Direct naar de content Direct naar de footer

Het Expertise Team Arm Hand Rotterdam (EXTRAH)

Het Expertise Team Arm Hand Rotterdam (EXTRAH) is het hooggespecialiseerde revalidatiebehandelteam van Rijndam voor kinderen en volwassenen met een aangeboren aandoening of amputatie van de hand/arm. Dit team, werkzaam op onze locatie Erasmus MC, is door de zorgverzekeraars aangewezen als één van de vier expertisecentra van Nederland. We nemen actief deel aan en ondersteunen wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan de verbetering van de behandeling van patiënten met een aangeboren aandoening of amputatie van de arm/hand.

Je kunt bij dit multidisciplinaire team terecht voor zowel kinder- als volwassenenrevalidatie. Uniek aan ons team is dat de teamsamenstelling gelijk blijft gedurende je hele leven. Zodra een kind de volwassen leeftijd heeft bereikt, blijft hij of zij bij hetzelfde team. Dit noemen we levensloopbestendige zorg.

Het behandelteam staat onder leiding van een revalidatiearts. Het team kijkt met jou welke doelen haalbaar zijn. Afhankelijk daarvan betrekken we behandelaren met een bepaald specialisme. Hierbij kun je denken aan de ergotherapeut, medisch maatschappelijk werker en orthopedisch adviseur en op afroep de fysiotherapeut.