Direct naar de content Direct naar de footer

Spreekuur Incontinentie

Scroll naar

    Rijndam is een Defecatie Expertise Centrum. Dit betekent dat wij hoogwaardige zorg bieden op het gebied van ontlastingsproblematiek. Het doel van revalidatie is om jou een zo zelfstandig mogelijk leven te laten leiden en optimaal gebruik te maken van je mogelijkheden. Rijndam gelooft dat het hebben van een zinvolle dagbesteding bijdraagt aan een gelukkig leven. Problemen met urine (incontinentie, herhaaldelijke urineweginfecties) of ontlasting (langdurige toilettijd, problemen met de hygiëne en verzorging, incontinentie of obstipatie) kunnen daarbij een belemmering zijn. 
     

    Wanneer je dergelijke problemen hebt als gevolg van een ziekte of trauma en 16 jaar of ouder bent, kan je met een verwijzing terecht op het continentiespreekuur. De continentieverpleegkundige geeft je daar informatie, advies, instructie en begeleiding. Bijvoorbeeld over leefregels, medicijnen en het gebruik van verpleeg- en hulpmiddelen. Ook over de vertrekking van diverse hulpmiddelen wordt advies gegeven.

    Deze gespecialiseerde zorg maakt Rijndam een Defecatie Expertise Centrum. Dit betekent dat wij hoogwaardige zorg bieden op het gebied van ontlastingsproblematiek. Samen met acht andere zorginstellingen in Nederland, maakt Rijndam deel uit van dit netwerk.

    Rijndam is een Defecatie Expertise Centrum. Dit betekent dat wij hoogwaardige zorg bieden op het gebied van ontlastingsproblematiek