Direct naar de content Direct naar de footer

NAH (niet-aangeboren hersenletsel)

Na het ontstaan van NAH, bijvoorbeeld door een beroerte of een ongeval, is alles veranderd voor jou. Je hebt moeite met dingen die voorheen makkelijk gingen. Revalidatie is in sommige gevallen ook in een later stadium nog zinvol. Het komt voor dat problemen of vragen pas later ontstaan, bijvoorbeeld in het geval van optreden van spasticiteit, verkorting van spieren en geheugen-, concentratie- en denkstoornissen.

Scroll naar

  Behandeling bij Rijndam

  Leren leven met NAH 

  Tijdens de revalidatie bekijken we waar jij last van hebt en beoordelen we met elkaar of er verschil is in hoe je voor en na het hersenletsel functioneert. Het kan voorkomen dat je zelf weinig problemen ervaart maar dat je omgeving merkt dat je veranderd bent. Op basis van de bevindingen krijg je een behandelprogramma aangeboden. We zoeken met elkaar naar een evenwicht tussen onder- en overprikkeling en voeren het aantal prikkels geleidelijk op. Het doel van de revalidatie is om te leren omgaan met de beperkingen die er zijn. We verbeteren waar mogelijk lichamelijke functies, vaardigheden en belastbaarheid. Verder werken we zonodig aan veranderingen op het gebied van seksualiteit, verwerkingsproblemen, gedragsverandering en veranderingen die belangrijk zijn voor het functioneren in je sociale omgeving.

  We betrekken je naasten bij de behandeling en helpen jou en hen bij het verwerken en accepteren van de gevolgen van NAH.

  Wanneer is revalidatie bij NAH zinvol?

  Na het ontstaan van NAH is alles veranderd voor jou. Je hebt moeite met dingen die voorheen makkelijk gingen. Revalidatie is in sommige gevallen ook in een later stadium nog zinvol. Het komt voor dat problemen of vragen pas later ontstaan, bijvoorbeeld in het geval van optreden van spasticiteit, verkorting van spieren en geheugen-, concentratie- en denkstoornissen. Soms is ook een opfrisbehandeling nodig. We nemen dan eerder gegeven oefeningen nog eens samen door.

  Wanneer is revalidatie bij NAH niet zinvol?

  Revalidatie bij NAH is eigenlijk altijd zinvol, maar niet altijd bij Rijndam. Afhankelijk van de prognose en conditie kan het bijvoorbeeld zinvoller zijn om te revalideren in een verpleeghuis met revalidatieafdeling. In de meeste verpleeghuizen met een revalidatieafdeling zijn revalidatieartsen van Rijndam betrokken, voor het geven van advies.

  Aan de hand van een intake, gesprek en onderzoek, bekijkt de revalidatiearts samen met jou welke behandeling nodig is. Op basis daarvan stellen we een behandelplan op. Daarin staat wat we willen bereiken. Dit wordt regelmatig is teamoverleggen en met jou besproken en waar nodig bijgestuurd. 

  We behalen bij Rijndam het beste resultaat door met een multidisciplinair behandelteam hetzelfde hoofddoel na te streven. Dat behandelteam staat onder leiding van een revalidatiearts. Die kijkt samen met het behandelteam welke doelen voor jou haalbaar zijn. Het behandelteam kan verschillend zijn van samenstelling. Te denken valt aan een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, bewegingsagoog, maatschappelijk werker of psycholoog. Natuurlijk stemmen we de revalidatie zo goed mogelijk af op je situatie. En we adviseren je wat je zelf kunt doen, wat je kunt oefenen en wat voor hulpmiddelen je nodig hebt. Jouw eigen rol in de behandeling is uitermate belangrijk.

  Aan de hand van de ernst van de problematiek, je mogelijkheden en onze observaties bepalen we hoe we gaan behandelen. We nemen je op in onze kliniek aan de Westersingel of we behandelen je poliklinisch. Bij behandeling in de polikliniek verblijf je gewoon thuis. Je komt steeds op afspraak voor behandeling naar Rijndam.

  Meestal duurt een opname 3 weken tot meerdere maanden. Na de observatieperiode waarin we je leren kennen en aan de slag gaan met het vaststellen van de doelen, kunnen we een inschatting maken van de opnameduur. In sommige gevallen is dat nog niet mogelijk en wordt dit later besproken.
  Een poliklinische behandeling is meestal 2 tot 3 keer per week. Er vinden soms meerdere therapieën per keer plaats. Poliklinische behandeling van niet-aangeboren hersenletsel vindt op meerdere locaties van Rijndam plaats. De locatie waar u wordt behandeld kan afhankelijk zijn van specifieke problematiek.

  Hoe zien de eerste drie weken van je opname bij Rijndam eruit?

  Dit overzicht laat zien hoe de eerste drie weken van je opname bij Rijndam verlopen. Zo kun je op elk moment zien waar je je bevindt in dit revalidatietraject. Je revalidatieprogramma is uitgebreider dan aangegeven in het overzicht. Je krijgt bijvoorbeeld ook verschillende individuele therapieën. De verpleging geeft je een programma waarop je kunt zien wanneer je welke therapie heeft.
  Wij werken toe naar het zo goed mogelijk weer kunnen functioneren in de thuissituatie.

  Wat doen wij voor naasten?

  Mantelzorger of partner

  Voor mantelzorgers van patiënten organiseert het behandelteam enkele malen per jaar een bijeenkomst. Het doel van de bijeenkomsten is het uitwisselen van informatie en ervaringen. Deze bijeenkomsten vinden ’s avonds plaats en hebben elke keer een ander thema. Als je partner onder behandeling is bij Rijndam, ontvang je vanzelf een uitnodiging voor deze bijeenkomsten. In deze brief staat vermeld welk thema de avond heeft en vind je praktische informatie. Natuurlijk bepaal je zelf of je hiervan gebruik wilt maken.

  Kinderen

  Speciaal voor kinderen van wie de vader of moeder in Rijndam in behandeling is voor een beroerte of CVA, is er een kindergroep. Kinderen van 7 tot 17 jaar kunnen op woensdagen van 16.00 tot 17.30 bij ons terecht, omdat er ook veel voor hen verandert. Tijdens die bijeenkomsten geven we veel informatie. Ook laten we hen ervaren hoe het is als je bijvoorbeeld nog maar één arm kunt gebruiken. Er is ruimte voor vragen. Bovendien komen ze in contact met kinderen die hetzelfde doormaken.

  Nooit gedacht dat ik die bal zou pakken

  Dennis

  Al onze NAH patiënten hebben een verhaal om trots op te zijn. Een aantal van hen spraken wij in de loop van de tijd om hun verhaal op te maken. Het leverde inspirerende gesprekken op van mensen die zichzelf stuk voor stuk hebben overtroffen. 

  Lees alle mooie verhalen