Direct naar de content Direct naar de footer

Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is een verzamelnaam voor allerlei verschillende letsels aan de hersenen. Door die letsels kunnen er veel soorten stoornissen ontstaan. Welke stoornissen dat zijn, is afhankelijk van de plaats en ernst van het letsel.

Scroll naar

  Er kunnen problemen zijn met bewegen, zien, denken, praten, begrijpen, concentreren of waarnemen. Ook eten, drinken en slikken kan problemen geven. Verder kan gedrag veranderen en leiden te veel indrukken vaak tot verwarring. Vermoeidheid speelt bijna altijd een rol. Door dit alles is het gewone functioneren van het kind in het dagelijks leven, thuis en op school, ernstig verstoord.

  Medische informatie

  Niet-aangeboren hersenletsel of NAH is in te delen in twee soorten:

  • traumatisch hersenletsel
  • niet-traumatisch hersenletsel.

  Er bestaat ook aangeboren hersenletsel. Dit is schade aan de hersenen die ontstaan is rond of na de geboorte, zoals zuurstofgebrek of een infectie.

  Bij traumatisch hersenletsel is het letsel ontstaan door een oorzaak buiten het lichaam. Voorbeelden zijn: een val van een trap, een botsing in het verkeer of een harde klap op het hoofd bij een vechtpartij. Voorbeelden hiervan zijn een hersenschudding of een hersenkneuzing.

  De oorzaken kunnen als volgt worden ingedeeld

  Zonder schedelletsel:

  • (verkeers)ongeval
  • val
  • zwaar voorwerp tegen het hoofd
  • klap tegen het hoofd
  • shaken baby-syndroom

  Met schedelletsel: 

  • binnendringen van botgedeeltes als gevolg van schedelbreuk;
  • binnendringen van een voorwerp, zoals een kogel, steekwapen of ijzeren voorwerp.

  Niet-traumatisch hersenletsel ontstaat door een proces in het lichaam. Voorbeelden van niet-traumatisch hersenletsel zijn:

  • Beroerte/Cerebro Vasculair Accident (CVA):
  • herseninfarct (afsluiting bloedvat);
  • hersenbloeding;
  • infectie:
  • hersenen (encefalitis);
  • hersenvliezen (meningitis);
  • bloed (sepsis);
  • gezwel/tumor;
  • vergiftiging/intoxicatie (drugs, alcohol);
  • zuurstofgebrek (hypoxie/anoxie), ten gevolge van:
  • hartstilstand;
  • reanimatie;
  • bijna-verdrinking;
  • afsluiting luchtpijp;
  • rookvergiftiging;
  • epilepsie;
  • waterhoofd/hydrocephalus;
  • stofwisselingsaandoeningen;
  • Covid-19 (coronavirus)

  Is revalidatie zinvol?

  Na het ontstaan van NAH is alles veranderd voor je kind. Hij of zij heeft moeite met dingen die voorheen makkelijk gingen. Revalidatie is bij NAH eigenlijk bijna altijd zinvol.

  Wanneer is revalidatie bij NAH niet zinvol?

  Wanneer het letsel van je kind zo ernstig is dat er (nog) geen mogelijkheid is om te oefenen en te leren.

  Behandeling bij Rijndam

  Bij Rijndam zoeken we naar verrassende oplossingen. We zetten situaties altijd in nieuwe perspectieven. Dat helpt ons met het vinden van nieuwe mogelijkheden en het op maat maken van onze zorg. Ons motto is: VerBaas Jezelf! Verbazing laat zien dat je kind meer kan dan hij of zij eigenlijk dacht. Dat je kind (weer) Baas kan zijn over zijn of haar eigen leven.

  We werken met een multidisciplinair team. Dit betekent dat onze fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, logopedisten, klinisch linguisten en maatschappelijk werkers allemaal samen werken - onder leiding van een revalidatiearts - om het maximaal haalbare uit je kind te halen. We stemmen de revalidatie altijd zo goed mogelijk af op het onderwijs van je kind. Lees hieronder meer over onze aanpak.

  Tijdens de revalidatie bekijken we welke stoornissen bij je kind voorkomen. Samen met jou beoordelen we of er verschil is in hoe hij of zij voor en na het NAH functioneert. Op basis van de bevindingen krijgt je kind een vast behandelprogramma met veel rust, regelmaat en structuur. We zoeken met elkaar naar een evenwicht tussen onder- en overprikkeling en voeren het aantal prikkels geleidelijk op. Het doel is ervoor te zorgen dat je kind zo veel mogelijk activiteiten zelfstandig kan doen. We betrekken jou en eventuele broers of zussen bij de behandeling en helpen je kind bij het verwerken en accepteren van NAH.

  Aan de hand van de ernst van de problematiek en de leeftijd van je kind, bepalen we hoe we gaan behandelen: een consult bij de revalidatiearts, individuele poliklinische behandeling, dagbehandeling of opname in de kinderkliniek. De meeste kinderen vinden het fijn samen met  leeftijdgenoten met dezelfde klachten behandeld te worden.

  Poliklinische behandeling

  Bij behandeling in de polikliniek verblijft je kind gewoon thuis. Hij of zij komt steeds op afspraak voor behandeling naar Rijndam.

  Dagbehandeling

  Bij dagbehandeling komt je kind één of meer dagdelen per week naar Rijndam. Afhankelijk van leeftijd en situatie krijgt je kind dan een plaats in één van de volgende groepen:

  Opname

  Je kind komt voor opname naar de locatie Westersingel. Vooraf geven we aan voor hoe lang. Tijdens de opname kun je altijd meelopen, Zo weet je wat er gebeurt.

  We verbazen onszelf elke dag weer over de vooruitgang

  Jay Ano

  Jay Ano heeft afasie, door een verkeersongeval op zijn vijfde. Afasie is een taalstoornis als gevolg van NAH. Zijn moeder Jessica vertelt hun verhaal.

  Lees het verhaal van Jay Ano 

  Nooit gedacht dat hij zo perfect zou zijn!

  Kyan

  "Kyan is voor mij perfect, ondanks zijn herseninfarct. Ik leer hem: ‘Je bent zoals je bent en je bent goed zoals je bent'."

  Lees het verhaal van Kyan 

  Na de revalidatie

  We bieden nazorg op maat. Dit betekent dat op basis van de persoonlijke en de medische situatie je kind onder controle blijft zolang dit nodig is. Wanneer er aanvullende behandeling gewenst is zal er een nieuwe of aanvullende behandeling gestart worden.

  Leven met...

  Samenwerking en advies

  Om de juiste zorg te bieden werken wij samen met diverse (zorg)organisaties, zoals GGZ instanties en organisaties voor ambulante begeleiding. We geven advies aan eerstelijnspraktijken. (bijvoorbeeld kinderfysiotherapiepraktijken) en bieden schoolondersteuning binnen het speciaal onderwijs.