Direct naar de content Direct naar de footer

Wachttijden

Wachttijden

Elke patiënt heeft recht op tijdige en passende zorg. Wij doen er alles aan om de wachttijd zoveel mogelijk te bekorten. De wachttijd verschilt per locatie en is afhankelijk van je zorgvraag.

Er kunnen zich onverwachte gebeurtenissen of uitzonderlijke omstandigheden voordoen die de wachttijd doen verminderen of oplopen. De gepubliceerde wachttijd is een indicatie hoe lang iemand gemiddeld moet wachten. De daadwerkelijke tijd kan op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd.

De wachttijden

Locatie                                                       Wachttijd  tot eerste consult  (in dagen)                                 
                                                                                

Albert Schweitzer Ziekenhuis          42                                                
Beatrix Ziekenhuis                            47 
Erasmus MC                                      14
Erasmus MC - Sophia                      36 
Franciscus Gasthuis                         29 
Franciscus Vlietland                         43                                                              
IJsselland Ziekenhuis                       57         
Ringdijk                                              23                      
Roerdomplaan                                   8
Sitterstraat                                         16
Westersingel                                     36       

 

Wachttijden kliniek (Rijndam locatie Westersingel)

Kind en jongeren: 1 week
Niet Aangeboren Hersenletsel: 2 weken
Dwarslaesie: 3 - 4 weken
Heelkunde: 3 - 4 weken

Wil je meer informatie over de wachttijden voor de kliniek, dan kan je contact opnemen met ons via:
010-2412477opname@rijndam.nl

Wachttijdbemiddeling

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact met ons opnemen, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je hierin ondersteunen, zodat je mogelijk sneller geholpen kan worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.