Direct naar de content Direct naar de footer

Je bent aangemeld voor revalidatie bij Rijndam. Wat kun je nu verwachten?

Eerst vragenlijst invullen

Als wij de aanmelding hebben ontvangen, krijg je een vragenlijst toegestuurd met het verzoek deze in te vullen. Na ontvangst van de ingevulde vragenlijst krijg je een afspraak bij de revalidatiearts of de arts-assistent. Let op! Je wordt dus pas opgeroepen voor een eerste afspraak als de vragenlijsten zijn teruggestuurd. Tijdens dit eerste gesprek wordt bekeken of het programma zinvol zou kunnen zijn voor je.

Daarna screening 

De procedure hierna kan per locatie van Rijndam iets verschillen. Meestal is de eerste stap de aanmelding voor een pijnscreening. Een screening bestaat uit een of meerdere onderdelen. Dit is meestal een onderzoek door een fysiotherapeut, een gesprek met een psycholoog of een gesprek met een maatschappelijk werker. Soms worden ook vragenlijsten afgenomen voorafgaand aan een gesprek met de psycholoog. Welke onderdelen van toepassing zijn bespreekt de revalidatiearts met jou

Aan het eind van de screening is er een teamoverleg. Daarna bespreekt de revalidatiearts het behandeladvies met jou. Pas dan wordt je definitief aangemeld voor behandeling. Zo begin je goed voorbereid aan de revalidatie. Ook is het mogelijk dat de revalidatiearts je een andere behandeling adviseert en je niet verder gaat met behandeling binnen Rijndam.

Sommige vormen van behandeling zijn alleen op bepaalde locaties van Rijndam aanwezig. Het kan gebeuren dat de revalidatiearts je doorverwijst naar een andere locatie als daar een meer geschikte behandeling beschikbaar is.