Administratief en secretarieel personeel

Verpleegkundigen

Revalidatieartsen en artsen (niet) in opleiding tot specialist

Revalidatieartsen

Aantal uren: 36-45 uur per week

Overig

Recruitment Specialist

Aantal uren: 16 uur per week

Behandelaren