Direct naar de content Direct naar de footer

Developmental coordination disorder (DCD)

DCD is een verzamelnaam voor een aantal kenmerken van (licht) afwijkende motorische functies.

Scroll naar

  Is je kind motorisch onhandig en heeft het moeite bewegingen te coördineren? Dan kan het zijn dat hij of zij last heeft van DCD of ‘Developmental Coördination Disorder’. Je kind heeft bijvoorbeeld problemen met aankleden, bestek gebruiken, schrijven, buitenspelen of sporten. Of als het nog jong is met leren kruipen, zitten of lopen.

  Medische informatie

  Bij de meeste kinderen met DCD is de intelligentie normaal. Ook medisch zijn er geen problemen. Maar door motorisch onhandigheid kosten deze activiteiten je kind meer moeite en energie. Dit kan komen door een lage of wisselende spanning van de spieren, onrust in het bewegen of problemen in het handhaven van het evenwicht. Ook heeft je kind soms moeite een plannetje te maken als het iets moet ondernemen.  Op school presteert het vaak onder haar of zijn niveau. DCD komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes.

  Is revalidatie zinvol?

  Revalidatie is zinvol als jij en je kind vragen hebben. Ook kunnen we adviseren welke aanpak in de klas het beste werkt voor je kind.

  Het kan zijn, dat u of uw omgeving denkt dat er sprake van DCD is, maar er geen diagnose is gesteld. In dat geval is het zinvol om hier onderzoek naar te laten doen. Je kind wordt dan ook gecheckt op andere motorische problematiek die overeenkomsten heeft met DCD.

  Revalidatie is niet zinvol als uw kind goed meedraait thuis, op school en met vriendjes of vriendinnetjes.

  De diagnoses DCD kan niet gesteld worden als de problemen het gevolg zijn van een algemeen medische aandoening (zoals een hersenbeschadiging of een spierziekte). Daarnaast is het van belang dat er geen sprake is van een verstandelijke beperking. Het IQ van je kind dient daarom boven de 70 te zijn. Deze factoren kunnen, indien hier aanleiding voor is, ook gescreend worden bij Rijndam.

  Behandeling bij Rijndam

  Bij Rijndam zoeken we naar verrassende oplossingen. We zetten situaties altijd in nieuwe perspectieven. Dat helpt ons met het vinden van nieuwe mogelijkheden en het op maat maken van onze zorg. Ons motto is: VerBaas Jezelf! Verbazing laat zien dat je kind meer kan dan hij of zij eigenlijk dacht. Dat je kind (weer) Baas kan zijn over zijn of haar eigen leven.

  We werken met een multidisciplinair team. Dit betekent dat onze fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen en maatschappelijk werkers allemaal samen werken - onder leiding van een revalidatiearts - om het maximaal haalbare uit je kind te halen. We stemmen de revalidatie altijd zo goed mogelijk af op het onderwijs van je kind. Lees hieronder meer over onze aanpak.

  In een gesprek bekijkt de revalidatiearts samen met jou en je kind welke beperkingen er zijn en wat voor behandeling er nodig is. Per kind wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld. 

  Tijdens de revalidatie adviseren wij jou en je kind, hoe het zich thuis en op school optimaal kan ontwikkelen. Wij leren je kind strategieën en oefeningen om mee te doen met schoolkameraadjes in de klas en daarbuiten. We geven advies over sportkeuze, schrijfmethodiek of zelfstandiger functioneren, zoals bij aan- en uitkleden en veters strikken.

  Naarmate je kind ouder wordt, verergeren de problemen zich in principe niet. Wel kan je kind dit zo ervaren omdat er steeds moeilijkere activiteiten van hem of haar verwacht worden. Het kiezen van een hobby en een studie is belangrijk. Want of je kind zich goed voelt en zich begrepen voelt, hangt sterk af van de mate waarin het probleemloos kan functioneren.

  Daarnaast ondersteunen we tijdens de revalidatie het hele gezin.

  Je kind start met een multidisciplinaire screening. Daarbij kunnen we vaststellen of er sprake is van DCD.  Wanneer uit de screening blijkt dat behandeling bij Rijndam wenselijk is dan zal dit poliklinisch zijn. Dit betekent dat je kind op afspraak naar Rijndam komt.

  We zijn er voor het hele gezin.

  Na de revalidatie

  Na afronden van een behandeltraject blijft je revalidatiearts het aanspreekpunt om jou en je kind te begeleiden in zijn of haar verdere ontwikkeling. Zo kan er in de toekomst van je kind ook ingespeeld worden op vragen van jou, je kind of bijvoorbeeld school.

  Leven met...

  Samenwerking en advies

  Om de juiste zorg te bieden werken wij samen met diverse (zorg)organisaties, zoals GGZ instanties en organisaties voor ambulante begeleiding. We geven advies aan eerstelijnspraktijken. (bijvoorbeeld kinderfysiotherapiepraktijken) en bieden schoolondersteuning binnen het speciaal onderwijs.