Direct naar de content Direct naar de footer

Schoolrevalidatie

Rijndam werkt nauw samen met verschillende scholen volgens het principe ‘Eén-Kind-Eén-Plan’ (EKEP). Dit staat voor een nauwe samenwerking tussen de school van je kind, Rijndam en jou als ouder of verzorger van het kind.

Scroll naar

  Eén-Kind-Eén-Plan (EKEP)

  https://www.rijndam.nl/assets/uploads/images/behandelingen/20200207_fotomariekedelorijn_kleiner.jpg

  Als je kind een revalidatiebehandeling krijgt op school, is er altijd intensief overleg tussen het behandelend team bij Rijndam, de school en met de ouders. Er wordt altijd een EKEP-formulier ingevuld, waarin alle hulpvragen, doelstellingen en afspraken worden vastgelegd. Er is ook regelmatig overleg tussen alle partijen. Bij de EKEP-bespreking kunnen de volgende disciplines aanwezig zijn: klassenpersoneel, intern begeleider en/of teamleider, maatschappelijk werker, revalidatiearts of physician assistant, psycholoog of orthopedagoog, ergotherapeut, kinderfysiotherapeut, logopedist, speltherapeut, verpleging, schoollogopedist, Zorg Binnen Onderwijs (op verzoek van ouders) en de onafhankelijke procescoördinator. De EKEP-bespreking duurt een half uur.

  Enkele weken voor de EKEP-bespreking vul je, samen met de maatschappelijk werker, het EKEP-formulier in. Ook ga je met je kind voor controle naar de revalidatiearts. De betrokken medewerkers van school en revalidatie vullen het formulier ook in, zodat het formulier de rode draad vormt voor de EKEP-bespreking. Samen met deze betrokkenen vanuit onderwijs en revalidatie én aan de hand van jullie (nieuwe) hulpvragen wordt het centrale aandachtspunt vastgesteld, een gezamenlijke hoofddoelstelling opgesteld voor de komende periode en worden de afspraken en acties vastgelegd.

  Capaciteiten Activiteiten Plan (CAP)

  https://www.rijndam.nl/assets/uploads/images/behandelingen/Ineke_Vermeulen_kl_Linguist_ws.JPG

  Het CAP is een manier om de soort en de hoeveelheid extra zorg, die het kind in de toekomst waarschijnlijk nodig zal hebben, vast te stellen. Dit wordt gedaan op grond van de problemen die er nu zijn, zoals spasticiteit, slechtziendheid, epilepsie, of verstandelijke beperkingen. Bij aandoeningen die in de tijd niet veel zullen veranderen zullen de problemen die er nu zijn, in de toekomst ook nog bestaan. Daardoor kan al vroeg worden vastgesteld welke extra zorg in de toekomst nodig is. Het CAP kan dus ook gebruikt worden bij de aanvragen van voorzieningen, zodat het de ouders kan helpen bij de indicatieprocedures. Het CAP geeft niet de gebruikelijke zorg weer, die elk kind van die leeftijd krijgt, maar alleen de extra zorg die nodig is.

  Het CAP geeft de te verwachten hoeveelheid extra zorg weer op de volgende 5 gebieden:

  • Gezondheid (fysieke belastbaarheid)
  • Het bewegen (motorische functies)
  • Zintuigelijke functies
  • Mentale functies
  • Stem en Spraakfuncties.

  Op elk gebied wordt de hoeveelheid extra zorg vastgesteld, dit kan variëren van 0 (gebruikelijke zorg voor de leeftijd dus geen extra zorg nodig) tot 5 (volledig afhankelijk). Door voor elk domein de extra zorg vast te stellen ontstaat een profiel: het Capaciteitenprofiel. Door al op jonge leeftijd het CAP op te stellen, kunnen ouders zich beter voorbereiden op de toekomst en wordt ook het behandelplan doelmatiger. Tijdens het eerste consult/onderzoek bij de revalidatiearts krijgen ouders uitleg over het CAP en maakt de revalidatiearts een start met het vaststellen van het CAP, dit wordt dan uitgediept tijdens de Perspectief-bespreking.

  Individuele voorzieningen voor op school

  Wanneer je kind met een motorische beperking op een reguliere school zit, vraagt dit vaak om aanvullende voorzieningen en hulpmiddelen. School weet vaak niet welke mogelijkheden hiervoor zijn. 

  Wij bieden jullie advies op de volgende terreinen:

  • Aangepast schoolmeubilair
  • Verplaatsen binnen school
  • In de klas, hoe kan je kind meedoen (voorwaardenscheppend)
  • Gebruik hulpmiddelen, tilinstructie

  Individuele voorzieningen voor op school

  Rotterdams Onderwijs- en Revalidatiecentrum

  https://www.rijndam.nl/assets/uploads/images/locaties/Hazelaarweg_presentatie_1_impressie_exterieur.JPG

  Stichting BOOR en Rijndam werken samen toe naar een unieke nieuwbouwlocatie in Rotterdam Schiebroek: het Rotterdams Onderwijs- en Revalidatiecentrum (het ROeR). Het doel van de samenwerking is om ook in de toekomst het beste te blijven bieden aan onze kinderen en jongeren op het gebied van onderwijs en revalidatie. Dit willen we doen vanuit de gezamenlijke visie; kindgericht, ontwikkelingsgericht, met focus op eigen regie.

  Lees meer over het ROeR