Direct naar de content Direct naar de footer

Focusgroep 'Gewoon anders bewegen'

Beweeggroep voor kinderen met een lichte motorische beperking.

Scroll naar

  Is je kind motorisch onhandiger dan leeftijdsgenootjes? Kan hij of zij minder goed meekomen met sport of de gymles? Struikelt je kind vaker of laat hij of zij regelmatig iets vallen? Wordt hij of zij daar onzeker van en durft je kind daardoor niet zo snel iets nieuws te proberen? Dan is de focusgroep ‘Gewoon anders bewegen’ wellicht iets voor jou kind.

  De training is een psychosociale beweeggroep voor kinderen met een licht motorische beperking onder andere gericht op het leren aanvoelen, accepteren en het omgaan met en/of verleggen van fysieke grenzen.

  Voor wie is het?

  Voor kinderen in de leeftijd van 7 jaar tot 12 jaar met licht motorische beperkingen.

  Behandeling bij Rijndam

  De revalidatiearts beoordeelt of de training voor jouw kind van meerwaarde is. Wanneer dit het geval is, wordt je kind aangemeld.

  Tijdens elke groepstherapie worden oefeningen gedaan, waarna deze direct in de groep worden besproken. Bij het bespreken wordt ingegaan op de fysieke activiteiten en de gevoelens die daarbij horen. Doordat al snel een groepsgevoel ontstaat, voelen kinderen zich veilig om oefeningen uit te proberen, nieuwe ervaringen op te doen en eerlijk te zijn. Hierdoor durven ze activiteiten te proberen en gaan ze bewegen vaak leuk vinden.

  Aansluitend aan het uur groepstherapie worden de ouders een kwartier uitgenodigd op de groep. Tijdens dit kwartier wordt samengevat wat er gedaan is en mogen de kinderen dit laten zien. De kinderen krijgen een persoonlijk mapje dat per week gevuld wordt met opdrachtjes en informatie.

  Tijdens één van de acht bijeenkomsten van de kinderen wordt er ook een bijeenkomst voor de ouders georganiseerd. Hierbij gaat de psycholoog in gesprek met de ouders van de kinderen in de groep. Er wordt gesproken over wat DCD en soortgelijke motorische aandoeningen betekenen in het dagelijks leven van de kinderen en hoe daar mee om te gaan als ouder. Ook is er ruimte om als ouders onderling ervaringen uit te wisselen, wat als erg prettig wordt ervaren.

  Gedurende acht aaneengesloten weken komt je kind één uur per week naar Rijndam voor groepstherapie. Per jaar start de training twee keer.

  Het team

  De groepstherapieën van de training worden gegeven door een fysiotherapeut en een orthopedagoog/psycholoog. Zij leiden gezamenlijk de groep en de bijbehorende motorische en gedragsoefeningen.

  De kinderfysiotherapeut observeert de grove motoriek en geeft je kind tips en advies om activiteiten aan te pakken.

  De psycholoog/orthopedagoog observeert het gedrag van je kind en helpt hem of haar bewust te worden van dit gedrag en bespreekt dit ook met jou als ouder.

  De artsen