Direct naar de content Direct naar de footer

Verwijzen na Covid-19

Vanuit de medisch specialistische revalidatie (MSR) richten wij ons met name op patiënten die dusdanig ziek zijn geweest dat dit heeft geleid tot een opname op de Intensive Care en die een Post Intensive Care Syndroom of andere complicatie, zoals een CVA, hebben. De indicatie voor onze behandeling wordt meestal tijdens de opname gesteld. 

Klinische MSR in Rijndam, locatie Westersingel, is geïndiceerd als mensen multidisciplinair behandeld dienen te worden en niet verantwoord naar huis ontslagen kunnen worden. Poliklinische MSR is bedoeld voor mensen die vanuit huis multidisciplinair dienen te revalideren. 

Voor nabehandeling van overige mensen met restklachten, adviseren wij om het ‘stepped care’ principe te hanteren.

Meer over het stepped care principe

Voorbeelden van verwijsmogelijkheden in onze regio

Wanneer de eerstelijns revalidatiezorg (te) complex wordt en niet meer volstaat kan een verwijzing naar de ons overwogen worden. Je kunt hierover ook met ons overleggen, Kijk voor het juiste telefoonnummer in dit overzicht van contactpersonen voor collegiaal overleg.