Direct naar de content Direct naar de footer

Woordvinding bij Afasie

Woordvindingsproblemen komen bij elk type afasie voor en zijn zeer belemmerend voor de dagelijkse communicatie. Toch zijn er grote verschillen in de aard van de woordvindingsproblemen. Een goede behandeling vereist daarom goede diagnostiek. Wilt u meer weten over de verschillende soorten woordvindingsproblemen bij afasie, mogelijkheden voor diagnostiek en de verschillende behandelwijzen die er zijn? Dan is deze cursus iets voor u.

Locatie
Rotterdam
Tijdsduur
2 dagen
Prijs
795,-

meer info en aanmelden Via ProEducation

Start 11 oktober 2024

Aantal accreditatiepunten: 22,5

Inschrijven

Resultaat

Tijdens de cursus wordt geoefend met het afnemen, uitwerken en interpreteren van diverse tests voor woordvinding en past u het geleerde toe op uw eigen behandelpraktijk door middel van casebesprekingen. 

  • U heeft kennis van een aantal belangrijke cognitief-linguïstische modellen voor woordvinding, zoals het model van Ellis & Young (1988) en het interactieve model van Dell (1986)
  • U kent diverse mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling van woordvinding bij afasie
  • U kunt bij een case beargumenteerd keuzen maken voor diagnostiek en therapie

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor logopedisten die op dit moment werkzaam zijn in een setting waarin zij mensen met afasie diagnosticeren en behandelen.

Heeft u recent de cursus PALPA gevolgd? Dan wordt deze cursus Woordvinding bij Afasie niet aanbevolen. Er bestaat namelijk overlap in het theoretische deel van beide cursussen. De cursus Woordvinding bij Afasie biedt wel een verdere verdieping, met name op het vlak van woordvindingstherapie. Als het enige tijd geleden is dat u de cursus PALPA gevolgd heeft, kan de cursus Woordvinding bij Afasie een manier zijn om uw theoretische kennis weer op te halen en op de hoogte te raken van de wetenschappelijke inzichten over woordvinding bij afasie.

Aanpak

Deze cursus geeft een overzicht van een aantal cognitief-linguïstische modellen waarmee verschillende soorten woordvindingsproblemen verklaard kunnen worden. Kennis van deze modellen vergroot het inzicht in de aard van de woordvindingsproblemen. Ook wordt een overzicht gegeven van de resultaten van recent onderzoek naar het effect van diverse soorten woordvindingstherapie. Tijdens de cursus wordt geoefend met het afnemen, uitwerken en interpreteren van diverse tests voor woordvinding en wordt het geleerde toegepast op uw eigen behandelpraktijk door middel van casebesprekingen, videofragmenten en rollenspelen. Theorie en praktijk wisselen elkaar continu af en er is veel ruimte voor discussie met medecursisten.

De cursus wordt gegeven in een groep van 12 tot 18 deelnemers en heeft een studiebelasting van 12 contacturen en 13 uur zelfstudie.

Onze docent

De cursus wordt verzorgd door drs. Jiska Wiegers, klinisch linguïst bij het afasieteam van Rijndam.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over onder andere de accreditatie, de investering en data vind je op de site van ProEducation.

Aanmelden kan daar ook. 

Meer cursussen

PACT Basiscursus

Utrecht 2 dagen 510,-

PALPA

Rotterdam 3 dagen 1.140,-