Direct naar de content Direct naar de footer

Verwijzen na covid-19

Verwijzen van patiënten die een IC opname doorgemaakt hebben

Vanuit de medisch specialistische revalidatie (MSR) richten wij ons met name op patiënten die dusdanig ziek zijn geweest dat dit heeft geleid tot een opname op de Intensive Care en die een Post Intensive Care Syndroom of andere complicatie, zoals een CVA, hebben. De indicatie voor onze behandeling wordt meestal tijdens de opname gesteld. Klinische MSR in Rijndam, locatie Westersingel, is geïndiceerd als mensen multidisciplinair behandeld dienen te worden en niet verantwoord naar huis ontslagen kunnen worden. Verwijzen kun je het best doen via zorgdomein of beveiligde e-mail.

Verwijzen van patiënten met langdurige covid-klachten

Bij poliklinische medisch specialistische revalidatie (MSR) richten wij ons met name op patiënten die ondanks behandeling(en) in de eerste lijn onvoldoende herstellen. Wij adviseren je om in de vroege fase het ‘stepped care’ principe te hanteren. Wanneer de eerstelijns revalidatiezorg (te) complex wordt en niet meer volstaat kan een verwijzing naar de Revalidatiegeneeskunde overwogen worden, Je kunt hierover ook met ons overleggen:

locatie IJsselland ziekenhuis revalidatieartsen Sylvia Remerie en Preschana Misri, via 010-2585604.

Meer over het stepped care principe