Direct naar de content Direct naar de footer

Technisch spreekuur

Wanneer uw kind baat heeft bij lichaamsgebonden hulpmiddelen.

Scroll naar

  Hulpmiddelen kunnen tijdelijk of permanent ondersteuning bieden aan je kind. Een orthese ondersteunt de lichaamsfunctie (bijvoorbeeld een beugel, spalk, corset of helmpje), een prothese vervangt een functie (bijvoorbeeld een kunstbeen).

  Voor kinderen die door motorische problemen, spalken, protheses of andere lichaamsgebonden hulpmiddelen nodig hebben, biedt Rijndam het Technisch spreekuur.

  Ook semi-orthopedische schoenen worden binnen het Technisch spreekuur aangemeten. Deze kunnen wanneer nodig in combinatie met een spalk gedragen worden.

  • Voor orthopedische schoenen heeft Rijndam op de locatie Ringdijk (Rotterdam) een apart spreekuur. Op de locatie De Sitterstraat (Dordrecht) gebeurt dit binnen het Technisch spreekuur.
  • Op de locatie Roerdomplaan is een handenspreekuur waarbij een revalidatiearts, ergotherapeut en een orthopedisch instrumentmaker aanwezig zijn. Hier worden arm- / handspalken voor dragen overdag en / of gedurende de nacht geïndiceerd en aangemeten voor kinderen van alle leeftijden. Een specialisatie bij dit spreekuur is het vervaardigen van de like-it. Dit is een siliconen duimbandje voor kinderen met een CP, waarbij de duim door de verhoogde spanning naar binnen beweegt wat het grijpen / pakken belemmert. De like-it houdt de duim naar buiten waardoor het grijpen / pakken wel mogelijk is. De like-it wordt al bij hele jonge kinderen aangemeten (vanaf ongeveer 10 maanden) en voorkomt het niet leren gebruiken van de aangedane hand.

  Voor wie is het?

  Voor kinderen in de leeftijd van 0 jaar t/m 18 jaar die door ondersteuning van een spalk of prothese minder motorische beperkingen in het leven ervaren.

  Behandeling bij Rijndam

  Nachtspalken voor been/voet

  Voor het verbeteren/onderhouden van de beweeglijkheid van het been en/of de voet.

  Dagspalken voor been/voet

  Voor het verbeteren van het staan en lopen.

  Nachtspalken voor arm/hand

  Voor het verbeteren en/of onderhouden van de beweeglijkheid van de arm en/of hand.

  Dagspalken voor arm/hand

  Voor het verbeteren van arm en of handfunctie.

  Beenprotheses  

  Voor het mogelijk maken om te lopen bij een beenamputatie of een aanlegstoornis van het been.

  Corset  

  Voor het ondersteunen van de zitfunctie.

  Helm  

  Om het hoofd te beschermen bij verhoogd valrisico.

  Sta-looportheses  

  Om staan en/of lopen bij onvoldoende kracht in de benen mogelijk te maken.

  Semi-orthopedische schoenen

  Corsetschoenen voor extra zijwaartse steun en beugeloverschoenen om over een spalk te dragen.

  Na verwijzing door de revalidatiearts wordt er een afspraak gemaakt bij het Technisch spreekuur.

  Tijdens de eerste afspraak bekijken de revalidatiearts, de orthopedisch instrumentmaker, de semi-orthopedisch schoenmaker en de fysiotherapeut samen met jou en je kind naar de meest geschikte voorziening qua ondersteuning.

  Op basis van deze keuze worden de maten genomen. Afhankelijk van het soort voorziening wordt er vaak een afdruk gemaakt. Op basis van de maten gaat of de orthopedisch instrumentenmaker of de semi-orthopedisch schoenmaker aan de slag. Dit duurt zo’n 2 tot 4 weken.

  Tijdens de tweede afspraak wordt de orthese of prothese gepast. Bekeken wordt welke laatste aanpassingen er gedaan moeten worden voor optimale ondersteuning en comfort.Semi-orthopedische schoenen kunnen in de meeste gevallen direct mee naar huis. Andere ortheses en prothesen worden verder aangepast en kunnen bij de derde afspraak (ongeveer een week later) in gebruik worden genomen.

  Tijdens het afleveren wordt de spalk nog een keer gepast en eventueel ook de bijpassende schoenen afgeleverd. Gemiddeld duurt dit proces een maand. Wanneer er semi-orthopedische schoenen nodig zijn over de spalken, worden deze aangemeten op het moment van passen van de spalken.

  Het traject duurt circa 6 weken.

  Wanneer zinvol wordt er een controleafspraak gemaakt na een paar weken.

  Het team

  Het Technisch spreekuur is een samenwerking tussen de revalidatiearts, de orthopedisch instrumentmaker, de semi-orthopedisch schoenmaker en een fysiotherapeut. Eventueel kan een eigen therapeut hierbij aanwezig zijn.

  • De revalidatiearts is verantwoordelijk voor de aanvraag van de voorziening en de bijbehorende machtigingen. Daarnaast beoordeelt de revalidatiearts samen met jou en het team welke voorziening het meest geschikt is.
  • De orthopedisch instrumentmaker en/of schoenmaker is verantwoordelijk voor het aanmeten en ontwikkelen van de voorziening dan wel het bestellen.
  • De fysiotherapeut adviseert mede bij de keuze van de orthese en prothese. Daarnaast is de fysiotherapeut je centrale aanspreekpunt binnen het team.
  • In het geval van een arm-handspalk sluit de ergotherapeut aan om te adviseren.