Overig

Lid clientenraad

Aantal uren: 5 a 8 uur per maand

Revalidatieartsen en artsen (niet) in opleiding tot specialist

(basis)arts / ANIOS

Aantal uren: 21-26

Verpleegkundigen

Behandelaren

Administratief en secretarieel personeel

Informatieanalist

Aantal uren: 36 uur

Stage