Direct naar de content Direct naar de footer

Arm- of handamputatie

Het missen van een hand of arm kan problemen geven in je dagelijks leven. Ons Expertise Team Rotterdam Arm Hand (EXTRAH) is een gespecialiseerd team dat met je op zoek gaat naar oplossingen voor praktische en emotionele problemen of vragen. Bijvoorbeeld over eenhandig functioneren in zelfverzorging, huishouden of het uitvoeren van hobby of werk. Je leert zo zelfstandig mogelijk te leven met je veranderde lichaam. Als je een arm- of handprothese wil, dan kunnen wij begeleiden bij de aanvraag en leren omgaan met de prothese.

Scroll naar

  Behandeling bij Rijndam

  Wij zijn er van overtuigd dat revalidatie altijd zinvol is als je te maken hebt met een amputatie van je arm of hand. Ongeacht of je onlangs of al langer geleden een amputatie hebt ondergaan. Ons team helpt je bij lichamelijke en emotionele problemen of vragen.

  We begeleiden en adviseren bij:

  • het met één hand of arm leren functioneren;
  • de verwerking van het verlies van (een deel) van uw hand of arm;
  • het al dan niet gaan dragen van een prothese, de keuze van het type prothese en het gebruik van prothese en hulpmiddelen;
  • lotgenotencontact en bij contact met verschillende instanties.

  Revalidatiebehandeling van een aangeboren aandoening kan bestaan uit verschillende vormen.

  Grofweg is de verdeling:

  Conservatieve (niet operatieve) behandeling

  De conservatieve behandeling van een aangeboren aandoening kan bestaan uit spalktherapie of oefentherapie. Als je wordt verwezen voor spalktherapie, dan meet de handtherapeut de spalk direct aan. In de weken er op volgend wordt de spalk gecontroleerd. Vervolgens vinden de afspraken in een lage frequentie plaats. Dit is gemiddeld iedere zes tot acht weken, tenzij eerder problemen optreden of de spalk te klein wordt.

  Behandeling na een operatie

  Revalidatiebehandeling na een operatie kan bestaan uit beschermen van de geopereerde weefsels door middel van een spalk, maar ook uit oefentherapie. Je  handtherapeut begeleid je bij wat belangrijk is om te beschermen of juist te oefenen.

  Handfunctieanalyse

  Bij sommige meer uitgebreide vraagstukken of aandoeningen van de arm en of hand, vraagt het handenteam een handfunctieanalyse aan. Je wordt dan uitgenodigd om in een uitgebreide sessie alle aspecten van de handfunctie te analyseren. Afhankelijk van je vraag, kijken we naar je hulpvraag, het huidige functioneren op alle niveaus, een voorspelling van de toekomstige handfunctie en wat een operatie of revalidatie kan toevoegen aan de handfunctie. De artsen bespreken met jou de uitslag, waarna je kunt aangeven welke behandeling de voorkeur heeft.

  Als uit de inventarisatie van je wensen, doelen en mogelijkheden blijkt dat het gebruik van een prothese voor jou de best passende oplossing is, gaat het team met jou aan de slag om een keuze te maken uit alle mogelijkheden en te bepalen wat voor jou het beste type prothese is.

  Het is belangrijk om te weten dat je niet direct na de operatie een prothese krijgt. Je arm of hand is dan nog niet goed in staat een prothese te verdragen. Het vraagt meestal enige tijd en begeleiding om je stomp 'protheserijp’ te maken.

  In overleg met de orthopedisch instrumentmaker wordt het definitieve voorschrift opgesteld en wordt de aanvraag naar je zorgverzekeraar verzonden. Na het verkrijgen van toestemming en de productie van je prothese, vindt aflevering met daaropvolgend een periode van training plaats in het gebruiken/omgaan met de prothese. De duur van deze training is afhankelijk van het type prothese en/of hulpmiddel. In het proces zijn diverse momenten waarop het beloop van de training door het team gezamenlijk wordt geëvalueerd.

  De behandelduur is afhankelijk van de aard en complexiteit van de hulpvraag. We streven er altijd naar deze periode zo kort mogelijk te houden. Als de reisafstand tot onze polikliniek voor jou groot is, dan kijken we of de behandeling helemaal of voor een deel bij je in de buurt kan plaatsvinden. Je blijft dan wel onder controle bij onze revalidatiearts.

  Poliklinisch

  Als u grotendeels zelfstandig functioneert en alleen lichte hulp nodig heeft, dan kiezen we vaak voor een poliklinische behandeling. Dit betekent dat u voor een afspraak naar een van onze locaties komt. U krijgt per week een behandelplan met daarbij horende afspraken. Als het nodig is dat u na afloop van de behandeling onder controle blijft, komt u ook voor deze afspraken naar onze polikliniek.

  We werken ook met zogeheten blended care behandelprogramma's: waarbij u gesprekken voert of therapie volgt bij ons op locatie, maar ook online begeleiding krijgt via beeldbellen of Oefenportaal Rijndam. We noemen dit ook wel 'Zorg op afstand'. Uw revalidatiearts overlegt met u of uw behandelprogramma ook deels op afstand kan plaatsvinden en of u dit wilt.

  Klik hier voor meer informatie over Videobellen.

  Klik hier voor meer informatie over Oefenportaal Rijndam.

  Klinisch/opname

  Als je moet worden opgenomen, kom je naar onze locatie Westersingel in Rotterdam, waar je zolang overnacht. Daar hebben we alle faciliteiten die nodig zijn om je intensief te behandelen, zoals fitnessruimtes, sporthal, zwembad, aangepaste keukens en een proefwoning. Om je verblijf te veraangenamen, zijn op deze locatie een restaurant, café, kapper, bibliotheek, stilteruime en Activiteiten lab aanwezig. In het restaurant kunt je ’s avonds met uw bezoek eten. Tijdens de behandeling werken we toe naar dag- en weekendverlof. Zo kun je ook thuis ervaren hoe het met je gaat.

  Aanmelden?

  Als je voor het eerst naar Rijndam komt, dan kan je huisarts of medisch specialist je direct online bij ons aanmelden voor poliklinische of dagbehandeling. Je kunt ook een verwijsbrief van je huisarts of medisch specialist sturen naar de locatie waar je je wilt aanmelden. Wij nemen dan contact met op.

  Patientenverenigingen

  Korter maar Krachtig ondersteunt mensen die een prothese hebben of een amputatie moeten ondergaan doe het verstrekken van informatie, belangenbehartiging en lotgenotencontact.
  KorterMaarKrachtig 

  De BOSK gelooft in de mogelijkheden van iedereen met een beperking. Hun missie is daar zo veel mogelijk aan bij te dragen. De BOSK wil een warme club van lot- en bondgenoten zijn, maar ook een belangenbehartiger. En een wegwijzer in de speurtocht naar het omgaan met beperkingen.

  De Bosk