daarnaast kunt u de nazorgpolikliniek bellen met vragen of voor advies.

  Ook als u niet direct een probleem ervaart of vragen heeft, is het de moeite waard een bezoek aan de nazorgpolikliniek te brengen. U kunt door voorlichting of praktische tips ideeën opdoen die het dagelijks leven voor u gemakkelijker maken.