Direct naar de content Direct naar de footer

Wachttijden

Wachttijden

Elke patiënt heeft recht op tijdige en passende zorg. Wij doen er alles aan om de wachttijd zoveel mogelijk te bekorten. De wachttijd verschilt per locatie en is afhankelijk van uw zorgvraag.

Er kunnen zich onverwachte gebeurtenissen of uitzonderlijke omstandigheden voordoen die de wachttijd doen verminderen of oplopen. De gepubliceerde wachttijd is een indicatie hoe lang iemand gemiddeld moet wachten. De daadwerkelijke tijd kan op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd.

Op dit moment zijn onze wachttijden langer dan gebruikelijk, vanwege de coronapandemie en de overgang naar een nieuw patientendossier. Met name onze reguliere, niet spoed-zorg is hierdoor vertraagd. Verwijzers kunnen met ons contact opnemen over spoedverwijzingen. Uiteraard stellen wij alles in het werk om de wachttijden zo spoedig mogelijk te verkorten. 

De wachttijden

Locatie                                                        Wachttijd  tot eerste consult  (in dagen)                                 
                                                                                

Albert Schweitzer Ziekenhuis              16                                                  
Beatrix Ziekenhuis                                13 
Erasmus MC                                          17
Erasmus MC - Sophia                            4 
Franciscus Gasthuis                              13 
Franciscus Vlietland                              16                                                              
IJsselland Ziekenhuis                            22         
Ringdijk                                                   19                       
Roerdomplaan                                       13 
Sitterstraat                                              11 
Westersingel                                          16                                                        

Wachttijdbemiddeling

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kunt je altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je hierin ondersteunen, zodat je mogelijk sneller geholpen kan worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.