Direct naar de content Direct naar de footer

Multitrauma

Scroll naar

  Wanneer iemand meerdere verwondingen opliep door een ernstig ongeluk noemen we dit multitrauma. Bij Rijndam spreken we van patiënten met multitrauma wanneer het gaat om (complex) letsel aan het houdings- en bewegingsapparaat (botten, gewrichten, spieren, zenuwen). Bij een amputatie, dwarslaesie of bijvoorbeeld hersenletsel hebben we andere specialistische behandelingen.

  Behandeling bij Rijndam

  Een ongeluk heeft vaak een grote impact. Zowel lichamelijk als mentaal kan dit grote tijdelijke of blijvende effecten hebben. Rijndam helpt je om met de gevolgen van dit ongeluk om te gaan en waar mogelijk de zelfstandigheid terug te krijgen door behandeling, begeleiding en advies. Ook het aanmeten en gebruik van hulpmiddelen kan aan de orde zijn.

  Revalidatie is zinvol wanneer je hulp nodig hebt volledig of gedeeltelijk herstel te bereiken. Ook wanneer geen herstel mogelijk is, kan Rijndam bijdragen aan het realiseren van zoveel mogelijk zelfstandigheid. Rijndam kan ondersteunen door middel van advies, begeleiding en/of behandeling.
  Rijndam werkt multidisciplinair. Dit betekent dat meerdere specialisten naar de problematiek kijken. Wanneer je slechts de ondersteuning nodig hebt van één specialisme (bijvoorbeeld fysiotherapie) dan is revalidatie bij Rijndam niet aan de orde. Je zult dan (zeer waarschijnlijk) doorverwezen worden naar een praktijk bij jou in de buurt.

  Als je nog niet mag oefenen na het ongeval, kan het moment van revalidatie worden uitgesteld.

  Binnen de revalidatie is jouw hulpvraag het uitgangspunt. Aan het begin van de revalidatie vindt er een intake plaats door de revalidatiearts. Hierbij wordt een voorlopig behandelplan opgesteld. In de weken die volgen start het behandelteam met gedetailleerdere inventarisatie van je vragen, wensen, mogelijkheden en beperkingen. En natuurlijk wordt er tegelijkertijd al behandeld. Tijdens de eerste teambespreking worden alle gegevens die zijn verzameld besproken en maakt het behandelteam een behandelplan voor de komende periode. Ook langere termijn doelen en de prognose worden besproken.  

  Als je wordt opgenomen in onze kliniek ben je zelf ook bij de teambespreking aanwezig. Bij poliklinische behandeling wordt na een teambespreking het verslag hiervan met jou en eventueel je naasten besproken en vastgesteld. Het behandelplan omvat naast de behandeldoelen ook de behandelaren die je zullen begeleiden. Om de 4 tot 6 weken wordt het behandelplan bijgesteld.

  We behalen bij Rijndam het beste resultaat door met een multidisciplinair behandelteam hetzelfde hoofddoel na te streven. Dat behandelteam staat onder leiding van een revalidatiearts. Afhankelijk van je doelen bevat een team een fysiotherapeut, ergotherapeut, bewegingsagoog, activiteitenbegeleider, maatschappelijk werker en/of psycholoog. Voor hulpmiddelen werken we onder andere samen met een orthopedisch instrumentmaker of schoenmaker. Natuurlijk stemmen we de revalidatie zo goed mogelijk af op jouw situatie en mogelijkheden. En we overleggen met je wat je zelf kunt doen, wat je kunt oefenen en wat voor hulpmiddelen je nodig hebt.

  Hoe lang de revalidatie gaat duren, hangt af van je medische en persoonlijke situatie en de doelen die je wilt en kunt bereiken. Dit kan variëren van enkele weken tot enkele maanden.

  Wanneer het wenselijk is, blijf je na je behandeling onder controle bij Rijndam of elders. Zo bieden we je structurele begeleiding. Wanneer er zich nieuwe (of terugkerende) problemen voordoen, wordt er een nieuw behandeltraject gestart. Dit kan afhankelijk van je problemen zowel klinisch als poliklinisch zijn.

  Meer informatie