Direct naar de content Direct naar de footer

Verwijzers

Medisch specialisten en huisartsen kunnen patiënten verwijzen voor een poliklinische afspraak via Zorgdomein. Als je niet kunt verwijzen via Zorgdomein, kun je ons een verwijsbrief sturen. Collegiaal overleg is uiteraard ook mogelijk.

Verwijzen van patienten

Verwijzen voor poliklinische revalidatie

Medisch specialisten en huisartsen kunnen patiënten verwijzen voor een poliklinische afspraak via Zorgdomein. Als je niet kunt verwijzen via Zorgdomein, kun je ons een verwijsbrief sturen, bij voorkeur via veilige mail (Zorgmail) en anders per fax of post (zie de gegevens hieronder). Vermeld in de verwijzing tenminste de contactgegevens van jezelf en de patient, informatie over de diagnose en de de vraagstelling voor de revalidatie.

Klinische behandeling (opname)

Een opname kan alleen aangemeld worden door een revalidatiearts. Als u geen revalidatiearts bent en u heeft geen consulent revalidatiearts, dan kunt u een patiënt wel aanmelden voor een poliklinische screening om de klinische indicatie te beoordelen. Gebruik hiervoor het contactformulier.

Stepped care

Vanuit de medisch specialistische revalidatie (MSR) richten wij ons met name op patiënten die ondanks behandeling(en) in de eerste lijn onvoldoende herstellen. Wij adviseren je het ‘stepped care’ principe te hanteren zoals beschreven in deze stepped care beslisboom. Wanneer de eerstelijns revalidatiezorg (te) complex wordt en niet meer volstaat kan een verwijzing naar de  Revalidatiegeneeskunde overwogen worden.

Je kunt hierover ook met ons overleggen.

Samenvattend is er een indicatie voor verwijzing naar de revalidatiearts door de huisarts bij patiënten die:

  • Voorheen volop in de maatschappij participeerden, én
  • Ten gevolge van restklachten na licht hoofd(/nek) trauma meervoudige en complexe klachten hebben en ernstige problemen ondervinden in het hervatten van hun leven, én
  • Bij wie eerstelijns behandeling niet voldoende kan bereiken en bij wie specifieke multidisciplinaire behandeling onder leiding van een revalidatiearts is gewenst.

Contra-indicaties zijn: ernstige psychiatrische en/of pre morbide cognitieve problematiek, onderliggende progressieve aandoening of SOLK, onvoldoende motivatie voor revalidatie.

Mocht je twijfelen over een eventuele verwijzing of andere vragen hebben, dan zijn wij laagdrempelig bereikbaar voor overleg via het secretariaat:

Franciscus Gasthuis
010-4616026 

Franciscus Vlietland 
010-8938040 

IJsselland Ziekenhuis 
010-2585604 

Albert Schweitzer Ziekenhuis 
078-6523000 

Beatrix Ziekenhuis
0183-644329

Westersingel
010-2412412

Contactformulier

Geen bestand geselecteerd

Bedankt!

Het formulier is succesvol verzonden.

Er is iets mis gegaan, probeer het nogmaals