Direct naar de content Direct naar de footer

Arm- of handamputatie

Een amputatie is het verwijderen van een lichaamsdeel. Amputatie van arm of hand kan noodzakelijk zijn in verband met een ongeval, ontsteking of kanker.

Scroll naar

  Als je kind als gevolg van een amputatie een hand of een deel van de arm mist, dan kun je veel vragen hebben. Bijvoorbeeld wordt mijn kind gelukkig? Hoe strikt mijn kind zijn veters? Hoe moet het op school? En wat zijn de mogelijkheden voor een prothese?

  Medische informatie

  De prothese hand wordt aangestuurd door het bewegen van de schoudergordel.

  De prothese hand wordt aangestuurd door spiersignalen die electromotoren aansturen.

  Een prothese die geen bewegingsmogelijkheid heeft.

  Is revalidatie zinvol?

  We zijn er van overtuigd dat revalidatie altijd zinvol is als je kind te maken heeft met een arm- of handamputatie of aangeboren verkorte arm. Ons team helpt je kind bij lichamelijke en emotionele problemen of vragen.

  We begeleiden en adviseren jou en je kind bij:

  • het met één hand of arm leren functioneren;
  • de verwerking van het missen van de hand of arm van je kind;
  • het al dan niet gaan dragen van een prothese, de keuze van het type prothese en het gebruik van prothese en hulpmiddelen;
  • lotgenotencontact en bij contact met verschillende instanties.

  Behandeling bij Rijndam

  Bij Rijndam zoeken we naar verrassende oplossingen. We zetten situaties altijd in nieuwe perspectieven. Dat helpt ons met het vinden van nieuwe mogelijkheden en het op maat maken van onze zorg. Ons motto is: VerBaas Jezelf! Verbazing laat zien dat je kind meer kan dan hij of zij eigenlijk dacht. Dat je kind (weer) Baas kan zijn over zijn of haar eigen leven.

  We werken met een multidisciplinair team. Dit betekent dat onze fysotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen en maatschappelijk werkers allemaal samen werken - onder leiding van een revalidatiearts - om het maximaal haalbare uit je kind te halen. We stemmen de revalidatie altijd zo goed mogelijk af op het onderwijs van je kind. Lees hieronder meer over onze aanpak.

  Conservatieve (niet operatieve) behandeling

  De conservatieve behandeling van een aangeboren aandoening kan bestaan uit spalktherapie of oefentherapie. Als je kind wordt verwezen voor spalktherapie, dan meet de handtherapeut de spalk direct aan. In de weken er op volgend wordt de spalk gecontroleerd. Vervolgens vinden de afspraken in een lage frequentie plaats. Dit is gemiddeld iedere zes tot acht weken, tenzij eerder problemen optreden of de spalk te klein wordt.

  Behandeling na een operatie

  Revalidatiebehandeling na een operatie kan bestaan uit beschermen van de geopereerde weefsels door middel van een spalk, maar ook uit oefentherapie. De handtherapeut begeleidt je kind bij wat belangrijk is om te beschermen of juist te oefenen.

  Handfunctieanalyse

  Bij sommige meer uitgebreide vraagstukken of aandoeningen van de arm en of hand, vraagt het handenteam een handfunctieanalyse aan. Je kind wordt dan uitgenodigd om in een uitgebreide sessie alle aspecten van de handfunctie te analyseren. We kijken bijvoorbeeld naar de hulpvraag van je kind, het huidige functioneren op alle niveaus, een voorspelling van de toekomstige handfunctie en wat een operatie of revalidatie kan toevoegen aan de handfunctie. De artsen bespreken met jou en je kind de uitslag, waarna jullie kunnen aangeven welke behandeling de voorkeur heeft.

  Als uit de inventarisatie van de wensen, doelen en mogelijkheden van je kind blijkt dat het gebruik van een prothese de best passende oplossing is, dan gaat het team met jou en je kind aan de slag om een keuze te maken uit alle mogelijkheden en te bepalen wat het beste type prothese is.

  Het is belangrijk om te weten dat je kind niet direct na de operatie een prothese krijgt. De arm of hand van je kind is dan nog niet goed in staat een prothese te verdragen. Dit vergt meestal enige tijd en begeleiding om de stomp van je kind 'protheserijp’ te maken.

  In overleg met de orthopedisch instrumentmaker wordt het definitieve voorschrift opgesteld en wordt de aanvraag naar de zorgverzekeraar verzonden. Na het verkrijgen van toestemming en de productie van de prothese van je kind, vindt aflevering met daaropvolgend een periode van training plaats, in het gebruiken/omgaan met de prothese. De duur van deze training is afhankelijk van het type prothese en/of hulpmiddel. Tijdens dit proces zijn er verschillende momenten waarop het beloop van de training door het team gezamenlijk wordt geëvalueerd.

  De behandelduur is afhankelijk van de hulpvraag van je kind. We streven er altijd naar deze periode zo kort mogelijk te houden. Als de reisafstand tot de polikliniek voor jou en je kind te groot is, dan kijken we of de behandeling helemaal of voor een deel bij jullie in de buurt kan plaatsvinden. Je kind blijft dan wel onder controle bij onze revalidatiearts.

  Een prothese testen?

  Dat kan met de Xperience Prothese, een innovatieve testprothese van Rijndam Orthopedietechniek. Het is de eerste individueel aan te passen armkoker voor kinderen met een aanlegstoornis of amputatie van de onderarm of pols-exarticulatie. Dankzij de Xperience Prothese krijg je een reëel beeld van wat de uiteindelijke prothese in de praktijk kan betekenen en hoe deze gaat voelen aan je arm. 

  Hiermee kan een weloverwogen keuze gemaakt worden om wel of geen armprothese te gaan dragen. Ook kun je op een eenvoudige manier verschillende typen prothesen vergelijken.  Vraag ernaar bij je ergotherapeut of instrumentmaker.

  Lees hier meer

  Wij gaan voor levensloop bestendige zorg

  Na de revalidatie

  Na afronden van een behandeltraject blijft je revalidatiearts het aanspreekpunt om jou en je kind te begeleiden in zijn of haar verdere ontwikkeling. Zo kan er in de toekomst van je kind ook ingespeeld worden op vragen van jou, je kind of bijvoorbeeld school.

  Leven met...

  Patiëntenverenigingen

  KorterMaarKrachtig 

  De vereniging ondersteunt mensen die een prothese hebben of een amputatie moeten ondergaan doe het verstrekken van informatie, belangenbehartiging en lotgenotencontact.
   

  Handvereniging

  De Handvereniging is er voor kinderen met een hand- of arm afwijking en hun ouders. De geboorte van een kind is een bijzonder moment. Wanneer blijkt dat dit kindje geboren is met een aandoening aan één of beide handen of armen kan dit zorgen voor verwarring, verdriet en veel vragen. De vereniging  biedt hulp, steun en informatie.
   

  BOSK


  De BOSK gelooft in de mogelijkheden van iedereen met een beperking. Onze missie is daar zo veel mogelijk aan bij te dragen. De BOSK wil een warme club van lot- en bondgenoten zijn, maar ook een belangenbehartiger. En een wegwijzer in de speurtocht naar het omgaan met beperkingen.