Direct naar de content Direct naar de footer

Multitrauma

Bij multitrauma hebben kinderen als gevolg van een ernstig ongeval complexe, tijdelijke of blijvende beperkingen aan het bewegingsapparaat. 

Scroll naar

  Het gaat hier expliciet niet over hersenletsel of een dwarslaesie. Vaak gaat een multitrauma aan het bewegingsapparaat wel samen met hersenletsel.

  Medische informatie

  Een kind kan door een ernstig ongeval schade aan het bewegingsapparaat oplopen. We spreken van een multitrauma als er meerdere letsels zijn. Dan is er bijvoorbeeld sprake van botbreuken, schade van gewrichten en spieren, zenuw-, orgaan- of hersenletsel, of een amputatie. Het kind is dan tijdelijk of blijvend beperkt, afhankelijk van het letsel en de eventuele genezing ervan. 

  Is revalidatie zinvol?

  Na een multitrauma is alles veranderd voor je kind. Het is belangrijk snel na het trauma te starten met revalidatie. Want dat vermindert of voorkomt beperkingen. Revalideren is bijvoorbeeld zinvol als je kind door beenletsel moeilijk loopt. Of als hij of zij door letsel aan armen en handen moeite heeft met de persoonlijke verzorging of schrijven. We kunnen jullie ook helpen als je kind last heeft van herbelevingen of nachtmerries. Of als beperkingen begeleiding nodig maken bij school- of beroepskeuze en vrijetijdsbesteding.

  Wanneer is revalidatie bij multitrauma niet zinvol?

  Wanneer verwacht wordt dat je kind door natuurlijk herstel (eventueel in combinatie met chirurgische ingrepen en fysiotherapie) zonder beperkingen zal kunnen gaan functioneren, is revalidatie bij Rijndam niet zinvol.

  Behandeling bij Rijndam

  Bij Rijndam zoeken we naar verrassende oplossingen. We zetten situaties altijd in nieuwe perspectieven. Dat helpt ons met het vinden van nieuwe mogelijkheden en het op maat maken van onze zorg. Ons motto is: VerBaas Jezelf! Verbazing laat zien dat je kind meer kan dan hij of zij eigenlijk dacht. Dat je kind (weer) Baas kan zijn over zijn of haar eigen leven.

  We werken met een multidisciplinair team. Dit betekent dat onze fysotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen en maatschappelijk werkers allemaal samen werken - onder leiding van een revalidatiearts - om het maximaal haalbare uit je kind te halen. We stemmen de revalidatie altijd zo goed mogelijk af op het onderwijs van je kind. Lees hieronder meer over onze aanpak.

  Tijdens de revalidatie leert jekind hoe hij of zij kan leven met de beperkingen die het gevolg zijn van multitrauma. Met als doel zich zo zelfstandig mogelijk te leren verplaatsen, zich weer te leren wassen en kleden of de kracht en conditie te verbeteren. Ook het weer opvatten van schooltaken is een belangrijk doel. Daarnaast geven we advies op het gebied van sport en ondersteunende voorzieningen. En we helpen je kind het trauma te verwerken en accepteren. Dit alles gericht op terugkeer in de reguliere maatschappij.

  Aanbod 0 - 4 jaar

  Dagrevalidatiegroep Villa Kakelbont
  Focuspoli
  Observatie Groep - dreumes (1 - 2 jaar)
  Observatie Groep - peuter (1,5 - 2,5 jaar)
  PeuterDreumesFocuspoli
  Spreekuur kinderrevalidatie Maasstadziekenhuis
  Spreekuur kinderrevalidatie Erasmus MC
  Therapeutische peutergroep (2 - 4 jaar)
  Woezel en Pip Groep
  ZigZagPoli
  CP op school (ouders)
  CP voor dummies (leerkracht regulier)
  Mini CIMT
  Ouderinstructiegroep "Tips en tricks voor 2"
  Spasticiteitsspreekuur

  Aanbod 4 - 18 jaar

  Ook bij nachtmerries en herbelevingen kunnen we je kind helpen.

  Na de revalidatie

  In overleg met de revalidatiearts wordt er ongeveer een jaar na de afronding van de behandeling een nacontrole ingepland. Tenzij het in verband met blijvende beperkingen van belang is om de controle vaker te laten plaatsvinden.

  Leven met...

  Samenwerking en advies

  Om de juiste zorg te bieden werken wij samen met diverse (zorg)organisaties, zoals GGZ instanties en organisaties voor ambulante begeleiding. We geven advies aan eerstelijnspraktijken. (bijvoorbeeld kinderfysiotherapiepraktijken) en bieden schoolondersteuning binnen het speciaal onderwijs.