Behandelaren en behandelondersteuning

Revalidatiegroepsleider

Aantal uren: 18 uur per week

Logopedist

Aantal uren: 8 uur per week

Ergotherapeut

Aantal uren: 13 uur per week

Ergotherapeut

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Verpleegkundigen en verpleegassistenten

Verpleegkundigen Neurorevalidatie

Aantal uren: 24-36 uur per week

Verpleegkundigen Dwarslaesie/Heelkunde

Aantal uren: 24 - 36 uur per week

Verpleegkundigen

Aantal uren: 0-uren contract op basis van oproep/flex

Administratief en secretarieel personeel